Vodovod

Izpiranje vodovodne instalacije


Cevno instalacijo za pitno vodo je po končani montaži potrebno temeljito izprati. Izpiranje instalacije se mora izvesti kolikor hitro je to mogoče, oziroma v čim krajšem času, po opravljenem tlačnem preizkusu. Izpiranje instalacije se mora opraviti po predpisanih določilih DIN 1988, del 2, odstavek 11,2.

Voda, ki jo uporabimo za spiranje vodovodne instalacije mora biti predhodno filtrirana. Instalacija, ki jo bomo izpirali ne sme presegati skupne dolžine 100 metrov. Čas splakovanja je odvisen od dolžine instalacije, vendar ne sme biti krajši od 15 sekund na meter vgrajene cevne instalacije. Na vsakem odvzemnem mestu mora trajati izpiranje minimalno 2 minuti.

Spiranje cevne napeljave

Spiranje cevne instalacije je določeno s predpisi po DIN 1988 in ustreznimi navodili proizvajalca.

Za temeljito izpiranje, mora biti vsako odvzemno mesto odprto vsaj 2 minuti.

a. Število odvzemnih mest                                                           ....................kos

b. Skupni čas izpiranja (brez časa potrebnega za transport)       ................... Minut

Protokol za izpiranje vodovodne  instalacije izdela izvajalec, ter jo podpišeta izvajalec in pooblaščena oseba graditelja.

Pozor:

V kolikor v cevni instalacija ni dosežena hitrost pretoka vode nad 0,5 m/s, je potrebno povečati vodni rezervoar za izpiranje in povečati tlak. Vsekakor pa je potrebno največ pozornosti posvetiti navodilu proizvajalca.

V preglednici 1 je prikazan izračun zaslužka, po izdelanem normativu v minutah in po posameznih postavkah.

Preglednica 1: Primer izračuna za zaslužek pri izpiranju vodovodne instalacije

Št.

Primer izračuna

Čas

Skupen čas

Postavka 1.)

Sredstvo za izpiranje

75

75

Postavka 2.)

15 odvzemnih mest

  4

90

Postavka 3.)

  2 podometni armaturi

15

30

Postavka 4.)

Toplotni hranilnik

30

30

Postavka 5.)

Izdelava protokola po št. odvzemnih mest

  2

30

+transportni stroški

 

 

30

Skupaj v minutah

 

 

255 minut

V preglednici prikazani podatki kažejo, da je skupni čas za izpiranje instalacije 255 minut. To vrednost nato delimo s 15 iztočnimi mesti in dobimo potreben čas za 1 odvzemno mesto. Potreben čas za izpiranje 1 odvzemnega mesta, skupaj z vsemi ostalimi stroški je torej 17 minut.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje