Vodovod

Deževnica


Večina podeželskih gospodinjstev ima še vedno vir vode za svojo lastnino, saj deževnica pogosto zagotavlja boljšo kakovost oskrbe za gospodinjstva, kot reke, vrtine ali vodo za pranje in podobno.

Vgradnja zemeljskega rezervoarja za eževnico
Vgradnja zemeljskega rezervoarja za eževnico

Prednosti
Z uporabo deževnice lahko znižamo račune za vodo iz javnega vodovodnega omrežja, zagotovi alternativno oskrbo vode med omejitvami in nudi veliko pomoč pri ohranjanju zelenega vrta oziroma zdravega vrta. Glede na velikost rezervoarja in podnebje omrežno uporabo vode lahko zmanjša za do 100 %.

To pa lahko pomaga:
• zmanjšanju potrebe po novih pregradah ali razsoljevanja rastlin
• zaščiti preostale okolijske tokove v rekah
• zmanjšanju stroškov poslovanja infrastrukture.

S shranjevanjem deževnice zmanjšamo tudi padavinske odtoke, kar pripomore k zmanjšanju lokalnih poplav in nastajanju novih manjših potokov.

Uporaba deževnice

Zbrana deževnica iz dobro urejenega in lepo vzdrževanega sistema je lahko primerna za vse domače uporabe. Večja uporaba povečuje prihranke za vodo iz vodovodnega omrežja. Imejte v mislih, da je količina vode, ki se uporablja za pitje in kuhanje relativno majhna. Zato se priporoča uporaba vode iz javnega omrežja za oskrbo, pitje in kuhanje, ker je filtrirana in razkužena. Za več informacij se obrnite na državni zavod za zdravstveno varstvo. Za različne končne uporabe se povsod zahteva drugačna kakovost deževnice.

Zahteve glede kakovosti rabe deževnice za gospodinjstvo -
Zahteve glede kakovosti rabe deževnice za gospodinjstvo -

Zdravje in varnost

Deževnica v cisterni lahko negativno vpliva na zdravje ljudi na dva načina:

 • posredno, v krajih s komarji, ki so okuženi in prenašajo bolezni
 • neposredno, če je deževnica v porabi gospodinjstva in če teče nazaj v občinsko javno vodovodno omrežje oskrbe z vodo. Veliko nevarnost v urbanih območjih predstavlja tudi svinec in druge spojine, ki veliko tveganje za kemična onesnaženja.

Zdravje in varnost

Deževnico v cisterni lahko negativno vpliva na zdravje ljudi na dva načina:

 • posredno, v krajih, kjer obstaja nevarnost za bolezni z okuženimi komarji, ki prenašajo bolezni
 • neposredno, če je deževnica v porabi gospodinjstva, ali, če teče nazaj v občinsko omrežje oskrbe z vodo. Mikroorganizmi, kot Cryptosporidium in Giardia. Tudi svinec in druge spojine predstavljajo tveganje za kemična onesnaženja.

Zaščita proti vzreji komarjev v rezervoarju

Da se izognemo ustvarjanju vzreje komarjev, je treba zagotoviti dovode v rezervoar z deževnico s prelivom in jih ustrezno pregledati, da niso prisotni komarji.

Pitje deževnice

Če je vaš rezervoar z deževnico, ki se uporablja za prehrano ljudi, zasnovan tako, da je mogoče celoten sistem upravljati in vzdrževati tako, da je kakovost vode primerno zagotovljena. Pred uporabo je treba opraviti dezinfekcijo in upoštevati še tiste pogoje, katerih imunski sistem je lahko ogrožen.

Posoda z zaščitno mrežico za odpadlo listje
Posoda z zaščitno mrežico za odpadlo listje

Deževnica in načini shranjevanja

Uporaba teh seznamov je usmerjana v sestavo sistema za hranjenje deževnice v posode, ki so primerne in varne za vaše premoženje in po načrtovani uporabi deževnice.

Sistem za hranjenje deževnice sestavljajo naslednje komponente:

 • streha in žlebovi
 • sistem zbiranja deževnice, vključno s posodo in zaščito v strešnih žlebovih za zadržanje odpadlega drevesnega listja in odvodnika deževnice
 • rezervoar
 • sistem za dovod, po možnosti vključno s črpalko in filtrom.

Deževnica in načini shranjevanja

Uporaba teh seznamov je usmerjana v sestavo sistema za hranjenje deževnice v posode, ki so primerne in varne za vaše premoženje in po načrtovani uporabi deževnice.

Sistem za hranjenje deževnice sestavljajo naslednje komponente:

 • streha in žlebovi
 • sistem zbiranja deževnice, vključno s posodo in zaščito v strešnih žlebovih za zadržanje odpadlega drevesnega listja in odvodnika deževnice
 • rezervoar
 • sistem za dovod, po možnosti vključno s črpalko in filtrom.
Sestavni deli sistema za zbiranje deževnice-
Sestavni deli sistema za zbiranje deževnice-

Sistem s tlačno črpalko

Primerno mesto za namestitve tlačne črpalke za dovajanje oziroma odvajanje deževnice naj bo blizu hišnega omrežja s tlakom, da se lahko v celoti izkoristi deževnica. Črpalka za deževnico je lahko potopna ali prosto stoječa.

Potopna črpalka v rezervoarju za deževnico prihrani prostor in oddaja veliko manj hrupa od prosto stoječe črpalke. Prosto stoječa črpalka je pogosto cenejša in na voljo v večjem obsegu od potopnih črpalk, vendar potrebuje vremensko zaščiteno mesto v bližini rezervoarja in v zaprtem prostoru, da omejimo hrup črpalke.

Potopna črpalka je lahko vgrajena v rezervoar deževnice.

Izberite črpalko, ki zagotavlja stopnjo pričakovanega toka, medtem ko ohranja dovolj visok tlak na najbolj kritični točki za oskrbo z vodo.

Razmislite:

 • Potreben je zahtevani minimalni tlak za
 • Da se premagajo izgube trenja zaradi cevi, filtra in krmilnika
 • Tlak je potreben za dvig vode do najpomembnejše višine vode.

Dobavitelji črpalk in svetovalci lahko pomagajo s pravilno izbiro črpalke.

Uporaba deževnice s pomočjo tlačne črpalke-
Uporaba deževnice s pomočjo tlačne črpalke-

Vzdrževanje sistema

Potrebno je redno vzdrževanje celotnega sistema, da se zagotovi varna raba deževnice za vse potrebe okoli doma, predvsem pa tudi za pitje.

Zasnovati in zgraditi sistem tako, da se lahko izvaja načrt vzdrževanja.

Mesečno:

 • Je treba preveriti in očistiti dovod do cisterne in očistiti vse vgrajene elemente, še posebej tiste, kjer se lahko nabirata prah in odpadlo listje z bližnjih dreves.
 • Preverite in očistite prvi čistilni odvodnik.

Letno:

 • Preveriti streho in žlebove ter odstraniti umazanijo.
 • Preverite filter in ga po potrebi tudi zamenjati.
 • Odstraniti previsno rastlinstvo, kjer je to mogoče.

3-5 letno:

Čiščenje rezervoarja za deževnico

Po približno 10 letih uporabe rezervoar za deževnico in črpalka potrebujeta čiščenje in servisiranje ali zamenjavo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje