Najlepše hiše

Okna, vrata, okenske police in gradbena fizika


Slika-591-1
Slika-591-1

Načrtovanje

Povezave z okni imajo na posebnih mestih določene težave, ker se tukaj kopičijo številne gradbeno fizikalne zahteve:

  • Ločenost od notranjega in zunanjega zraka (para, zrak, veter)
  • Zunanji vplivi (vreme, kroženje zraka, spremembe v dolžini, gibanje)
  • Prileganje in oblikovanje (velikost, dolžina, obremenitev)
  • Gradbena fizika (toplota, zvok, zaščita pred požarom in vlage)

Dodatna težava pri načrtovanju in izvedbi je število različnih vpletenih poslov. Več, ko jih je, bolj težko je načrtovati in izvesti zatesnitev. V to področje je lahko vključenih (glej 528 in 529) do 7 poslov.

Seznam za izvedbo del:

■  Zasnova oken, okenskih polic, rolet in zaščite pred soncem

■  Izvedljivost tesnilnih sistemov za zrak in zaščita pred neurji in nalivi dežja

■  Gradbene zahteve z razlago izvedbe del za stavbe zaradi vremenskih vplivov, lege in lokacije stavbe

■  Odvajanje kondenzata (utekočinjanje)

■  Odvod deževnice

■  Zatesnitev spojnih stikov oziroma fug

■  Zahteve za varčevanje z energijo po smernicah učinkovite rabe energije in s presežki z izolacijo

■ Toplotna izolacija različnih gradbenih materialov

■ Zaščita pred vremenskimi vplivi in zatesnitve okenskih polic

■ Prevzem toplotnih mostov zaradi slabo sestavljanje gradbenih komponent

 

Gradbena fizika

Zaradi ločenosti notranjega in zunanjega ozračja imajo okna veliko obremenitev, ki se razlikujejo glede na mesto prereza.

Slika-528 copy
Slika-528 copy

Slika  528 - Primer vgradnje oken z barvnimi oznakami različnih del

Zaradi razlikovanja funkcionalnosti spoja lahko razdelimo priključne spoje v treh ravneh (glej sliko 530).

Na ravni 1, se po pravilu zahteva nepredušno tesnjenje. S tem so postavljene zahteve, da se pri prezračevanju zmanjšajo toplotne izgube in da se prepreči prodiranje zraka v notranjost.

Na ravni 2 se zahteva, da ostaja izolacija in polnjenje povezovalnih spojev pridržane. Skozi popolno zapolnitvijo bo medprostor zračni prostor in s tem bodo povezani konvekcijski tokovi izključeni.

Slika-529
Slika-529

Slika 529 - Barvna oznaka za različne vrste del

Na ravni 3 je vremenska zaščita določena. Tesnjenje proti vetru in močnem deževju (obremenitev dežja pod močnim pritiskom vetra) je tukaj prav tako zagotovljeno. Pri tem je pomembno, da je tesnilo izvedeno paro prepustno, saj vlaga nenadzorovano prodira v konstrukcijo in po zunanji strani jo lahko izpraznimo na prosto.

Slika-530 copy
Slika-530 copy

Slika 530 - Funkcionalne ravni pri vgradnji oken in vrat (smernice za načrtovanje in vgradnjo oken in hišnih vrat, 2010)

  Priključni spoji, ki nastajajo tukaj, morajo, biti nepredušno zatesnjeni pred dežjem in na notranji strani, morajo biti izvedeni tesno pred vdorom zraka.

Dopolnitev

Možni tesnilni sistemi so:

• Razpršilne tesnilne mase (silikon, poliuretan, akrilne disperzije)

• Predhodno stisnjen tesnilni trakovi (poliuretanska pena impregnacija)

• Spojni tesnilni trakovi, PVC folija (Butil, PE, PP, tkanine trakovi, itn.)

 

 Na zunanji strani lahko namestimo nad omet letve z optično odgovarjajočimi stiki in odpornimi proti močnim deževnim padavinam. Pritrdimo jih z integrirano peno ali z gelom saj lahko z majhnim toplotnim gibanjem sestavnih gradbenih delov ohranjajo tesnost.

  Tudi na notranji strani so nadometne letve primerne, za določeno opredeljene ometane povezave. Vendar pa to niso čudežna zdravila in na ravni 1, so za zagotavljanje zračne tesnosti le delno primerne. Težnja za dosego trajne zračne tesnosti je precej višja od vodne tesnosti, saj tukaj pušča z razliko zračnega tlaka dodatni pretok. Zajem gibanja je tudi tukaj omejena in prehaja k drugim tesnilnim sistemom in spojnih profilov z velikimi okenskimi elementi ali v kotih, ki še do danes ostajajo nerešeni.

  Na splošno prihaja zaradi povezovanja različnih gradbenih materialov do različnih temperaturnih raztezkov. Zlasti pri kovinah so razteznosti v nasprotju s sosednjimi ometi. S sončnim sevanjem lahko temperature na gradbenih površinah, odvisno od barve gradbenega materiala dosegajo tudi nad 80 °C, medtem ko se v zimskem obdobju temperature znižajo tudi pod - 20 °C. Od teh robnih pogojev po DIN 18339, je "pridobivanje in postopki za gradbena dela - Del C: Splošni tehnični pogoji o gradbenih delih (ATV) - kleparska dela" (2010) del 3.1.5 (- 20 do 80 °C).

Sprememba dolžine se izračuna s koncem povezave, kot so, na primer, pogosto zaželena zgoraj ali kratke okenske konstrukcije z okenskimi okvirji iz kovine, ki nimajo okenske špalete.

DlT = aT  • DT • lTO                                                                                  (mm)                             

z

DlT          Sprememba dolžine                                    (mm)

aT        Toplotno raztezni koeficient                         (mm/mK)

DT           Temperaturna razlika                                   [K]

lTO           Začetna dolžina                                            (m)

 

Toplotna razteznost ali gibanje gradbenih sestavnih okenskih in iz fasadnih elementov se križajo pravokotno na ravnem delu. Takšne konstrukcije sodijo že skoraj v preteklost, zaradi škode na ometih in razpok, ki nastanejo zaradi premikanja vlage (glej sliko 531).

Primer

Vzemimo okna iz aluminija - obodni okvir, dolžine 4 m, ki je naokoli obdelan po navodilih o toplotni zaščiti:

Toplotno izolacijski koeficient aluminija                              aT : 0,023 mm/mK

Domnevna temperaturna razlika                                             DT: 100 K

Dolžina gradbenega dela (okenski element)                      lTO: 4 m

Izračun za spremembo dolžine pri 100 K:

DlT = 0,023 mm/mK • 100 K • 4 m = 9,2 mm

  Pri optimalni porazdelitvi na levo in desno se morajo ometani priključni spoji prilagoditi gibanju za 4,6 mm in hkrati zagotavljati vodo tesnost. Zaradi tega je treba upoštevati, da je mogoče to izvesti le z vzporednim premikom. Z vzporednim premikom ni pritiska napetosti na in v spoje, tako, da lahko kljub strižnim napetostim v fugah vzdržijo deževne nalive.

Slika-531 copy
Slika-531 copy

Slika 531 - Vzporedni in pravokotni stik med oknom in fasado v primerjavi

zgoraj - premeščanje ne gre brez poškodb, spodaj - premostljivo stično mesto

Okna

Če so okna vgrajena v sklopu s fasadno izolacijo, si je treba prizadevati, da bodo poravnane z zidom, v najboljšem primeru za debelino lepila. To sicer dejansko pomeni posledično višji strošek, vendar pa zagotavlja tehnično optimalno rešitev.

Slika-532
Slika-532

Slika 532 - Vgradnja okna z zračno tesnimi stiki in po zahtevah o toplotni izolacijski zaščiti s pomočjo tesnilnega lepilnega traku

Z ometom izravnana vgradnja omogoča zračno tesnost in ravno plast na zunanji strani ometa, ki jo zagotovimo, da se ta prilepi z zunanjim ometom. To je možno zato, ker je zunanji omet po namestitvi toplotne izolacije, iz toplotno tehničnega vidika na topli strani. Pomembno je, da v vseh primerih, nastali izbruhi prihajajo iz zidu, ki nastanejo pri montaži oken, zaradi dodatnega ometa. To zagotavlja zračna tesnost, saj je na nasprotni strani tukaj preprečen vstop in s tem povezano kroženje zraka, ki je zadaj za toplotno izolacijskimi ploščami (glej sliko 5,32). Zlasti pri zastarelih lesenih predalčnih gradnjah, kjer je zračno tesna plast na notranji strani in na stropu. Kroženje toplega zraka v notranjih zaprtih prostorih zadaj, na ležeče vgrajenih toplotno izolacijskih ploščah, lahko pogosto pride do rosenja na območju hladnih gradbenih delov, kot so robovi streh ali okenskih polic, kjer lahko pride zaradi utekočinjanja do pomembne škode. Ker zunanji omet tukaj prevzame zračno tesne plasti, je to napaka, ki jo je treba pred končanjem vseh del odpraviti.

  Pri okenski konstrukciji spada odvajanje vode med pomembnejše naloge. Znotraj konstrukcije okenskega okvirja lahko prihaja tudi do utekočinjanja. Okna, izdelana iz plastike; iz plastike in aluminija oziroma iz lesa in obložene z aluminijastimi oblogami, se lahko tukaj nastala voda odvaja naprej skozi reže ali kot zakrita navzdol. Zelo pomembno je, da je mogoče le pri aluminijastih okenskih policah izvesti skrito odvod vode. Pri masivnih okenskih policah se na takšnih mestih izvedejo tesnilne fuge, kar ovira odtekanje. Za zmanjšanje toplotnih mostov na površino okenske špalete, in da je na voljo prostor za izvedbo izolacije, lahko del zunanje stene odstranimo (slika 533). Za ta namen obstajajo posebni noži, ki imajo nadgrajen sesalnik za zbiranje prahu.

Okenske police

  Okenske police morajo tesniti kot okna v največjih nalivih dežja. To velja za priključitev na okno, ravno tako kot čistilna odprtina. Pri kovinskih okenskih policah morajo biti profili za police odporni proti največjim nalivom dežja in z dodatkom za dilatacijo. Z zadostno velikostjo zmanjšuje onesnaževanje fasade (primer umazanije na fasadi je prikazan na sliki 534). Zato mora pri kovinskih okenskih policah znašati minimalni previs vsaj 20 mm. Optimalni previsi znašajo med 30 do 50 mm in pri kamnitih policah zadostuje okoli 30 mm.

Slika-533 Zamenjava okna copy 2
Slika-533 Zamenjava okna copy 2

Slika 533 - Odstranitev obstoječih oken ter izrez obokov oziroma špalet z rezalnikom

  Za zunanjo uporabo so po večini okenske police debeline 30 mm. Standardna ponudba, na primer kamnitih polic vključuje klasično obdelan rob in odtočni utor, ki preprečuje, da bi voda tekla po steni, oziroma po fasadi. Zunanje okenske police imajo utor-žleb na spodnji strani zunanjega roba police. Okenske police na primer za notranjo uporabo so po večini debeline 20 mm in so običajno po standardni ponudbi lesene ali poliranega, brušenega in posnetega robu zgoraj in spodaj. Okenske police morajo biti opremljene z nosilci in materialom za pritrditev. Vgradnja okenskih polic pri masivni gradnji se preprosto izvede z zidanjem.

Slika-534
Slika-534

Slika 534 - Onesnažena fasada zaradi nezadostnega previsa okenske police in fasade

  Pri uporabi stisljivega traku na vogalih je treba paziti, da trakov ne napnemo čez rob. Na mesto tega uporabimo, stisljive v dolžino, ki je daljša od 5 do 10 mm in da ni napeta čez rob. Zato je potrebna, namesto izvedbe z zanko in s pribitkom, izvedba dolžine približno 5 do 10 mm od roba. To zagotavlja, da so stisljivi izolacijski trakovi tudi na zunanjih vogalih dovolj razširljivi.

Slika 535 copy
Slika 535 copy

Slika 535 – Vgradnja okna z odmikom 5 mm za vgradnjo tesnila

  Kot pri vseh prebojih in povezavah z drugimi gradbenimi deli, ki po toplotno izolacijski zaščiti, morajo biti stisljivi in poravnani z zunanjim robom izolacijske plošče, da lahko izvedemo omet preko celotne površine. V povezavi omet in okenska polica je potem ločitev materiala zaradi gibanja materialov in tlačnih napetosti se zagotovi varna ločenost s trakom. Poleg tega lahko vgradnjo traku namestimo tudi proti vremenskim obremenitvam. V ta namen proti vremenskim vplivom in UV sevanjem, je obstojni, mahu podoben penasti trak.

Masivne okenske police

Masivne okenske police običajno namestimo neposredno na spodnji rob okenskega okvirja. Nato je možna samo trikotna fuga, ki je pa ni mogoče zagotoviti brez zapolnjenega profila. Za preprečitev tri stranskemu oprijemu se, načrtuje tam, kjer je neprepustnost za vodo (glej sliko 535).

Slika-536 copy
Slika-536 copy

Slika 536 - Sistemski vmesnik z zadnje strani zapolnjen s tesnilnim profilom

  Da bi se izognili, tri stranskemu oprijemu, je treba pritrditi tesnilni material za fugo, (glej sliko 536). Alternativno se lahko na tem mestu uporablja tudi trak za zapiranje. Vodoravni spoj mora biti vsaj 5, še boljše pa 8 mm širok, tako da je mogoče vgraditi tesnila v zadostni količini. Če ni na voljo roba in okenske police, mora biti stik, izveden proti okenskemu elementu, da vstavimo vsaj pred stisnjeni tesnilni trak. Še bolje je, če manjkajoči stik izvedemo s prelepljenim in privitim kotnim profilom (glej sliko 537).

Slika-537 copy
Slika-537 copy

Slika 537 - Sistemski vmesnik s kotnim profilom pri manjkajočem zgibu

  Pri uporabi razpršenih tesnil je treba paziti, da se v primeru mineralnih izdelkov, kot je betonska plošča ter naravni kamen pri prestavljanju olj in veziv obstaja nevarnost, ki je s tem povezana zaradi onesnaževanja v obstoječih območjih. Zato se za tesnjenje teh materialov uporabljajo posebna tesnila za tesnjenje naravnega kamna.

Slika-538 copy_1
Slika-538 copy_1

Slika 538 - Kamnite okenske police so namenjene za vgradnjo kot zunanje okenske police iz naravnega kamna

  Masivne okenske police so lahko na osnovi kakovosti materiala in neenakomerne materialne tesnosti prepustne za vodo. Iz tega razloga so okenske police izdelane z najmanjšo debelino 30 mm. Peščenjaki so lahko po izvoru zelo vodo prepustni. To je pri izdelavi polic treba upoštevati in predvideti še večjo debelino glede, na vir v kamnolomu. Da se zagotovi tesnost vode se lahko pod okensko polico, vgradi dodatni tesnilni material. To je mogoče narediti, na primer, z elastičnimi mineralnimi tesnili, ki morajo biti debeline, vsaj 2 mm. Masivne okenske police so lahko opremljene s stransko pokončno oporo (glej sliko 538). Ti so lahko izdelani z okensko polico v enem kosu ali prilepljene kasneje na polico.

Slika-539-1 copy
Slika-539-1 copy

Slika 539 – Tesnilni trak za masivno okensko polico

  Pri ploščah podobnim okenskim policam in brez stranskega robnega zaključka, morajo biti ti opremljeni za preprečevanje fasadne umazanosti z bočnim odvodom vode. Paziti je treba na širino podpore na okenskih policah. Ta mora biti vsaj za 2/3 širine police. Pri toplotno izolacijski zaščiti se to običajno ne doseže, tako, da je treba vgraditi dodatno konzolo.

  Zunanje okenske police iz naravnega kamna (2005) vgradimo po navodilu 6.04 z minimalnim naklonom 2 % (2 mm na 10 cm). Smernice za povezavo polkna in oken (2010) zahtevajo pri tem 4 %. Pri hrapavih oziroma grobih površinah je treba naklon povečati.

Slika-540 copy
Slika-540 copy

Slika 540 – Okenska polica s tesnilnim trakom v izolacijski ravnini

  Pri zatesnitvi pred močnim nalivom dežja je priključek masivnih plošč za toplotno izolacijsko zaščito, služi zatisnjen trak na ravni izolacijskih plošč, ki je nameščeni po obodu (glej sliko 539 in 540). Ker je stisnjeni zrak za izolacijo nanesen na vrh plošče v širini najmanj 15 mm, sledi, da je, okenska polica v končnem stanju integrira najmanj 20 mm v toplotno izolacijsko zaščito. V skladu z ukrepom okenskih polic je treba določiti: minimalno dolžino = končna svetla širina okenske špalete + 40 mm.

Kovinske okenske police

Kovinske okenske police so v nasprotju z masivnimi ploščami in z višjim toplotnim raztezanjem. Medtem ko imajo kamnite plošče približno enak koeficient toplotnega raztezanja kot sistemi iz ometa, imajo kovinske pokrivne plošče nekoliko višji koeficient. To se kaže v tlačnih napetostih, ki delujejo na omet in izolacijski sistem, kjer lahko povzročijo škodo. Čeprav je ta dejavnik že povzročil številne poškodbe in je lahko povezan tudi s prehodom vlage skozi izolacijske plošče, so kovinske okenske police v prodaji še vedno na voljo, četudi v močnih nalivih dežja v praksi niso najbolj primerne. Logično je, da lahko toga priključna povezava, ki je odvisna od vgrajenega sistema, zagotovi premikanje, ne more pa sočasno pri velikih deževnih nalivih, zagotoviti tudi tesnost pred vodo.

  Za močne nalive dežja je, zato mogoča samo vidna vgradnja okenskih polic, ki so opremljeni z vgrajenim trakom za raztezanje, narejenim iz pene in odpornim na ultravijolično sevanje s tesnilnim profilom.

slika-541 copy
slika-541 copy

Slika 541 - Skica za dimenzioniranje okenske police in okenske špalete

Izvedba na vseh straneh je varjena in opremljena z raztezno folijo okenske police, ki se zahtevajo za zatesnitev v deževnem času v posebni obliki. Ti so izdelani na tovarniški ravni, kar zahteva skrbno načrtovanje in točne mere.

Slika-542-10
Slika-542-10

Slika 542 – Pred okenska kovinska polica

  Kovinske okenske police, katerih dolžina presega 3 m, morajo biti izdelane v več delih. Povezava je tukaj izvedena s posebnimi gumijastimi tesnili za raztezanje.

  Pri določanju dolžine že izdelane okenske police moramo izmeriti svetlo širino in višino končne okenske odprtine. V tem morajo biti zajeta tudi zunanja mera za velikost omarice za vgradnjo rolete (glej sliko 541). Pri tem je treba točno določiti vrste profilov in skupno dolžino, ki jo izračunamo z:

Lokenska polica = Lgotova okenska špalete + 2 ∙ širina okenske police

 

  Okenska polica mora biti najmanj 18 mm širša. To izhaja iz zahtevane zgornje širine, ki mora s stisljivim trakom za širino 15 mm prevzeti strukturo ometa (glej sliko 5.42).

  Če v izjemnih primerih širina police ne more popolnoma prekriti ometane, mora biti izvedena vsaj ena stran z ometano pokritostjo, da se lahko vgradi zahtevana širina stisljivega traku pri izdelavi ometa. S strani police prilepljenim stisljivim trakom, lahko v nasprotju s strokovno izvedenim priključkom proti dežnim nalivom, se ne more izvesti nobena za vodo tesna povezava.

  Kovinske okenske police so pod podlago privite na stisljivi trak ali na posebno obliko gume (spodnji del okvirja) in privita na okenski okvir.

  Da bi se izognili umazaniji na fasadi, se bočno, upognjeni profili na okenskih policah ne smejo dotikati zunanjega ometa. Pri upoštevanju pod kapnikov s previsom vsaj 20 mm in na primer priporočenih 30 do 50 mm, na splošno to ne velja.

    Naklon okenske police mora biti enakomeren in znašati vsaj 5° ali 8 % oziroma 8 mm na 10 cm. Varno in dovolj trdno lego okenske police zagotovimo, če je potrebni nastavek na zunanji strani stene za okensko polico, ki je širši od 15 cm. Kadar je treba vgraditi držala za okenske police, so razdalje med držali prikazane v preglednici št. 5.3. Za okenske police dolžine do 80 cm držalo vgradimo v sredino police.

Preglednica št. 53: Razmiki držal pri okenskih policah

Nastavek

Previs preko zidu

Razmik držal

≥ 15 do 24 cm

< 16 cm

približno 100 cm

≥ 15 cm

≥ 16 cm

približno 60 cm

  Da bi se izognili moteče šumnosti pri pločevinastih policah, ki so prisotne pri močnem deževju, je priporočljivo, da na spodnjo stran okenske police namestimo trak za preprečevanje šumnosti.

  Po zaključku pročelja fasade se vedno dobi pri prehodu med polico in profilom okenskega okvirja vtis, da je zaprta odprtino. Zaradi tega je zadnji rob okenskega profila višje kot profil na okenski polici. Rezultat tega je odmik ometa okenske špalete ali vodil za okensko roleto. Ta "prazna vrzel" mora biti zatesnjena s tesnilnim poliuretanom, silikonom ali s tesnilom iz polimera. Zlasti v omaricah za rolete lahko skozi vodila prodirata veter in dež, četudi je roleta zaprta in nato prodirata dalje skozi fuge (glej sliko 543).

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje