Najlepše hiše

Delitev sistemov odvodnih dimnih plinov

Dobro načrtovani, z ustrezno mero in v skladu s predpisi izveden odvod dimnih plinov je pomemben predpogoj za gospodarno in neškodljivo delovanje ogrevalne naprave.


Zahteve za načrtovanje izpušnih sistemov so podane v predpisih o ogrevanju v malih kurilnih napravah po DIN 18 160 in po predpisih, ki so določeni na državnih oziroma lokalnih nivojih. Na sliki št. 1 je prikazana delitev dimnih plinov 

Slika 1 - Delitev dimnih plinov

Predpisi za kurilne naprave so ločeni za »dimnike« in za »odvodne cevi dimnih plinov«. Pri kurjenju s trdnimi gorivi, smemo uporabljati samo dimnike, kjer se pri izgorevanju lahko odlagajo saje. Pri kurjenju s tekočimi oziroma plinastimi gorivi, pa lahko izgorele pline vodimo skozi odvodne cevi.

Naloga dimnika in odvodnih dimovodnih cevi je naslednja:

  • Voditi izgorele pline iz kurišča skozi streho na prosto
  • S pomočjo podtlaka (= vlek dimnika skozi različno gostoto dimnih plinov), ki je potrebna za sesanje zraka pri izgorevanju.

Vendar pa to velja le za kotle brez potrebnega vleka in pri kondenzacijskih kotlih samo omejeno. Slika 2 in preglednica 1, prikazujeta tlak in oddajo toplote pri dimnih odvodnih napravah (dimnikih). 

Slika 2 - Tlak in oddaja toplote v dimovodnih napravah

Preglednica št. 1: Oznake, ki se navezujejo na sliko št. 2

H

Učinkovita višina dimnika

HV

Učinkovita višina spojnih kosov

prv

Nujen dvig tlaka za spojni material

pH

Umirjen tlak v dimniku = h • g • (QL - QR)

pL

Nujno potreben tlak za dovajani zrak

pR

Uporni zrak v dimniku

pW

Nujno potreben tlak za segrevanje

pZ

Podtlak (negativni nadtlak) za vodenje dimnih plinov v dimnik

pZU

Nadtlak na odvodu dimnih plinov (≤ pZue)

pZe

Nujno potreben podtlak na dovodu dimnih plinov

pzoe

Maksimalno uporaben nadtlak (= pW - pL - pFV)

Vob

Temperatura odvodnih plinov v odprtini dimnika

Viob

Temperatura notranjih sten pri vstopu v dimnik

VTP

Temperatura rosišča vodne pare

VA

Temperatura odvodnih plinov (VE to jetudi na priključku dimnika)

Vu

Temperatura okolice zraka v zgradbi

Va

Temperatura zunanjega zraka

Na sliki št. 3 so prikazane tlačne razmere in potek temperatur pri dimnih plinih v kurilnih napravah.

Slika 3 - Tlačne razmere in temperature dimnih plinovStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje