Najlepše hiše

Sanacija v smeri pasivne hiše

Če je potrebna toplotna obnova starih zgradb se strokovnjaki soočajo z velikimi izzivi


Stare zgradbe so lepe

Številne stare in lepe hiše pokažejo svojo slabost v zimskem obdobju. Najpogosteje slaba in pomanjkljiva toplotna izolacija ali stara okna zmanjšajo udobje v hladnih zimskih dnevih. Rešitev leži le v sanaciji objekta. Samo tukaj se lahko najdejo številne rešitve za zmanjšanje stroškov energije za desetino ali celo več in istočasno se znatno povečata ugodje in počutje v prostoru.

Če je potrebna toplotna obnova starih zgradb se strokovnjaki soočajo z velikimi izzivi. Razburljiv izziv za arhitekte in energetske svetovalce je dan v smeri raziskav pasivnih hiš. V nekaterih naših sosednjih državah so k projektu za sanacijo starih zgradb, predvsem tistih, ki so nameščene neposredno v strogem mestnem jedru, pristopili številni strokovnjaki. V Avstriji in Nemčiji so že leta 2003 poskrbeli za združenje arhitektov in energetskih svetovalcev, to so ekipe, ki temeljijo na izkušnjah in zdravi pameti.

Da bi stavbo lahko postopno predelali v pasivno, oziroma energetsko varčno zgradbo, so potrebni številni in visoko razviti koncepti. Postopek je lahko dolgotrajen, vendar je nujen in potrebno je že sedaj določiti pravilni pristop. Prvi korak za takšen pristop je vsekakor energetska izkaznica, ki jo predstavljamo tokrat tudi v naši reviji (str. XX). Podlaga za takšne premisleke in študije o izvedljivosti in ob upoštevanju javnega financiranja, pa morajo biti naslednji korak.

Slika 1 – Lepo izdelana fasada s številnimi okrasnimi ornamenti, povzroča glavobol pri prehodu v pasivno hišo
Slika 1 – Lepo izdelana fasada s številnimi okrasnimi ornamenti, povzroča glavobol pri prehodu v pasivno hišo

Energetska izkaznica je zagotovo prava smer. Pri sanacijah bo zagotovo služila v pomoč projektantom. Preko nje se bodo posamezniki lažje odločali za smer sanacije. Danes se to počne velikokrat na pamet, saj številne zgradbe nimajo niti osnovnega projekta, na podlagi katerega bi se dalo izdelati pravilen izračun.

Energetska izkaznica stavbe bo v prihodnje obvezno potrebna pri vseh novih stavbah, pri obstoječih stavbah pa le, če gre za prodajo ali najem. Energetsko izkaznico morajo imeti tudi velike javne stavbe, kajti s prizadevanji za učinkovitejšo rabo energije dajejo zgled drugim uporabnikom.

Z najvišjo kakovostjo toplotno obdelanega ovoja stavbe in z vgradnjo najsodobnejše prezračevalne tehnologije, se toplotne potrebe v pasivni hiši zmanjšajo za toliko, da nam ogrevanje hiše v hladnem zimskem obdobju ne povzroča nobenih dodatnih stroškov in sicer:

  • s pomočjo sončne energije, ki jo prejemamo skozi okna
  • s toploto, ki jo oddajajo prisotni ljudje v prostoru
  • z oddajo toplote gospodinjskih aparatov in naprav

Velikokrat je sanacijo stare zgradbe, v smeri pasivne hiše, zelo težko izvesti, saj se najpogosteje zgodi, da na konstrukciji zgradbe ni mogoče preprečiti neustreznih toplotnih mostov, izvesti izolacijo na temeljih ali izolacijo na talni plošči. Velikokrat je tudi nemogoče izvesti potrebno dodatno toplotno izolacijo v notranjosti zgradbe, zaradi preozkih prehodov itn. Kljub naštetim težavam je sanacija najpogosteje smiselna.Preden želimo pričeti s spreminjanjem stare zgradbe v smeri pasivne hiše, je potrebno predhodno preveriti, če zgradba odgovarja arhitektonski funkcionalnosti in vsem gradbeno tehničnim zahtevam in če je sploh primerna za sanacijo. V kolikor pri naštetih vprašanjih najdemo pozitivne odgovore, potem se  sanacijo izplača tudi izvesti.

Najenostavnejša izvedba - notranja izolacija

Problem v mestnih jedrih najpogosteje predstavljajo objekti, ki so spominsko zaščiteni, ali objekti, ki s svojim zunanjim obsegom mejijo na pločnik. Raziskave v sosednji Avstriji in Nemčiji potekajo ravno v tej smeri. Spoznanja številnih strokovnjakov so, da je mogoče tudi takšne objekte predelati v pasivne, oziroma v nizkoenergijske objekte. Z notranjo izolacijo je namreč mogoče hišo v celoti obdelati s potrebno toplotno izolacijo in se tako izogniti vsem predhodno omenjenim težavam. S skrbno izvedeno sanacijo objekta v notranjosti, se lahko celo zagotovijo boljše toplotne izolacije, kot to zahtevajo predpisi za novogradnje. Z razvojem »vakuumske toplotne izolacije«, kot notranja toplotna izolacija, se tukaj odpirajo široke možnosti. Le z desetino toplotne izolacije, ki je po predpisih zahtevana pri izgradnji za pasivne hiše, dosežemo pri »vakuumski izolaciji« enake vrednosti.

V strnjenih mestnih jedrih, kjer so številne spomeniško zaščitene zgradbe, so na razpolago številna neizkoriščena podstrešja. Sanacija takšnega podstrešja je najbolj smotrna in relativno finančno ugodna rešitev. Izvedba stanovanja v podstrešju pa ne bo veliko dražja od klasične predelave. Kljub temu, da bi si lahko številni na podstrešju, za relativno veliko nižjo ceno, uredili prijetno in toplo stanovanje v katerem bi kasneje odpadel strošek za drago energijo, si številni tega ne želijo izkoristiti (slika 1 in 2 prikazujeta sanacijo zunanjosti hiše in podstrešja). Številna podstrešja, ki so bila v bližnji preteklosti predelana v stanovanja, so v večini primerov toplotno slabo obdelana in predstavljajo za ogrevanje relativno visok finančni strošek.

Rekonstrukcija ornamentike – v porastu

Notranja toplotna izolacija brezpogojno zahteva gradbeno fizikalni izračun, kakor tudi detajlno izveden projekt s točnimi izračuni ter skrbno izvedena dela. Kdor želi starejšo hišo ali kakšen drug objekt predelati v pasivno zgradbo, mora posebno pozornost namenitu temu, da ostane karakter objekta nespremenjen. Zavedati se je potrebno, da se zunanjost številnih zaščitenih zgradb, ki jih krasijo številni okrasni ornamenti, ne sme spreminjati. Vsekakor se je treba zavedati, da je bilo precej okrasnih ornamentov in struktur kar nekaj časa po drugi svetovni vojni v propadajočem stanju ali preprosto uničenih. Sanacije, ki so bile izvedene pa so zahtevale dokaj visok strošek.

Slika 2 – Detajlni načrt in točen izračun sta pri sanaciji zgradbe nujno potrebna
Slika 2 – Detajlni načrt in točen izračun sta pri sanaciji zgradbe nujno potrebna

Konec s plesnobo

Pri številnih konvencionalnih sanacijah se najpogosteje zamenjajo stara in dotrajana okna. Zaradi dobrega tesnjenja novih oken se nato hitro srečamo z novim problemom, to je s kondenzom, ki se nabira v hladnejših oziroma slabo toplotno izoliranih delih notranjosti zgradbe. Najpogostejši razlog za nabiranje plesnobe pa je tudi nezadostno prezračevanje prostora. Priporočila, da je potrebno prostor prezračevati kratkotrajno in močno, so sicer teoretično pravilna, toda v praksi se pokaže za neizvedljivo. Vprašati se moramo,»Ali se bomo mogoče ponoči vstajali vsaki dve uri, za pet minut prezračevanja?«. Torej ostanemo pri oknih, bodisi, da bomo prostor prezračevali z odpiranjem oken, zaradi nehigienske plesnobe na stenah, kar je tudi energijsko gledano velik strošek. S sanacijo objekta in dodatno toplotno izolacijo, bomo dosegli višjo temperaturo na površinah zidov ter preprečili nastajanje plesni. Pri dobro toplotno obdelanem objektu, kot je na primer pasivna hiša, pa moramo zagotoviti zadostno prezračevanje prostorov. Zato je potrebno poskrbeti za vgradnjo dobre in ekonomične prezračevalne naprave, oziroma za napravo, ki ima vgrajen rekuperator toplote.

Slika 3 – Na voljo je vse več vrst materialov za izvedbo fasade
Slika 3 – Na voljo je vse več vrst materialov za izvedbo fasade

Seveda pa se v zadnjem obdobju postavljajo številna vprašanja in sicer, kaj je bolje in ceneje:

  • da se objekt izdela kot pasivna zgradba ali kot nizkoenergijski. Nekatere študije avstrijskih strokovnjakov kažejo, da so stroški in vzdrževanje prezračevalnih naprav v pasivnih hišah veliko višji od stroška za porabljeno energijo, v nizkoenergijski hiši. O tem poteka vse več razprav pri strokovnjakih v Avstriji. Argumentirana je bila razlaga direktorja Energetskega centra v Weizu g. Kern Franca. Slednji imajo namreč dva poslovna objekta in sicer:
  • Energetski center Weiz 1, ki je bil zgrajen, pred dobrim desetletjem, kot pasivni objekt in
  • Energetski center Weiz 2, ki je bil vseljen leta 2004, kot nizkoenergijski objekt.

Na predavanju, ki ga je pripravila MRA iz Maribora nam je gospod Franc Kern na to temo podal podrobnosti s številkami, oziroma izvedenimi meritvami in narejenimi študijami. Nad slišanim smo bili presenečeni, saj so to zagotovo podatki, ki so vredni razmisleka in bodo kar nekaj časa v prihodnje tema polemičnih razgovorov.

Slika 4 – Prezračevalni sistemi se vse bolj prilagajajo zahtevam na trgu
Slika 4 – Prezračevalni sistemi se vse bolj prilagajajo zahtevam na trgu

Prezračevanje prostorov ni noben luksuz

Investitorji ali stanovanjske zadruge in podobno se srednjeročno soočajo z dejstvom, da moramo pri sanaciji objekta brezpogojno predvideti ustrezno prezračevanje, oziroma poskrbeti za dovod svežega in odvod odpadnega zraka. In sicer ne samo v primerih, ko govorimo o pasivnih objektih, temveč pri vsaki sanaciji, pri kateri bomo zamenjali okna. Dober prezračevalni sistem je nujno potreben zaradi ljudi, ki v zgradbi živijo. Nikakor pa ne smemo dopuščati dejstva, da je prezračevalni sistem luksuz in je namenjen le za nekatere.

Skrb strokovnjakov mora biti, da skozi okno ne ogrevamo okolja, oziroma, da onemogočimo prehod slabega in zdravju škodljivega zraka v prostor. Dobra naprava, s primerno ceno, ki bo imela vgrajen rekuperator (za obnovo zraka) zraka, s pomočjo katerega lahko v prostor vračamo očiščen in ogret zrak. To je v sedanjem času že nujno potrebna investicija. Nakup pa vsekakor opravičuje dejstvo, da so toplotne izgube pri konvencionalnem prezračevanju, oziroma z odpiranjem oken, še vedno dvakrat višje kot toplotne izgube pri pasivno grajenem objektu. 

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje