Radiatorsko ogrevanje

Energetska izkaznica o porabi


Razredi energetske izkaznice razvrščeni po barvah in črkah.

Razdeljeni po kWh/m2a:

Energetska izkaznica (glej slike 45/1 do 45/4), ki so pripravljene na osnovi podlage EnEV izračuna za skupne potrebe energije po Odloku o varčevanju z energijo, sestavljajo:
Smernica za energijsko porabo (2002 / 91 / ES) je zahtevala uvedbo energetskih izkaznic za stavbe v državah EU, in sicer najkasneje do leta 2006 oziroma do leta 2009. Energetsko izkaznico stavbe pri nas predpisuje Energetski zakon (EZ) (Ur. l. RS št. 118, s 17. 11. Iz leta 2006). Od 1. januarja 2008 dalje je po noveli EZ obvezna pridobitev energetske izkaznice pri novih stavbah in energetska izkaznica v izbranih javnih stavbah s površino nad 1000 m². Od januarja 2009 pa je obvezna predložitev energetskih izkaznic pri prodaji ali pri najemu obstoječih stavb.                                                                                 

 • načelo pri novogradnjah
 • pri spremembah v obstoječih stavbah (stanovanjske ali ne stanovanjske stavbe, stavbe za mešano rabo) samo, če je opravljen izračun za porabo energije za celotno stavbo po odloku za varčevanje z energijo EnEV
 • pri prodaji, novem najemu ali v zakupu nekega dela v nespremenjeni obliki obstoječe stavbe, potem je izbira med potrebo ali potrdilo o porabi
 • energetska izkaznica o porabi energije je potrebna od 1. oktobra leta 2008 in to za male stanovanjske stavbe z največ 4 stanovanjskimi enotami ali kadar je datum izgradnje stavba pred 1. novembrom leta 1977 in pozneje dodatno izvedena posodobitev
 • Izpolnjevanje zahtev WSchVO leta 1977 skozi stavbo.
Slika-506
Slika-506

Energetska izkaznica o porabi

Energetska izkaznica o porabi na podlagi smernic o toplotni zaščiti zajema skupno porabo energije in je namenjena za:

 • Obstoječe stavbe s podatki o vrednosti porabe energije za ogrevanje, sanitarno toplo vodo, v ne stanovanjskih stavbah tudi za električno energijo,
 • obstoječe stanovanjske stavbe povezane z vrednostjo energijske porabe na uporabno površino

Pri stanovanjskih stavbah lahko po podanih smernicah toplotne zaščite izračunamo povprečno porabo pri:

 • stavbah z < dvema stanovanjskima enotama in z ogrevano kletjo; uporabne površine = 1,35 krat stanovanjska površina (uporabna površina),
 • stavba z > dvema stanovanjskima enotama; uporabne površine = 1,2 krat stanovanjski prostor.

V obstoječih ne stanovanjskih stavbah so vrednosti porabe energije (za ogrevanje, sanitarno toplo vodo, hlajenje, prezračevanje, razsvetljavo), ki temeljijo na neto tlorisno površino. Porabe energije za ogrevanje in vrednosti za električno energijo so navedene ločeno. V obstoječih stavbah v primeru potrebe in porabe so zaželena certificirana priporočila zaradi stroškovnih učinkov in predvsem ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Pravice za izdelavo energetskih izkaznic

Razstava z naslovom » predpisi za strokovnjake iz posameznih držav« kjer so bili seznanjeni s predpisi pri novogradnjah in spremembah pri obstoječih stavbah. Predpisi določajo tudi ne spreminjanja obstoječih stavb (načrtovani so samo najem, zakup in prodaja) ter uporabljanje zveznih predpisov po zakonu o toplotni zaščiti.

pravice za obstoječe stanovanjsko -/ ne stanovanjske stavbe:

 • Diplomanti iz arhitekture, gradbeništva, gradbenih storitev, fizika, strojništvo, elektrotehnika in druge tehnične znanstvene smeri z ustreznim poudarkom usposabljanja
 • Dodatne kvalifikacije na področju energetsko varčne stavbe so nujno potrebne; potrdilo o izobrazbi ali prednostne naloge za usposabljanje ali dodatno izobraževanje, odredi strokovno zapriseženi izvedenec

za obstoječe stanovanjske stavbe z dodatnimi kvalifikacijami:

 • Notranji oblikovalci, obrtniki (pogoji za registracijo v razvid obrti), mojstri za gradnjo, izgradnjo, strojegradnjo ali za dimniške sisteme, narodno priznani ali certificirani inženir in energetski svetovalec.


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje