Najlepše hiše

Arhitektura s Soncem v pasivni hiši

Ali je pojem nizko energijska hiša ali ničelna hiša postala samo brezplačno geslo?


Že koncem sedemdesetih in še bolj v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja so začeli arhitekti soodločati po načinih gradnje na temo, izrabe alternativnih virov energije in ekologije. To pomeni veliko priložnost za arhitekte, zato so se v tem obdobju začeli razvijati povsem novi arhitekturni pojmi, z novimi vsebinami in z njenimi specifičnostmi, ki ji dajejo še posebno  draž.

Ali je pojem nizko energijska hiša ali ničelna hiša postala samo brezplačno geslo?

To niso enormni ali vidni konsenzi, kar trpi za voljo tega, ali razumemo nove zahteve ali nagibe, da izdelamo standarde za posamezne tipe zgradb, kot so minimalna energetska ali pasivna hiša itd..

Seveda se tukaj pojavljajo velika nasprotja od sončne hiše, do tako imenovane naravne hiše, toda ta nasprotja bodo kot vedno zelo kritična in se ne bodo tako hitro in lahko vdala.

Energetski predpisi morajo biti definirani. To je pomembno za družbo. Postavlja se tudi vprašanje ali je solarna energija sprejemljiva povsod in za vse vrste gradnje.

V številne poslovne zgradbe so bili vgrajeni alternativni energetski sistemi že v času gradnje in še niso v pogonu predvsem zaradi varčevanja naprav, saj se je to že velikokrat izkazalo kot cenejša rešitev.

V stanovanjskih zgradbah je bila zavest, da je pravilna gradnja in čuvanje našega okolja zelo pomemben dejavnik in je zato jasno formulirana. Povpraševanje po teh vrstah energije je veliko in se iz leta v leto povečuje. Toda tudi tukaj je potrebnega veliko znanja oziroma vedenja in včasih je prav žalostno videti, kako se stare napake ponavljajo. Namesto, da bi se uporabljala ponujena znanja in vedenja sodobnih in sprejemljivih tehnologij so še vedno prisotna zastarela gledanja.

Kljub temu je preko daljšega obdobja zaznati velike spremembe. Ne samo, da obstajajo dokazi, da se preveč eksperimentira, temveč se vse bolj izrablja pasivna solarna energija, ki je integrirana v koriščenje odpadnega toplega zraka. Vse bolj se tudi uporabljajo  zemeljski toplotni shranjevalci, termični sončni sprejemniki in biološko  čisti gradbeni materiali. Dan je poudarek na tesnjenje zgradb in na visoko kvalitetne izolacijske materiale. Pojmi uporabe teh tehnologij so normalno uporabni in praktično zajeti že v vsaki sodobno grajeni zgradbi.

Tako imajo arhitekti nove možnosti za oblikovanje različnih form in pri delu lahko uporabljajo odgovarjajočo arhitekturno obliko.

Umetniška arhitekturna oblika dobiva zelo velik poudarek, oziroma nivo. Solarni paneli in sprejemniki so samo en del zajemanja sončne energije, saj tudi tu prevladuje točna hirarhija. Tako ne pride solarna energija na prvo mesto. Toplotni shranjevalci in toplotna zaščita v poletju in zimi so upoštevanja vredni parametri, ravno tako kot toplotni mostovi, zračno tesnjenje zgradb itd..

Prej ali slej postanejo pomembne tudi tradicionalne vrednote, kot razum na licu mesta, »razgledanost« itd., ki igrajo zelo pomembno vlogo. Številni ljudje veliko sanjajo tudi o »hiši v zelenem«. Le to so trenutno bolj sanje, saj pridobivanje sredstev oziroma ugodnih bančnih posojil ali državnih subvencij in stimulacij je preprosto preveč zakomplicirano in tako ti pogoji niso preveč učinkoviti.

Ali je pojem nizko energijska hiša ali ničelna hiša postala samo brezplačno geslo?
Ali je pojem nizko energijska hiša ali ničelna hiša postala samo brezplačno geslo?

V tem trenutku je možno arhitekturo vključevati tudi za sanacije zgradb. Vse bolj se tudi tu potrjuje dejstvo, da se z dobrimi  arhitekturnimi projekti ne prihrani samo živcev, ampak tudi denar.

Na tem področju je pravzaprav še veliko dela, še posebej iz vidika solarne arhitekture, ki bi morala imeti odločilen vpliv, da ne bi prišlo  do sanacij objektov, ki bodo okolje bolj kazile, kot služile za skladnost starega in novega.

Da se to ne bo dogajalo tudi v prihodnosti, leži velika odgovornost na arhitektih in vseh tistih, ki o tem odločajo preden pride do realizacije, oziroma izvedbe.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje