Gradnja

Arhitektura, energija in trajnost

Energetsko učinkovite tehnike v novi gradnji


Ta članek je prilagojen arhitektom in gradbenim strokovnjakom, ki delajo v grajenem okolju in si želijo pridobiti specializirane spretnosti in znanje v nizkoenergijskem oblikovanju za resnično trajnostni razvoj. Ti strokovnjaki morajo pridobiti znanje in izkušnje na praktičnih in teoretičnih podlagah, ki prinašajo predloge za doseganje svojih ciljev za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in zagotovitev ukrepov za prilagajanje vplivu podnebnih sprememb.

Arhitektura nizkoenergetskih objektov-
Arhitektura nizkoenergetskih objektov-

Spretnosti se razvijajo v različnih metodologijah za ocenjevanje okolijskih pogojev in predvidevanje učinkov oblikovalskih rešitev. Te lahko vključujejo metode zbiranja in interpretacije podatkov ter računalniško simulacijo zgradb, določene v okviru načel nizke energetske zasnove. Vendar pa so uspešni le, če združujejo trajnostno zasnovo z visoko stopnjo zadovoljstva osebja.

O arhitekturi, energiji in trajnosti je osveščanje študentov in ljudi s kritičnim razumevanjem težav, povezanih s prilagajanjem na podnebne spremembe, in njenega blaženja z racionalno uporabo energije. Izboljšal bo tekoče besedne slovarje, tehnike in izpodbijal misli o celovitem pristopu k nizko pasovnim stavbam in vključitvi teh v obnovljive energije v stavbe. Podana je zahteva, kako zmanjšati vpliv stavb na okolje, hkrati pa spodbujati udobje in zdravje stanovalcev.

Spretnosti se razvijajo v različnih pristopih za razumevanje okolijskih pogojev in predvidevanj učinkov oblikovalskih rešitev. Te lahko vključujejo metode zbiranja in interpretacije podatkov, spremljanje stanja okolja, računalniške simulacije in ocenjevanje zasedenosti po delovanju ljudi z vgrajenim okoljem.

Te misli so zlasti pomembne, saj so se med napovedano in dejansko porabo energije pogosto pokazale velike razlike. Poudarek je tudi na prenovi in ​​nadgradnji obstoječih stavb. Pomembno vlogo pri zmanjševanju emisij ogljikovega dioksida iz stavb je zagotavljanje, da se lahko soočajo z izzivi podnebnih sprememb. Celostno trajnostno videnje presega postopek gradnje, ki mora predvideti celoten življenjski cikel stavbe.

Pridobitev strokovnega znanja je pomembna zlasti na področju nizko energetske arhitekture, za trajnost, osvetlitve vključno z dnevno svetlobo, izvedbo toplotne analize zgradbe, prilagodljivega toplotnega udobja, porabe energije in emisij ogljika.

Številne evropske države so si že leta 2016 zadale ambiciozne načrte za nova stanovanja, ki naj bi bila zgrajena z ničelnimi ogljikovimi emisijami, kar naj bi prav tako veljalo za stanovanjske stavbe. Nujna je tudi prenova in nadgradnja obstoječih stavb, ter vedeti, kako prilagoditi obstoječe zgradbe za drugačno podnebje in zmanjšati porabo energije za ublažitev vpliva stavb na podnebne spremembe. To bo omogočilo postaviti v ospredje države, ki imajo zeleno agendo in lahko služijo kot primer zahtevanemu globalnemu trendu k trajnosti.

Ljudje preživijo skoraj 80 % svojega življenja v stavbah. Zato je bistveno spodbujati dobro okolje v zaprtih prostorih za izboljšanje delovne uspešnosti in povečano blaginjo ljudi brez pretirane uporabe in izčrpavanja naravnih virov. Prijeten notranji prostor z nizko porabo energije je glavni cilj dobrega oblikovanja stavb in načrtovanja.

Razni seminarji za arhitekturo, energijo in vzdržnost obravnavajo zgornja vprašanja v svojih kurikulih. Po obiskih takšnih seminarjev bodo številni sposobni interpretirati rezultate in temeljiti na rezultatih, ki temeljijo na kritičnem znanju, v številnih temah, povezanih z energijo in okoljem, udobjem in zgradbami, ki se usmerijo k resnično trajnostnemu oblikovanju.

Te vključujejo:

-              Zgradbe z energetskim ugodjem

-              Energetsko arhitekturo tudi na nižji ravni

-              Dnevna svetloba in energijsko učinkovita umetna svetila

-              Izgradnja številnih simulacij

-              Vpeljati teze za kratek razvoj in razširjene raziskovalne metode

-              Učinkovitost stavbe z merilnimi in analitskimi metodami

-              Razviti še naprednejše študije toplotnega udobja

-              Še nadalje razvijati naloge za arhitekturo, energijo in trajnost.

K nadaljnjemu sodelovanju privabiti strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje na področju nizko energetske arhitekture, trajnosti, osvetlitve in dnevne svetlobe, toplotne analize zgradb, prilagodljivega toplotnega udobja, spremljanja okolja in vrednotenja po zasedenosti.

Poleg vodenja arhitekture, energije, trajnostnega razvoja, udobja in rabo energije v stavbah pritegniti predvsem mlade študente, ki želijo opravljati raziskave na teh področjih strokovnega znanja.

I.K.Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje