Kanalizacija

Cestni in dvoriščni odtoki

Odtoki za cestno in dvoriščno odvajanje vode


Pred projektiranjem cestnih ali dvoriščnih odtokov je treba predhodno celovito in učinkovito narediti načrt odvajanje odvečne vode, še posebej za primere nalivov, ki so lahko tudi večji od računskih vrednosti. Upoštevati je treba tudi maksimalno visoke gladine voda v bližnjih potokih, rekah, ribnikih in drugih sprejemnikih, ki se lahko pojavijo v času največjih odtokov padavinske vode, ki se zbira na dvoriščih, cestah itn.. Veliko pozornost je treba nameniti dimenzioniranju padcev cestišča in dvorišča, da ne pride do problemov v primeru najhujših nalivov.

-Cestni in dvoriščni odtoki-
-Cestni in dvoriščni odtoki-

Za ureditev odtokov vode s ceste ali dvorišča, je pri določanju zbirnih kanalov, prelivov in drugih potrebnih objektov treba upoštevati hidrološke in računske vrednosti pri maksimalnih nalivih. Lokacija, velikost in oblika požiralnikov, morajo biti točno določeni oziroma utemeljeni. Pri tem je treba upoštevati maksimalni nagib  vozišča in določit točen položaj požiralnikov. Pavšalno postavljanje samo na neko razdaljo ali neko površino, na primer na enakomerni raster po 20 ali 30 m, ni dopustno.

Odtoki za odvajanje vode iz zelenih pohodnih površin, pločnikov, cest in drugih prometnih površin, morajo biti narejeni za mesto namestitve po DIN 1229 in EN 124. Slika št. 1 prikazuje vgradno mesto za skupino od 1 do 4.

Preglednica št. 1: Nastavek/prekritje za prometne površine (DIN EN 124)

Mesto nastavitve = skupina Nastavek / velikost Primernost za naslednje lokacije
1 A 15 Prometne površine, ki se lahko uporabljajo za pešce in kolesarje
2 B 125 Pločniki, poti za pešce in primerljive površine, parkirna mesta za osebna vozila
3 C 250 Nastavki v območju zbirnih kanalov, maksimalno 0,5 m od vozišča in 0,2 m do pločnika
4 D 400 Vozišče od cest, tudi ulice za pešce, stranske ceste in splošna parkirišča
5 E 600 Področja za visoke obremenitve koles, na primer, doki, vzletne in steze za pristajanje letal ter površine za manevriranje
6 F 900 Površine, ki so posebej močno obremenjene pri velikih obremenitvah koles, na primer manevriranje letal

Cestni odtoki brez smradne zapore

Cestni odtoki izdelani iz cementnih delov po DIN 4052, Ï• 450 mm imajo vgrajeno visečo vedro iz pocinkane pločevine. Takšen odtok ne potrebuje smradne zapore, če je oddaljen več kot 2 m od vrat ali oken bivalnih prostorov. Okvir za odtok je izdelan iz litega železa, mora biti izdelan skladno z razvrstitvijo, kot je prikazano v preglednici št. 1. Odtok je neposredno povezan  z javno kanalizacijo v cestnem  prometu, kot je prikazano na sliki št. 2.

Cestni in dvoriščni odtoki
Cestni in dvoriščni odtoki

Dvoriščni odtok z in brez smradne zapore

Dvoriščni odtok izdelan iz cementa po DIN 1236, dimenzije Ï• 300 mm z vgrajenim visečim vedrom iz pocinkane pločevine. Če je odtok oddaljen več kot 2 m od oken in vrat bivalnih prostorov, je lahko brez smradne zapore. V vseh drugih primerih morajo biti opremljeni s smradno zaporo. Zaporna višina vode znaša 100 mm in mora biti vgrajena v globino proti zamrzovanju. Okvir rešetke je izdelan iz litega železa, ki odgovarja razvrstitvi, kot je določeno v preglednici št. 1.

Dvoriščni odtok-
Dvoriščni odtok-

 Priključitev dvoriščnega odtoka s smradno zaporo na lastnem zemljišču se izvede neposredno v javni kanalizacijski sistem. Odtok je treba 1 m vstran dobro pritrditi s cementom. Dvoriščni odtok prikazuje slika št. 3. 

Odvodnjavanje s kanalskimi rešetkami

Kanalske rešetke za odvod deževnice, ki so izdelane iz litega železa, cementa, umetne smole ali cementa z vlakni je treba vgraditi točno po zahtevah, ki so predpisane v DIN 19 580. Cevni priključek znaša od DN 100 do DN 200. Kanalske rešetke so primerne predvsem za linijske drenažne odtoke. Največkrat jih uporabljamo za namestitev pred dovozom v garažo, vhodom v hišo, pred dvoriščnimi vrati, skratka povsod, kjer obstaja možnost preliva vode na večji širini v določeni objekt. V naštetih primerih morajo biti vgrajene na trdni podlagi. Vgradnja kanalske rešetke je prikazana na sliki št. 4.

 Kanalske rešetke

Kanalske rešetke so zamišljene tudi tako, da so zgornje površine lahko izpeljane neposredno na fasado. Privlačno obliko naredi reža na kanalu, ki je kot zanimiva alternativa v področju za odvajanje vode s fasade. Elementi so na voljo z ali brez luknjic. Kanali z enostranskimi luknjicami omogočajo odtekanje vode v sosednji steni, ki je sicer obrnjena stran.

Kanalska rešetka resetka
Kanalska rešetka resetka

Z zaprtimi žlebovi lahko vodo usmerimo do želenega cilja. Elementi so vidni s prečkami, ki telo žleba naredijo optimalno vidne. Povezovalni spoji zagotavljajo raven potek sklopa žlebov. Dodatna snemljiva prevleka preprečuje, da velike trdne snovi ne pridejo v utor, kar zagotavlja stalno delujočo drenažo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje