Najlepše hiše

Črv v lesu?

V bistvu les najpogosteje uničujeta plesen in insekti.


Kako poškodbe lesa prepoznati, jih odstraniti in kaj storiti, da za daljši oziroma, da se trajno izognemo številnim nevarnostim.

Nevarnosti

Na lesenih gradbenih delih so pogosto znamenja prisotnosti raznih insektov. Zastaviti si je treba vprašanje - glede na vgradnjo lesa in rabo določene stavbe. Nato sledi naša odločitev, ali bomo napovedali boj z insekti, ali pa pustili zgradbo v nadaljnje propadanje. In če se odločimo za boj proti insektom, je treba najprej ugotoviti vrsto insektov, ter kateri protiukrepi so nujno potrebni? 

Slika 1 – Potek nastanka škode
Slika 1 – Potek nastanka škode

Številni arhitekti se pogosto zanašajo na obrtnike, v veri, da tesarji pri opravljanju svojega dela vedo, za morebitne relevantne poškodbe, ki lahko čez čas nastanejo in bodo za to tudi poskrbeli. Počasi, vendar le postopoma, pa kažejo popolnoma nove raziskave, da so načrtovalci danes že zelo dobro seznanjeni o življenjskih pogojih lesa, njegovih škodljivcev in z ustrezno predhodno strategijo za zaščito. Le tako je mogoče pravočasno, že pri načrtovanju novo gradenj poskrbeti za pravilno zaščito lesa in njegovo trajno vzdržljivost.

V bistvu les najpogosteje uničujeta plesen in insekti. Plesen najdemo najpogosteje v vlažnem lesu. Insekti in boj proti njim z zaščitnimi sredstvi, so izhodiščna vprašanja, ki se sproti znatno spreminjajo. Vse to pa lahko privede do skoraj neizogibnih spornih stališč in izjav strokovnjakov. Literatura, navodila proizvajalcev in običajna praksa se zato pogosto drug za drugim spreminjajo oziroma umikajo.

Življenjska navada

V toku evolucije so se v različnih gozdovih razvile tudi različne vrste gozdnih škodljivcev. V suhih iglastih gozdovih na primer je bila v preteklosti podana prioriteta za uničenje drevesnih hroščev, ki živijo neposredno pod drevesnim lubjem. Pri starem lesu, brez vonja, je relativno manjša verjetnost napada hrošča. Samci hroščev najhitreje ovohajo vonj mladega lesa in ugotavljajo, ali je primeren ter ga markirajo. Nato sledi samica, ki položi jajčeca. Če je novi les prepojen z zaščito, samice jajčec ne bodo odložile, če je brez zaščite in je v bližini star les, pa bodo jajčeca odložena v njem. Do 8 % vlažnega lesa večinoma napadejo hrošči. V konstrukcijskem lesu je bistveno več vlage, zatorej je zaščita lesa zaželena.

Slika 2 - Lubadar
Slika 2 - Lubadar

Običajni lesni hrošč in najpogostejši uničevalec lesa, je predstavnik zalubnikov, valjaste oblike in s temno obarvanim skeletom. Rilček, ki je značilnost rilčkarjev, je zelo kratek in celotna glava je pokrita s ščitom. Običajno napadejo les vlažnih gozdov. Z njihovimi robustnimi okončninami, ki so izoblikovane v ostro grizalo s premerom 1 do 2 mm, jih praktično najdemo na vsakem ostrešju.

Odrasli hrošči izvrtajo luknjo skozi lubje do hranljivega dela, kjer se samec in samica tudi parita. Nato začne samica vrtati tik pod površjem, stran od nje, ter pod površjem odlagati jajčeca. Ko se izležejo, začnejo ličinke vrtati svoje rove pod pravim kotom na samičinega in ustvarijo za zalubnike značilne vzorce. Po načinu, kje delajo rove, delimo zalubnike na lesarje, ličarje in lubadarje.

Imajo pa zalubniki, glede na to, da se večina prehranjuje z odmrlim lesom, tudi pozitivno vlogo pri pomlajevanju gozdov. Najpogosteje napadajo bolna oziroma prizadeta drevesa. Pred številnimi zalubniki se zdrava drevesa lahko sama ubranijo s fizično in kemično zaščito, podležejo le v primerih, ko je njihova številčnost prevelika. Drevesa najprej napadejo samice. Te izločajo za samce privabljajoči feromon. Mešanica feromonov samcev in samic pa privablja druge osebke še učinkoviteje kot vsak posamezen. Tako drevo kmalu podleže invaziji zalubnikov.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje