Ogrevanje

Cevne instalacije in ogrevalni sistemi

Prostore lahko ogrevamo z radiatorji, konvektorji ali s talnim oziroma stenskim ogrevanjem.


V času sodobne tehnologije je pri gradnji eno ali dvodružinske hiše na voljo veliko zahtevnih ogrevalnih sistemov, ki se po potrebi lahko tudi medsebojno povezujejo.

Pri številnih gradnjah stanovanjskih objektov z različnimi stanovanjskimi enotamiin vedno večjimi površinami je še posebej pomembna izvedba etažnega ogrevalnega sistema. Vse pomembnejša je regulacija, ki je sicer pomembna pri centralni oskrbi toplote. Priporočljiva je tudi za individualno uporabo stanovanjske enote, saj ima velik vpliv na varčevanje energije, kajti računi za porabljeno energijo so vse višji.

V ta namen se v vsaki stanovanjski enoti vgradi razdelilnik za predtok in povratni tok ogrevalnega sistema, na katerem so vgrajeni regulacijski ventili za regulacijo toplote v posameznih prostorih. Prostore lahko ogrevamo z radiatorji, konvektorji ali s talnim oziroma stenskim ogrevanjem.

Področje, ki ga lahko imenujemo »Moderna hišna tehnika« delimo na tri dele:

1. Hišne instalacije

Prvo poglavje obravnava naprave in aparate, ki so narejeni tako, da nam omogočajo udobno življenje v hiši in so enostavno oblikovani:

 • udobno prezračevanje,
 • pitna voda,
 • priprava tople vode,
 • sanitarne instalacije,
 • uporaba deževnice,
 • naprava za centralno sesanje prahu,
 • energijsko varčne hišne naprave.

V preglednici 1 so prikazane instalacije in dimenzije cevi vertikalnih razvodov:

Na sliki 1je prikazan vertikalni jašek, v katerega so nameščeni vsi potrebni cevni razvodi.

2. Energija v hiši

Drugo poglavje obravnava rešitve, ki zbirajo potrebno energijo za ogrevanje prostorov in proizvodnjo tople vode:

 • Sončna energija - neizčrpen in brezplačen vir energije
 • Na ekološki način dobljena električna energija za posamezna gospodinjstva
 • Fotovoltaika
 • Toplotne črpalke
 • Ogrevanje z lesnimi peleti
 • Kaminske peči
 • Lončene peči
 • Kotli na uplinjanje lesa
 • Ogrevanja z lesnimi sekanci
 • Daljinska ogrevanja
 • Zemeljski plin
 • Utekočinjeni naftni plin
 • Direktno električno ogrevanje

3. Nizko temperaturni ogrevalni sistemi

V tretjem oziroma v zadnjem delu se obravnavajo učinkoviti ogrevalni sistemi, še posebej stenska in talna ogrevanja za ogrevanje prostorov v stanovanjskih hišah. Po hišah so speljani številni instalacijski vodi, ki potekajo od kleti in delno do podstrešja. Zato arhitekti in projektanti hišnih instalacij predlagajo, da so prostori z vodovodno napeljavo razvrščeni eden nad drugim. Na sliki 2 je prikazan toplovodni dvocevni ogrevalni sitem za delovanje z obtočno črpalko, etažna razdelitev za individualno stanovanjsko ogrevanje in različni primeri ogrevalnih sistemov.

Slika 2 - Cevni razvodi za različne načine ogrevanja 

  Prednosti ogrevalnih sistemov s toplo vodo:

 • enostavno rokovanje in ugodno počutje,
 • enostavna regulacija z možnostjo spremembe temperature vode,
 • ugodna prostorska klima zaradi nizke temperature ogrevalnega telesa,
 • velika varnost delovanja ogrevalnega sistema zaradi relativno nizke temperature ogrevalnega medija,
 • relativno majhna korozija in
 • dolga življenjska doba.

Za transport ogrevalnega medija se vgrajujejo jeklene cevi in za manjše dimenzije cevi iz bakra, mehkega jekla in plastike. Za talna in stenska ogrevanja se večinoma uporabljajo cevi iz plastičnih mas, ki so primerne za nizkotemperaturne sisteme.

Na slika 3 je prikazana shema delovanja transparentne toplotne izolacije.

Slika 3: Transparentna toplotna izolacija
Slika 3: Transparentna toplotna izolacija

Preden se odločimo za vgradnjo ogrevalnega sistema, je potrebno predhodno dobro preveriti vse možnosti. Potrebno je preveriti toplotne izgube in izrabiti sevanje Sonca za pridobivanje dodatne toplotne energije. In kako pripraviti omenjeno? Potrebno je, da zgradbo dobro toplotno izoliramo. Vgraditi moramo ogrevalno napravo z bistveno manjšo močjo, kot so se vgrajevale predhodno, ali kot je bila vgrajena pred sanacijo objekta. Nekje med 5 in do maksimalno 12 kW močan ogrevalni kotel, vključno s pripravo tople vode, zadostuje za ogrevanje stanovanjske površine od 100 do 150 m2. Prav tako je potrebno manjše površine določiti tudi pri ogrevalnih telesih, pri čemer je treba upoštevati nizko temperaturni režim, ki omogoča dodatne prihranke energije.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje