Ogrevanje

Razvoj in proizvodnja ogrevalnih kotlov


RAZVOJ IN PROIZVODNJA OGREVALNIH KOTLOV ZA CENTRALNA OGREVANJA TER  IZDELAVA GORILNIKOV ZA KURJENJE S PELETI, JE ENA OD KLJUČNIH NALOG PODJETJA - VALTIS d.o.o. IZ MARIBORA.

Naš celotni proizvodni program, obsega še druge vrste kotlov in gorilnikov, ki so namenjeni za centralno ogrevanje tudi s fosilnimi gorivi.

Kotli na lesne pelete

Pred odločitvijo izbire kurilne naprave za centralni ogrevalni sistem je potrebno izbrati vrsto goriva, ki ga bomo uporabljali. Vedno je potrebno vgraditi v objekt kurilno napravo, ki je prilagojena posamezni vrsti goriva, kar pomeni izbiro specialne kurilne naprave in za izbrano vrsto goriva.

Samo visok izkoristek kotla ni dovolj. Vsak kotel, mora zagotavljati popolno in učinkovito zgorevanje lesne biomase, pri katerem ne nastajajo okolju nevarne spojine. Naši kotli na lesno biomaso so za uporabo enostavni, z visokim izkoristkom pa izpolnjujejo vse pogoje, ki so zahtevani z zakonskimi predpisi.

Hiter rast cen nafte na svetovnem trgu in naraščanje okoljevarstvene zavesti uporabnikov ter uvajanje novih tehnologij zgorevanja, postaja lesna biomasa vse bolj pomemben vir energije za ogrevanje objektov.

Slika 1 - Kotel na pelete z zalogovnikom, vsebine do 180 l
Slika 1 - Kotel na pelete z zalogovnikom, vsebine do 180 l
Slika 2 - Korel na pelete za objekte do 800m2
Slika 2 - Korel na pelete za objekte do 800m2

Razlogov, ki govorijo temu v prid, so številni:

Lesna biomasa je domač in še premalo izkoriščen obnovljivi vir energije, ki ne vsebuje žvepla. Slovenija je bogata z gozdovi. Več kot 54 odstotkov celotne površine Slovenije pokriva gozd. Z izkoriščanjem lesne biomase omogočamo istočasno negovanje gozda in prispevamo k uravnoteženosti CO2 bilance. To je najboljši prispevek k zmanjševanju učinka tople grede.   

V sodelovanju s partnerskim podjetjem Biodom 27 izdelujemo specialne kotle, ki so namenjeni za kurjenje z lesno biomaso in so posebej primerni za ogrevanje stanovanjskih površin do velikosti 450 m2 (slika 1). Kotli imajo že vgrajen zalogovnik za pelete, volumna do 180 kg, kar zadostuje za izgorevanje tudi do 10 dni in več, odvisno od toplotne izolacije na objektu in stanovanjske površine.

Za ogrevanje večjih poslovnih, gostinskih ali drugih objektov s površino do 800 m2, v podjetju izdelujemo naprave z večjo močjo in specialno za določeni objekt in namen (slika 2). V takšnih primerih je strošek porabljene energije v primerjavi s kotlom na fosilna goriva še dodatno veliko nižji. Kotlom, ki so namenjeni za ogrevanje večjih bivalnih površin, se dogradi avtomatsko dovajanje lesnih peletov, ne glede na oddaljenost zalogovnika od kotla. Izgorevanje v takšnih napravah poteka v celoti avtomatsko, s pomočjo elektronike pa zagotavljamo krmiljenje po želji in brez naše prisotnosti.

Izgorevanje lesnih peletov se vrši v gorilniku, ki je izdelan iz specialne in visoko ognje odporne pločevine. V zgorevalnem prostoru je zagotovljeno potrebno kakovostno mešanje kisika z gorljivimi substancami goriva. Boljše, kot je mešanje goriva in zraka, hitrejše in popolnejše je zgorevanje. Dimni plini nato potujejo navzgor po zgorevalni komori skozi določeno odprtino in se nato porazdelijo po celotnem cevnem izmenjevalcu, kjer pri izstopu v dimnik dosežejo dimni plini optimalno izstopno temperaturo.

S sprednje strani kotla so nameščena vratca in pokrov čistilne odprtine. Vratca so namenjena predvsem za čiščenje zgorevalnega dela, kjer je nameščen tudi gorilnik. Čiščenje gorilnika in odvajanje pepela se vrši avtomatsko. Pepel je produkt zgorevanja, nastala količina pa je odvisna od vrste kurjene lesne biomase. Odlaga  se v posebno posodo za pepel in je zaradi lažjega dostopa in čiščenja nameščena na sprednji strani kotla.

V podjetju dajemo velik poudarek svetovanju naših bodočih kupcev. Na željo, opravimo predhoden ogled objekta in kotlovnice, kar je tudi pogoj za pravilen izračun kotla in dober nasvet.

Dvokuriščni kotel. Kotel na trdna in tekoča goriva.

 Dvoje v enem. Odlična rešitev, ki omo­goča kurjenje na trdna, tekoča in plinasta goriva.

Namenjen je vsem indivi­dualnim hišam stanovanjske površine do 200 kvadratnih metrov. Še posebej pa  je namenjen obmestnim domačijam, kjer se skozi leto zaradi čišče­nja sadovnjakov in gozdov nabere določena količina odpadne lesne mase, s katero lahko zadovo­ljimo potrebe za ogrevanje prostorov v prehodnem obdobju ali v ku­rilni sezoni. Kotel se od ostalih razlikuje tudi v tem, da ni po­trebno snemanje gorilnika pri kurjenju s tr­dnimi gorivi, ker je gorilnik pritrjen direktno s strani na kurišče.

Slika 3 - Kotel z dvojnim kuriščem
Slika 3 - Kotel z dvojnim kuriščem

Oprema kotla zajema elektronsko regulacijo proizvajalca Sel­tron, katera omogoča enostaven prehod iz ene vrste na drugo vrsto goriva. Kurišče je kompaktne izvedbe in ima vgrajeno vodno hlajeno rešetko ter prekat, ki razdeli zgorevalni prostor na dve kurišči (slika 3). Prednji del kurišča je namenjen za ogrevanje s trdnimi gorivi, drugi oziroma zadnji del, ki ima s strani vgrajen gorilnik pa je namenjeno za kurjenje z kurilnim oljem oziroma s plinastim gorivom. 

Plamen gorilnika se sprošča v visoko ognje odporni komori, katera ščiti gorilnik in omogoča kotlu dosego nazivnega iz­koristka tudi do 93 %, pri kurjenju s kurilnim oljem ali s plinastim gorivom. Kurišče omogoča nalaganje polen do maksimalne dolžine 35 cm. Skozi velika vrata na sprednji strani kotla je omogočeno nalaganje polen tudi večjih debelin.

Naše kotle odlikuje izredno dolga življenjska doba. Kla­sičen način kurjenja in izgoreva­nja, kjer so vse notranje površine lahko dostopne, omogoča enostavno in hitro čiščenje notra­njosti kotla. Visoka kvaliteta materialov in natančna izdelava, ter 25 let izkušenj, so samo dodatni razlogi, zaradi katerih dajemo vsem našim kotlom 5 letno garancijo na vodote­snost in obstojnost kurišča.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje