Revija Instalater


Hlajenje

Hlajenje
Naravno hlajenje je možno le, če je temperatura okolice nižja od temperature telesa. Pri hlajenju s hlapenjem mora biti vsaj rosišče okoliškega zraka nižje od temperature telesa, ki naj bi se hladilo. Ogrevanje in hlajenje prostorov sta dejavnika, katerima v zadnjem času posvečamo posebno pozornost, da zagotovimo ustrezno kakovost zraka in toplotno ugodje človeka. Toplotno ugodje je namreč pogojeno z mnogimi parametri kot so: temperatura okolja v katerem se nahajamo, obleka, zdravje, telesna konstitucija, starost, letni čas, aktivnost ter seveda psihično stanje človeka. več

Izvedba in polaganje odtočnih cevi

Izvedba in polaganje odtočnih cevi
Predpisi za montažo odtočnih cevi so določeni po DIN EN 12 056, DIN EN 752 in DIN 1986 - 100. Pri ločenih sistemih sta na razpolago dva instalacijska sistema. Pri mešanem sistemu moramo popolnoma ločiti deževnico in odpadno vodo že znotraj zgradbe in jo lahko združimo šele tik pred priključkom v kanalizacijo.  več

Energijsko učinkovita gradnja

Energijsko učinkovita gradnja
Pred gradnjo stanovanjske hiše je prav, da se odločimo za način gradnje. Pred našo odločitvijo obstaja samo vprašanje: » Ali bomo gradili energijsko učinkovito hišo?« V kolikor se odločimo za, imamo na izbiro nizkoenergijsko 3 litrsko ali pa pasivno hišo. več

Sončna energija

Sončna energija
Ena izmed možnosti je s toplotnimi zbiralniki sončne energije. Če se omejimo na primer (preglednica 1), lahko na osnovi meritev ugotovimo, da z zbiralniki sončne energije, ki so obrnjeni na jug in jih uporabljamo za pripravo tople sanitarne vode, lahko pokrivamo okoli 75 % skupnih toplotnih potreb, v poletnih mesecih pa celo do100 %. Tako je 4 % strošek električne energije, ki ga porabi za obratovanje obtočna črpalka, relativno nizek.  več

Kogeneracijski proizvodni objekti

Kogeneracijski proizvodni objekti
Kogeneracijski proizvodni objekti niso vezani na velika toplotna omrežja in ker se nahajajo v bližini porabnikov so izgube transporta energije bistveno manjše kot pri centralnih proizvajalcih. več


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje