Najlepše hiše

Razdelitev keramičnih ploščic

Izris keramičnih ploščic na podlagi mreže se v praksi ne izide vedno optimalno.


Raster ploščic, ki se dobi s stikov ploščic, je bistven sestavni element, še posebej, če gre za večji format ploščic. Predelne stene, sanitarna oprema, in različne izvedbe iztokov za oskrbo z vodo, kanalizacijo, električne naprave itd., je treba vnesti v mrežo ploščic. Za skrbno načrtovanje polaganja ploščic v prostoru je dobro predhodno napraviti načrt za ploščice v merilu M 1:20 (ali 1 : 10). Slika št. 1 prikazuje tloris načrta za polaganje talnih keramičnih ploščic.

Slika 1 – Primer izdelave tlorisa za polaganja talnih ploščic
Slika 1 – Primer izdelave tlorisa za polaganja talnih ploščic

Pri tem je treba še posebej paziti pri velikih formatih keramičnih ploščic (velikosti nad 100 mm):

  • Cilj je, da poskusimo s sliko prikazati čim boljši simetrični pogled
  • Po možnosti ne sme noben ostanek ploščice biti vgrajen na rob stene, če je ploščica manjša od 1/2. Ožje ploščice na vogalih postanejo opazne v primerih, če stene in strop niso popolnoma ravne oziroma navpične. Po pravilu se mere v prostorih le redko izidejo s celimi ploščicami.
  • Polaganje ploščic na odpornih stebrih, opornikih, štrlečih in izstopajočih vogalov, delilne stene itn. se, če je to mogoče izvedemo na spojnih stikih.
  • Fuga ali stični del na steni v dotiku s talno fugo se imenuje navpična fuga in je lahko prilagojena s fugo na tleh.
  • Oprema in sanitarni predmeti so na fugah prilagojeni, kar pomeni, v sredini fuge ali v osi ploščice.
  • Sanitarni odtoki in drugi instalacijski predmeti, kot so električna stikala in vtičnice, plinske in ogrevalne naprave, so lahko vgrajene skladno z raster mrežo.

Samo porazdelitev ploščic v načrtu, ki ga predhodno pripravimo za polaganje keramičnih ploščic, v večini primerov zadostuje, če so podane mere v zarisani mreži in izračunane za dolžino ploščice + debelino fuge.

 Slika 2 – Rezanje keramičnih ploščic (stena-tla-kopalna kad)
 Slika 2 – Rezanje keramičnih ploščic (stena-tla-kopalna kad)

V grobem izračunu je potrebno upoštevati toleranco z odgovarjajočo porazdelitvijo ploščic. Izris keramičnih ploščic na podlagi mreže se v praksi ne izide vedno optimalno. Zato je pred polaganjem keramičnih ploščic potrebno opredeliti, katere so točke, ki so iz oblikovalskega pogleda najbolj pomembne in šele nato določiti izhodiščno točko. Najprimernejše izhodiščne točke so običajno v kotu sobe, sredina stene ali morda sprednji rob tuš kabine ali kopalne kadi itn.. Tako določena porazdelitev ploščic mora biti usklajena tudi z dokončno lego sanitarnih elementov in instalacijskih izpustov. Slika št. 2 prikazuje primer za rezanje ploščic (stena-tla-kopalna kad) pri velikih formatih ploščic.

Določanje izhodiščne točke za polaganje ploščic

Kadar izhodiščna točka v tlorisu načrta za začetek polaganja keramičnih ploščic ni vnaprej določena s stenskim kotom, štrlečim vogalom, stebrom ali podobno, je potrebno določiti raster ploščic na steni iz tiste točke, ki je na pogled v simetrični obliki. Pri tem pa je potrebno dati poudarek na to, da desno in levo ni ostankov ploščic, ki so manjši od < 1/2 širine ploščice. Izhodiščna točka za oblogo s ploščicami je v takih primerih sredina prostora.  Vsekakor pa je predhodno potrebno določiti grobo toleranco za obe strani prostora in predvideti oziroma določiti enakomerno izravnavo.

Postopek:

1. Ugotavljanje števila ploščic + preostanka

Širina med stenami / Obloga s ploščicami (ploščice vključno s fugami) = število ploščic

 Za ugotovitev točne širine med stenami prostora, je potrebna vsaj približna ocena za debelino ometa in jo je potrebno odbiti, v kolikor stene še niso ometane.

Opomba:

Določanje števila keramičnih ploščic

Bistvenega pomena pri tem je, da so ploščice za polaganje določene tako, da na koncu ne polagamo v navpično smer ozkih kosov ploščic, ta problem je potrebno predhodno rešiti s tolerancami fug.

2. Polaganje rezanih ploščic levo in desno

Porazdelitev mora biti takšna, da levo in desno polagamo le ploščice, ki niso manjše od > 1/2 širine. K temu ostanku dodamo oziroma prištejemo celo ploščico in celotno vsoto delimo z 2. To vedno dobimo po izračunu ostanka ploščic (A+B)> 1/2 ploščice. Ta mera je nato levo in desno dodana.

Slika 3 – Določitve izhodiščnih točk za polaganje keramičnih ploščic
Slika 3 – Določitve izhodiščnih točk za polaganje keramičnih ploščic

3. Določanje izhodiščne točke za polaganje ploščic:

Izhodiščna točka za polaganje ploščic je postavljena na sredino zidu, in sicer:

n = parno: na os fuge

n = neparno: sredina ploščice

Opremo, izpuste za odtoke in izlive za armature lahko potem izdelamo s takšne izhodiščne točke, komplet z oblogo ploščic in neodvisno od morebitne grobe gradbene tolerance.

Primer izračuna:

Groba gradbena širina = 226 cm, ploščice položene z lepilom na omet (2 x 3 cm)

Format ploščice = 150 x 150 mm, s 3 mm široko fugo

226– 2 x 3  cm         220 cm

1. ------------------------ = ------------- = 14,38 kosov

           15 + 0,3              15,3 cm

To pomeni 14 kosov celih ploščic + ostanek 0,38 ploščic  (0,38 x 15,3 = 5,8)

n = 14 – 1 = 13 (n = neparno število!)

2. 220 – (13 x 15,3) cm = 220 – 198,9 = 21,1 cm

 21,1

---------- = cm                  = 10,55 cm  (vedno parno - neparno)

     2

3.    n = 13 (neparno):

Izhodiščna točka za oblaganje s ploščicami = Sredina ploščice

Za določitev izhodiščne točke za polaganja zadostuje približen izračun po točki št. 1.

Treba je torej ugotoviti le približno končno število ploščic, da je pravilen položaj kot izhodišče za desno in levo stran polaganja z želeno razliko > 1/2 širine ploščice. Točna mera za izdelavo načrta po pravilu ni pomembna. Sama izhodiščna točka za oblaganje s ploščicami bo v tlorisu in narisu vnesena in na licu mesta lahko pooblaščeni nadzornik, konkretno s kredo na steno označi izhodišče polaganja ploščic.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje