Ogrevanje

Instalater s (S ali Š)

Predhodni mestni cehi so obstajali že od rimskega cesarstva. Predvsem so služili davčnemu zbiranju svojih članov, ki so se pogosto izogibali državi. Latinski izraz za ta združenja je bil kolegij, na primer obrtniki, trgovci, ladjarji, peki itd.


Ameriški sociolog Richard Senneti v svoji knjigi "obrti" omenja pomen fizičnega dela v sodobnem poklicnem življenju in poudarja, "spravi mišljenja in delovanja iz glave v roke." Tradicionalne obrti in posledično shranjeno podrobno znanje je dragocena dobrina, ki pa žal pride v globaliziranih družbah v pozabo. Naša dolžnost je, da to ohranimo tudi v prihodnje, kar pa bo odvisno predvsem od političnih odnosov moči in družbeno-ekonomskih pogojev. Splošni pogoji se morajo širiti iz mesta v mesto in iz države v državo. Razlike. Spremenile so se tudi z gospodarskim in političnim razvojem skozi stoletja.

Instalater_3
Instalater_3

Nastanek cehov, na primer, je tesno povezan s pojavom mestne buržoazije, po koncu 13. stoletja, ko so se številni obrtniki borili za boljše delovne pogoje in sodelovanje v političnem odločanju. Številni neredi in zahteve za svoje pravice med obrtniki v zahodni in osrednji Evropi so se začele odvijati že od 12. stoletja naprej. V številnih industrijskih mestih so se poslovne skupine organizirale v zadruge ali združenja in nekoliko kasneje v cehe, da si pridobijo večje pravice.

Instalater
Instalater

Ceh, v poznem srednjem veku

Fevdalno razmerje s pogoji za nastanek cehov poleg vsebinskih razlogov, so se že dolgo prištevali kot bistveni, medtem sta igrali verski in etična motiva za pravni pojem, saj je skupnost nudila tudi zaščito svojim članom in jih zavezala k medsebojni pomoči. Zaskrbljenost ni povečala dobička, temveč je lahko zagotovila le preživetje. Po tem načelu so se določala plačila in cene, raven proizvodnje in največje število pomočnikov za delavnico z nadzorovanim dostopom do surovin po fevdalnem razmerju za vsakogar, da so lahko obvladali zaloge na trgu. Za tem svežnjem ukrepov je bila ideja, da vsak gospodar v svoji dejavnosti najde samo svoj način preživljanja. Ta pogled na delo, samo plače in pravično ceno ter omejitve s kontrolami, ki so izhajali iz njega, sta liberalizem in celo marksizem predstavljala oviro sodobnega razvoja.

Prevod imen za poklic Instalaterja_2
Prevod imen za poklic Instalaterja_2

Idealen tip ceha je bil večnamenski osebek sodelovanja. Zagovorništvo, kar naj bi zagotovilo blaginjo zadevne industrije, organizacije za zaščito pred tujo konkurenco, usposabljanja in nadzorni organ za poklice in njihove potomce. Postavljeni so bili standardi kakovosti za obrtnika. Izdelali in spremljali so tudi njihovo skladnost. Hkrati pa oblikovali versko bratovščino, ki je skrbela za duhovno blaginjo svojih članov, in obliko družabnosti, ki je bila oblikovana za vsak dan in praznik ter je bila zvrstna in močna. Prav tako je prevzela naloge osrednje vlade, kot sta gasilstvo in vojska.

Zaščita

Ko si je ta pridobila tudi politično moč, je bila vključena v mestno upravo, kjer so zavzemali mesta na različnih strukturah in funkcijah, odvisno od političnih odnosov moči in družbeno-ekonomskih položajev. Splošni pogoji iz mesta v mesto in iz države v državo so se razlikovali. Čez stoletja so se spreminjali tudi z gospodarskim in političnim razvojem.

Instalaterji, junaki vsakdanjega življenja

Obdelava in predelava kovin ima dolgo tradicijo v vodovodni trgovini

Vodovodni instalaterji niso arhitekti, ker pri svojem delu ne oblikujejo fasade, ampak cevovode in podobno. Vse poteka tako dobro, da s svojim delom ustrezajo vsaki državi. Kot je znano, na primer, da države, kot je Švica, že dolgo nazaj ne potrebujejo izjemnih, ampak popolnih instalaterjev normalne vrednosti in kakovosti, če želijo tudi v prihodnje uživati najboljšo vodo na svetu. Ti so tukaj našli priložnost za medsebojno obveščanje oziroma seznanjanje o svojem položaju, ukrepih mojstrov in o vseh novostih. Tudi tesarji, zidarji, krojači in gostinci so se v 16. stoletju začeli združevati, saj so videli, da so te asociacije v korist na dolge razdalje, ki so raztresene daleč v mestnih in podeželskih okoljih raznih obrtnikov. Zdi se, da so se žal, ta regijska združevanja v 16. in 17. stoletju začela lomiti.

Poskrbljeno je bilo tudi za vdove in v glavnem za otroke, ki so uživali določene pravice. Vdovstvo je bilo obravnavano, kot izjemni primer, v kateri so bile prizadete predvsem ženske, saj so lahko še naprej vodili delavnico svojega, določeno obdobje. Vendar je bilo pričakovati, da bo nato vdova obrt prenesla na prihodnjega moža, sina ali svoje pravice do poklica, če je ta pripadal istemu cehu. Prenose obrti so spremljali nekateri rituali. Vendar je zaradi nastopa v mestih proces socialne diferenciacije spremenil cehovske strukture in okvirje delovanja. Za napredovanja pogosto ni bilo prostora za mojstra. Možnosti za napredovanja so bili oropani.

Če so bili zaradi finančnih razlogov in prejemali plačila za delo zunaj njihove izvirne obrti, so kršili kolektivno čast ceha, so tvegali izključitev iz ceha. Obrtniki so postali odvisni od trgovcev ali od bogatih lastnih cehov. V velikih naseljih ali mestih v državi so se naselili zunaj mestnega obzidja, vendar je bilo mogoče v predhodnih območjih obdržati svoje stare stranke, pod ugodnejšimi pogoji. Z izstopom iz ceha pa so obveznosti, kot so zaščita, konkurenca in finančni prispevki iz ceha izključeni, vendar je moral opustiti vse cehovske ugodnosti. Poleg tega so postali pomešani s številnimi obrtniki v bližini cehovskih mest, ki so se borili proti nelojalni konkurenci.

Vodovodarji okrog leta 1880

Klempner_1880
Klempner_1880

Vodovodni poklic je ustvarjen

Izrazi za poklic Instalater in ceha

Etimologija in izrazi
Etimologija in izrazi

Vodovodar (Klempner ali Spengler) je poklicno ime za obrtnika, ki obdeluje pločevino in opravlja druga kovinska dela. Vodovodar obdeluje pločevino v gradbene elemente in druge stvari za prodajo.

Po raznih delih Nemčije, zlasti na Bavarskem, Švici in Avstriji, se je za izdelavo vodovodnih instalacij uporabljalo ime (Spengler) vodovodar.

Poklic še danes velja kot klasična domena za moške. Šele od leta 2010 je delež žensk pri usposabljanju presegel več kot 2,3 odstotka.

Vodovodar - ženska
Vodovodar - ženska

V poklic vodovodar (Klempner) se poklic za monterja plinskih in vodnih instalacij pogosto imenuje prvi, ki je isti poklic. Danes je v Nemčiji uradno ime tega poklica "mehanik za vodovodne naprave, ogrevanje in klimatizacijo". Pravilo palca je, da vse, kar je pred odstranitvijo, opravi instalater.

Izraz vodovodar (klamperer) je bil verjetno preoblikovan iz starejšega izraza (vodovodar, obdelovalec pločevine, pravzaprav splošno kladivo (malleator), ki svojo obrt opravlja s kladivom.

Izraz vodovodar (Spengler) se vrača v eno od prvotnih dejavnosti teh obrtnikov, ki so izdelovali razne zaponke in spojni material.

Vodovodar pri delu leta 1949_1
Vodovodar pri delu leta 1949_1

Vodovodar pri delu leta 1949
Poklicno združevanje je bilo ustanovljeno leta 1891, ko so se švicarskim kleparskim mojstrom pridružili vodovodarji in leta 1933 so pripravili prve predpise za usposabljanje vajencev. Čeprav kantonski zakoni o vajencih niso zahtevali zakonske uvedbe izpita kot pogoja, so te spremembe vplivale tudi na usposabljanje mojstrov. Slaba vzgoja mnogih mojstrov in neustreznih teoretskih znanj je bila obravnavana s časom kot prostovoljno usposabljanje za mojstra, vendar se je izkazalo, da je to bilo iluzorno zaradi pomanjkanja zanimanja mladih strokovnjakov. Drug vidik je bil test gospodarja do leta 1935, ko je bil naziv "Master" zvezno zaščiten in je pri tem pridobil večje gospodarske koristi. Plinske in vodne naprave so lahko izvajali le mojstri s koncesijo z licenco. Lastnik obrtnik je sredstva za dvig standarda o strokovni usposobljenosti, lahko namenil boju proti nelojalni konkurenci, umazaniji in zaščiti potrošnikov pred nelojalnimi izvajalci del. Pred atrakcijo kakovostnih delavcev je zato stal velik poudarek na pripravništvo. Takšno delovanje je sprožilo vzporedno izboljšanje in poskrbelo za ugled obrti. Na to smo lahko ponosni.

I.K.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje