Najlepše hiše

Vgradnja strešnih žlebov

če ste se odločili, da boste živeli v podstrešnem stanovanju, je dobro, da zaradi boljše zvočne zaščite prekrijete streho s težko strešno kritino, ki ščiti ostrešje tudi pri velikem neurju.


Ko konča z deli na ostrešju tesar, prične s svojimi deli krovec klepar. Za zaščito pred vremenskimi vplivi, mora opraviti naslednja dela:

  • Zaščita kapnice, čelnega napušča, dimnika, strešnih prehodov, strešnega okna, svetlobne kupole, mansardnega okna, zidnih vencev oziroma napuščev, zidov (Atika) itd.

Prav tako je pomembno stropno prezračevanje z vetrno zaščito, strešni žlebovi s cevnimi odvodi za odvod deževnice, strelovod, snegobrani, stopnišče kakor tudi kompletna zaščita s pločevino strešnih zračnikov, ki jo vgradijo krovci kleparji.

Na sliki 1 je prikazan primer za dimenzioniranje velikosti žlebov:

Slika 1 - Hiša z dvokapno streho
Slika 1 - Hiša z dvokapno streho

Vse bolj so v uporabi nerjaveči materiali, predvsem pa obloge iz aluminija, bakra in pokositrane nerjaveče pločevine, ki kasneje niso potrebne nobenega dodatnega vzdrževanja. Tudi pločevina z raznimi prašnimi prevlekami postaja pri prekrivanju streh vse bolj uporabna. 

Strešne odtočne cevi

Cevi za odvod deževnice pomenijo ozko grlo pri odvajanju strešne vode v času padavin. Zato je prvi pogoj, da so pred vgradnjo določene pravilne mere oziroma dimenzije.

S pravilno določenimi velikostmi, ki so odvisne predvsem od površine in nagiba strehe, krajevnih padavin in odtokov, se lahko zagotovi pravilni odvod deževnice

Vrste žlebov

Na izbiro so različne vrste žlebov, od polkrožnih, štirikotnih za manjše strešne površine, pa tja do ovalnih dvojnih žlebov s priporočeno maksimalno dolžino do 8 m.

Način pritrjevanja polkrožnega strešnega žleba in nosilne kovinske objemke je prikazan na sliki 2.

Slika 2 - Način pritrjevanja nosilne objemke za polkrožni strešni žleb
Slika 2 - Način pritrjevanja nosilne objemke za polkrožni strešni žleb

S pomočjo prikazanih preglednic lahko določimo pravilne velikosti odtočnih strešnih cevi:

Preglednica 1: Dimenzija strešnih padnih cevi za deževnico:

Streha Odtok Ø mm cm2 Žleb
35 m2 1,1 l/s 60 mm 28 cm2 NV 200
80 m2 2,5 l/s 80 mm 50 cm2 NV 250
150 m2 4,5 l/s 100 mm 79 cm2 NV 333
240 m2 7,3 l/s 120 mm 113 cm2 NV 400
440 m2 13,2 l/s 150 mm 177 cm2 NV 500
NV = Nazivna  velikost

Strešni žleb

Namen strešnega žleba je predvsem za odvajanje deževnice, ki se zliva preko strešne kritine. Zato morajo biti odtočne padne cevi točno prilagojene z velikostjo strešnega zbirnega žleba. Da v žlebovih ne bo listja, in raznih odpadkov, se vgradijo košare za listje ali še bolje rešetke po celotnem žlebu.

Slika 2 - Strešni žleb z odtočno cevjo
Slika 2 - Strešni žleb z odtočno cevjo

Polkrožni strešni žleb

V preglednici 2 so prikazane mere polkrožnih strešnih žlebov za zbiranje in odvod deževnice.

Preglednica 2: Mere za polkrožni strešni žleb

Imenska velikost Premer Presek
NV 200 80 mm 25 cm2
NV 250 105 mm 43 cm2
NV 333 153 mm 92 cm2
NV 400 192 mm 145 cm2
NV 500 250 mm 245 cm2

Najprej izračun, nato izbira

Pri določanju potrebnih žlebov je dobro vedeti naslednje: Za lažji izračun, nam kot osnova služi tlorisna površina podstrešja. Na primer, za odvajanje deževnice na hiši z dvokapno streho je pomemben tloris površine podstrešja, ki na primer znaša 15 x 10 m, torej znaša skupna površina okoli 150 m2. Vsaka stran strehe ima vgrajen odtočni žleb, zato se površina za odvod deževnice zmanjša na 75 m2.

Slika 3 - Različne oblike strešnih žlebov - polokrožni in štirikotni
Slika 3 - Različne oblike strešnih žlebov - polokrožni in štirikotni

S tako dobljenimi podatki lahko s pomočjo preglednice št. 3 izberemo potrebno dimenzijo žlebov.

Preglednica 3: Izbira potrebne dimenzije žleba in padne cevi, glede na površino strehe

Površina strehe Premer polkrožnega žleba Premer padne cevi DN v mm
Do 25 m2 70 53
Do 51 m2 100 75 ali DN 100
Do 100 m2 125 105 ali DN 90
Do 160 m2 150 105

Pri zamenjavi starih dotrajanih žlebov, morajo biti novi žlebovi vsaj tako veliki kot stari. Za manjše strešne površine se vse bolj priporočajo namesto starih konvencionalnih žlebov izdelanih iz jeklene pločevine ali bakra žlebovi iz plastike. Prednost plastičnih žlebov je predvsem zaradi lažjega vzdrževanja, saj ne korodirajo in ne potrebujejo nobene dodatne površinske zaščite.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje