Kanalizacija

Izločevalec za kurilno olje

Izločevalniki lahkih tekočin delujejo na težnostnem principu oziroma po principu razlike gostot medijev.


Voda postaja vedno bolj onesnažena in s tem tudi vedno bolj dragocena. Puščanja rezervoarjev za gorivo, razlitja na številnih avtomobilskih parkiriščih, transportnih poteh, itn. Onesnažujejo, s suspendiranimi delci trdnih snovi in lahkimi tekočinami mineralnega izvora. Povsod, kjer se pričakuje  primer težav z razlitjem tekočin, morajo biti, v skladu z DIN 1986-100, vgrajeni izločevalniki lahkih tekočin (lovilec olja).

Delovanje

Izločevalniki lahkih tekočin delujejo na težnostnem principu oziroma po principu razlike gostot medijev. Kurilno olje je lažje od vode in splava na površje, grobi delci so težji in se potopijo na dno usedalnika. Očiščena voda nato odteče, skozi odtočno cev, v kanalizacijsko omrežje. Zato je v takšnih primerih priporočljivo vgraditi lovilnik, v kombinaciji s talnim odtokom in enega z odtočno zaporo. Ko je v lovilniku dosežena določena količina tekočine (1,65 do 5,00 litra) zapre plovec odprtino od spodaj navzgor. V preglednici št. 1 so prikazane dimenzije za oljno zaporo.

Preglednica št. 1: dimenzije lovilnikov za zaporo kurilnega olja

Način zapore kurilnega olja Odtok DN Dolžina l v mm Širina b v mm Višina h v mm
  Izvedba iz litega železa
Brez povratne zapore 100 300 200 290
S povratno zaporo 100 497 192 280
  Izvedba iz plastike
Brez povratne zapore 100 300 200 290
S povratno zaporo 100 457 205 243

Področje uporabe:

Parkirišča, bencinski servisi, skladišča, avtoceste, pretakališča nevarnih snovi, transportne poti, industrijske površine, avtomehanične delavnice itd.

  • Potrebna odprtina za vgradnjo je minimalno 700 x 300 oziroma 900 x 300 mm.
  • Vgradnja pod ravnijo zastajanja je mogoča, če odtok ni nad dvižno napravo odvajanja in je
  • Namestitev izločevalnika je potrebna v prostoru, kjer lahko pride do iztoka kurilnega olja, najpogosteje v kurilnici ali v skladišču, kjer je nameščen oljni rezervoar.
  • Izvedba je lahko iz litega železa ali iz zelo kakovostne plastike, z odtokom DN 100 in naklonom 1,5°.
  •    dodatno vgrajena povratna zapora. Lovilec blata oziroma mulja po pravilu tukaj ni potreben.
  • Odtok mora biti stalno napolnjen z vodo in ga je treba preverjati vsak mesec.
  • Izločevalec kurilnega olja, brez povratne zapore
izločevalec za kurilno olje, brez povratne zapore, slika št.2  pa izločevalec olja, z vgrajeno povratno zaporo.
izločevalec za kurilno olje, brez povratne zapore, slika št.2  pa izločevalec olja, z vgrajeno povratno zaporo.
Slika 2 - Izločevalec kurilnega olja, z vgrajeno povratno zaporo
Slika 2 - Izločevalec kurilnega olja, z vgrajeno povratno zaporo

Nevarnost pred onesnaženjem z lahkimi tekočinami: z lahkimi tekočinami onesnažena voda je moteča za biološko obdelavo odplak in povzroča izpad biološke stopnje čistilne naprave: 

  • lahke tekočine so smrtno nevarne za ljudi in živalski svet
  • Kadar se zgodi, da pridejo lahke tekočine v jezera, ribnike ali reke, se gladina prevleče z oljnim filmom. S tem je preprečena izmenjava kisika, vodne rastline ne dobijo hranljivih snovi, mikroorganizmi se zadušijo, ribe poginejo, voda je neuporabna za pitje in drugo uporabo.


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje