Najlepše hiše

Odločitve pred gradnjo hiše

S slabim načrtom lahko naredimo jezo, ki nas bo preganjala skozi vse življenje.


Pred odločitvijo o gradnji stanovanjske hiše, je potrebno preveriti številne ponudbe in dobavne roke ter zavezujoče ponudbe manjkajočih elementov. Le tako lahko pridemo do kompletne ponudbe in končne cene vseh stroškov.

Načrtovanje je najbolj pomembna faza v gradnji. Storjene napake je kasneje zelo težko popraviti ali samo z zelo visokimi finančnimi stroški. To pomeni, da si s slabim načrtom lahko naredimo jezo, ki nas bo preganjala skozi vse življenje.

Vzemite si zato dovolj časa in začnite z gradnjo šele, ko ste prepričani, da ste preverili vsako najmanjšo podrobnost in, da so bila opravljena vsa obsežna pripravljalna dela ter zakonska določila. Postopki  so lahko dolgotrajni in lahko potekajo celo leto ali tudi več.

Slika 1 - Gradnja z lesom
Slika 1 - Gradnja z lesom

Glede na študije o gradnji stanovanjskih hiš, ki tečejo za graditelje znotraj EU, je brez popolnega plana, mogoče zgrešiti vrednost investicije, če jo ocenjujemo samo na prst, tudi do 15 % ali več. Na sliki št. 1 je prikazana gradnja hiše z lesom.  

Na začetku se zato načeloma srečamo z naslednjimi osnovnimi vprašanji:

 • Graditi masivno zidano hišo ali montažno hišo
 • Graditi masivno masivno leseno hišo
 • Načrtovati z arhitektom ali gradbincem
 • Nizkoenergijsko oziroma pasivno hišo

Gradnja masivne hiše ali montažne hiše

V Evropi se skozi leto na novo zgradi več tisoč eno ali dvodružinskih hiš. Od tega je približno 2/3 hiš zgrajenih kot masivna gradnja in 1/3 kot montažna hiša. Če računamo, da je skoraj vsaka montažna hiša delno narejena tudi kot masivna zgradba (klet in podobno), ugotovimo, da je skoraj 3/4 zgradbe iz masivne gradnje in le 1/4 iz lesene konstrukcije. Na sliki št. 2 je prikazan detajl masivne gradnje z lesom.

Montažne hiše si pravzaprav ne zaslužijo tega imena. Po navadi se hiše ne dostavijo pripravljene za vselitev. Zelo pogosto nimajo kleti in samo 22 % je takšnih kupcev, ki kupijo hišo na ključ. Okoli 78 % kupcev je takšnih, ki kupijo hišo in nato v lastni režiji nadaljujejo z delom, s čemer primaknejo velik delež z lastnim delom in na takšen način prihranijo kar nekaj denarja.

Montažne hiše se dobavljajo v dveh tretjinah kot izdelana hiša. Pri tem obsegu ponudbe je potrebnega še veliko drugega dodatnega dela, na primer izgradnja kleti, ki je potrebna za vselitev v hišo. To pomeni, da je bilo dobavljene le 25 % montažne hiši, od končne vrednosti hiše na ključ.

Masivna gradnja ali gradnja z lesom

Slika 2 - Masivna gradnja z lesom 
Slika 2 - Masivna gradnja z lesom 

Masivna gradnja ima številne prednosti, na primer:

 • Ognje odporna zaščita
 • Zvočna zaščita
 • Odporna proti vodi
 • Dobra vetrna zaščita
 • Parovodna difuzijska zaščita
 • Odporna proti trohnenju in razpadanju
 • Odporna proti kemijskim vplivom
 • Odporna proti insektom
 • Trajna, trdna in brez krčenja
 • Brez škodljivih primesi
 • Velika masa za akumulacijo toplote
 • Malo tveganja za poletno pregrevanje
 • Velik dobitek pri izrabi sončne energije
 • Ugodna izravnava temperature
 • Veliko navlaženje in oddajanje je za klimo v prostoru izjemno pomembno
 • Prilagodljiva arhitektura omogoča lažjo kasnejšo dozidavo objekta
 • Velika naložbena vrednost zaradi dolge življenjske dobe, okoli 120 let ali za 3 generacije

Največja prednost masivne gradnje je velika masa za shranjevanja toplote, ki jo skozi celo leto koristimo za ugodno toplotno izravnavo prostorov, še posebej v pomladanskem in jesenskem obdobju (slika 3). V poletju močno preprečuje nevarnost pregrevanja. S tem povezano obstaja možnost velike izrabe sončne energije, brez, da obstaja v bivalnih prostorih nevarnost velike vročine. Največja napaka  pri načrtovanju zgradbe, ki obstaja danes je, da graditelji, v okviru pasivnih hiš vgrajujejo toplotno izolacijo od 20 do 30 cm, namesto od 35 do 40 cm. Zato morajo biti okna na južni strani toliko večja, da z njimi nadoknadimo (samo računsko), s pomočjo velikega sončnega sevanja od 25 kWh/(m2.a) na 15 kWh/(m2.a), kar zadostuje za pasivno hišo. 

Slika  3 - Masivno grajena zgradba
Slika  3 - Masivno grajena zgradba

Ker je bivanje v pretopli hiši oteženo in težko vzdržljivo je potrebno na okna obvezno namestiti rolete ali senčila. Zaradi senčil pogosto nastane težava zaradi izrabe razpoložljive sončne energije. Zaradi tega, ker graditelji notranjosti ne posvečajo dovolj pozornosti. Poleti obstaja še posebej velika nevarnost za pregrevanje. Ta nevarnost je še posebej opazna pri lesenih hišah oziroma brunaricah. Še posebej, če na velikih steklenih površinah ni zadostnega zasenčenja, saj hiše iz lesa ne veljajo za velike toplotne hranilnike, kakor je to pri masivni gradnji. Na tej točki je samo gradnja z masivnim lesom kot enakovredna.

Druga pomembna točka, pri leseni masivni gradnji, kateri je potrebno posvetiti veliko pozornosti je, da vgrajujejo les brez kemikalij. Poleg tega pa je njegova prednost tudi v dihanju, ki omogoča vpijanje in oddajanje vlage.


Samo poznavanje lastnosti lesa še ne zadošča, da je gradnja z lesom pravilna. Dobro je vedeti, kako se les obnaša v vgrajenem stanju, kaj lahko od njega pričakujemo in česa ne. Les je treba obdelati tako, da pridejo do veljave njegove dobre lastnosti, slabosti pa se minimizirajo. Na žalost je pa takšnih izvajalcev še zelo malo. Pri obeh načinih gradnje, masivna gradnja, kot tudi gradnja z lesom, je mogoče priti do udobnega doma, če namenimo pozornost naslednjim pomembnim pravilom.

 Preglednica: Ukrepi, s katerimi lahko primerjamo masivno gradnjo in gradnjo z lesom:

Parametri: Masivna gradnja/masivna lesena gradnja Gradnja z lesom

Vlaga:

 

 

Udobje v poletju:

 

Udobje v zimi:

 

 

Požarna varnost:

 

 

 

Pridobljena energije v zimskem času:

 

Vlaga v prostoru, ustvarjanje vlage:

 

 

 

Dobra U-vrednost:

 

Povprečni čas amortizacije:

 

 

 

Zvočna zaščita:

 

 

Raztezanje, krčenje:

 

 

Adaptacija v letih:

 

 

 

Preprečevanje toplotnih mostov:

 

Odpornost ovoja zgradbe na veter:

 

Naravno ali mehansko sušenje lesa

Majhna nevarnost pregrevanja

Temperaturna izravnava skozi veliko maso akumulacije

vgrajeni materiali negorljivi, opÅ‚ate s požarno zaščito

Velika masa, večja izraba sončne energije

Debela izolacija na zunanji strani, brez kondenzata

Debela izolacija na zunanji strani

Življenjska doba okoli 120 let
Življenjska doba okoli 70 let

Zaradi dobre izolacije, dobra zaščita

 

 

Brez raztezanja in krčenja

 

Enostavno, zaradi nenosilnih sten/težko, vse stene so nosilne

 

 

Ovoj zgradbe zunaj izoliran

 

 

 

Pri spojih zatesnjeno

Suh les z ustrezno zaščito

 

Zasenčenje in nujno prezračevanje

 

Hitra reakcija ogrevalnega sistema

 

Oplate iz ognje odpornih materialov

 

 

Majhna masa, majhne energijske pridobitve

 

Neprepustna za zrak iz notranje strani in z difuzijsko parno zaporo z zunanje strani

 

Vstavljeni I - nosilci iz lesa

 

Življenjska doba od 35 do 70 let, odvisno od kvalitete lesa

 

 

Dobra samo z dodatno izolacijo

 

Celotna konstrukcija iz lesa

 

 

Težko, vse stene so nosilne

 

 

 

Vsi I - nosilci izdelani iz Iesa

 

 

 

Vse zatesnitve planirane in izdelane že pred sestavo

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje