Ogrevanje

Delovanje toplotne črpalke skozi leto

Toplota, ki jo izkorišča toplotna črpalka je v različnih snoveh akumulirana sončna energija.


Toplotna črpalka je naprava, ki izkorišča toploto okolice ter jo pretvarja v uporabno toploto za ogrevanje prostorov ali za segrevanje sanitarne vode. Namenjena je za postavitev v dovolj velik in zračen prostor (klet, shramba,...) oziroma katerega želimo rahlo ohladiti. Za delovanje vzame 3/4 potrebne toplote iz zraka v prostoru, ostalo predstavlja električna energija za pogon.

Toplota, ki jo izkorišča toplotna črpalka je v različnih snoveh akumulirana sončna energija, zato toplotna črpalka predstavlja obnovljiv vir energije. Toplotne črpalke iz okolice jemljejo energijo na nižjem nivoju kot jo mi potrebujemo za ogrevanje. Zato je potrebno v proces dovesti dodatno pogonsko energijo. Večja kot je ta temperaturna razlika, manjši izkoristek ima toplotna črpalka.

Vrste toplotnih črpalk ločimo glede na vir, ki ga uporabljajo. Najbolj razširjene so zrak-voda, voda-zrak ter zemlja-voda. Vse pa imajo svoje prednosti in slabosti. V preglednici 1 so prikazane vrednosti, ki jih dobimo z uporabo toplotne črpalke.

Preglednica 1: Vrednosti, ki jih dobimo z uporabo toplotne črpalke

Delovna moč 1)

        QC

e = ----- > 1

        Pel

 

QC = Q0 - Pel

Celoletno delovanje -

Število (2)

        QH

b = ----

        Ba

 

QH = QHa + QWEa

 e

Delovna moč (brez enot)

b

Delovanje skozi leto

Qc

Toplotna utekočinjenega kondenzata v W (toplotna moč)

Q0

Toplota iz uparjalnika v W (toplota iz okolja)

Pel

Dodatna električna energija v W

QH

Letna  toplotna potreba v Wh

QHa

Potrebna letna toplota za ogrevanje prostorov v Wh

QWEa

Potrebna letna toplota za ogrevanje vode v Wh

Ba

Potrebna letna toplota v Wh

1)  Delovna moč se šteje za določeno delovno področje. 2) Z letnim delovanjem in z razmerjem pridobljene toplote  se izračuna letna poraba električne energije za delovanje naprave.

       

Na sliki 1 je prikazana toplotna črpalka v prerezu in način delovanja.

Slika 1 - Toplotna črpalka v prerezu Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje