Pasivno ogrevanje

Sejem Megra + Umna raba energije

Zavedamo se, da gradbeništvo, s sodobno gradnjo energetsko varčnih objektov, vse bolj posega v področje ogrevalne tehnike.


Energetska agencija za Podravje (Energap), Mariborska razvojna agencijo (MRA) in Društvo instalaterjev energetikov (DIEM) smo v mesecu marcu 2009 podpisali pogodbo, o sodelovanju s podjetjem Pomurski sejem iz Gornje Radgone. V pogodbi smo se zavezali, da do naslednjega leta pripravimo nov projekt, ki bo obogatil vsebino dosedanjega in že renomiranega gradbenega sejma MEGRA, in sicer s projektom »Umna raba energije«.

Zavedamo se, da gradbeništvo, s sodobno gradnjo energetsko varčnih objektov, vse bolj posega v področje ogrevalne tehnike. To je dobro za tiste, ki se ukvarjajo z gradbeništvom. Za tiste, ki se ukvarjajo s področjem ogrevalnih sistemov, pa je lahko to, že v bližnji prihodnosti, velik problem. Vsega tega se danes dobesedno še ne zavedamo. Za številne, pa lahko pomeni tudi eksistenčni obstoj. Vsekakor se to ne bo zgodilo skozi noč. Vsekakor pa ni slabo, če stroka vse to spremlja, podaja pripombe in pri številnih projektih v prihodnosti tudi aktivneje sodeluje.

Razvoj energetsko gradbene tehnologije bo v prihodnosti zanimiv in ga kaže aktivneje spremljati. Miselnost, z učinkovito rabo energije v gradbeništvu, in poudarek na čuvanju okolja, bo tudi v prihodnosti glavna tema za strokovno obravnavo. Gradbena stroka bo prav tukaj našla veliko prednost, v prid razvoja gradbene stroke. Torej, nam ne preostane drugega, kot, da se tega zavedamo in krojimo skupno energetsko in gospodarsko politiko.

Živeti udobno in prijetno, mora postati naše glavno in skupno vodilo, ne glede iz katere smeri prihaja. Živeti v vročih poletnih mesecih, v slabo hlajenih prostorih, ali obratno, da sedimo v hladnih zimskih dnevih v neogrevanih prostorih, zagotovo ni tisto, kar bi si želeli. S sodobno gradnjo stanovanj lahko vse to spremenimo na veliko boljše. Oboje lahko dosežemo z relativno nižjimi, celo zanemarljivimi, stroški energije.

Velika poraba energije in onesnaženje okolja slabita tudi naš življenjski standard. Sodobna in energetsko učinkovita gradnja stanovanj je še kako pomembna. Hiter tehnološki razvoj v gradbeništvu, nam mora biti v veliko veselje. Gradbena stroka se tega močno zaveda. Gradbincem tega ne smemo zameriti, četudi nam s tem počasi, a zanesljivo »odvzemajo del našega trga«. Na spremembe se moramo navajati in storiti vse, da pri tem sodelujemo. Poskrbeti bo treba za vse tiste, ki jim je ogrevalna tehnologija osnovna dejavnost in jim lahko, že v kratkem, postane eksistenčnega pomena.  

Že sedaj moramo poskrbeti, da ob sodobni in energetsko učinkoviti gradnji, poiščemo številne priložnosti. Tega se mora zavedati stroka in vsak posameznik.

Na vse to in še veliko drugih problemov, želimo instalaterji energetiki opozoriti na prihodnjem gradbenem sejmu MEGRA, leta 2010. Z organizatorjem sejemske prireditve, Pomurskim sejmom, smo pripravili projekt, s katerim bo sejem gradbeništva MEGRA dopolnjen z vsebino »UMNA RABA ENERGIJE«. Projekt smo pripravili: Mariborska razvojna agencija (MRA), Agencija za energetiko Podravja (EnergaP in strokovno društvo instalaterjev energetikov Maribor (DIEM). Tako smo, na osnovi predhodno pripravljenega projekta, dne 23. marca v Gornji Radgoni podpisali pogodbo o sodelovanju,v sejemskem projektu »MEGRA + UMNA RABA ENERGIJE«.

Vsebino na opisano temo smo organizatorji sejemske prireditve pripravili na osnovah izkušenj, ki smo si jih pridobili s preteklim delom, ob sodelovanju s številnimi energetskimi projekti doma in v tujini, predvsem pa s strokovnjaki iz državah EU. Nas ne skrbi samo gradbeništvo. Prepričani smo, da bo trg naredil svoje. V sodobno in energetsko učinkovito gradnjo se bodo, slej kot prej, primorani vključiti vsi, ki še danes skeptično gledajo na prihajajoče spremembe.

Soorganizatorji sejma »MEGRA + UČINKOVITA RABA ENERGIJE« čutimo zaskrbljenost na energetskem področju. Strokovno dejavnost, ki se ukvarja z ogrevalnimi sistemi, vključno s proizvodnjo ogrevalnih naprav želimo, da se na prihajajoče spremembe pripravijo. Na sejmu bomo organizirali veliko število strokovnih predavanj in srečanj na to tematiko. K sodelovanju želimo pritegnili številne domače in tuje strokovnjake, politike in predstavnike lokalnih skupnosti. Želimo, da se bodo, ves čas sejma, vrstile številne praktične predstavitve, s poudarkom na sodobni gradnji objektov. Obiskovalce želimo prepričati in jim dokazati, da se že danes lahko gradijo stanovanjske zgradbe, v kateri ne bo stroškov za ogrevanje in klimatizacijo.

Kaj to pomeni?

 • ne samo manj dela, temveč tudi zmanjšanje proizvodnje, kot so na primer: radiatorji, cevi, proizvodnja kotlov in še veliko število drugih proizvodov
 • manjša zahteva po strokovnjakih kot so: projektanti, instalaterji ogrevalnih sistemov, klima naprav, raznih elektronskih regulacijskih sistemov, izdelava in vzdrževanje dimnikov itn.
 • Zmanjšana potreba za izobraževanje številnih poklicev, ki se ukvarjajo z ogrevalno dejavnostjo
 • Posledično se bo zagotovo povečalo povpraševanje po prezračevalnih sistemih, ki so pri kvalitetni gradnji objektov nujno potrebni
 • Najmanjše spremembe bodo pri izvajanju vodovodnih instalacij
 • Pri vodovodnih instalacijah se bo večja pozornost usmerjala na kvaliteto pitne sanitarne vode in uporabe deževnice,
 • Padlo bo veliko povpraševanje po dimnikarski dejavnosti in gradnje dimnikov itn.
Podpis pogodbe: ma desni Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma in Ivo Klevže, predsednik Društva instalaterjev energetikov Maribor (DIEM)
Podpis pogodbe: ma desni Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma in Ivo Klevže, predsednik Društva instalaterjev energetikov Maribor (DIEM)

Razlike v gradnji

Gradnjo v grobem delimo na klasično (masivno grajene objekte) in montažno, ki je pri nas sicer v manjšini, drugod po svetu pa zavzema večinski delež. Pasivna gradnja je primerna, tako, za večstanovanjske in poslovne prostore, kot za enodružinske hiše. Največ je prav enodružinskih hiš. Zato bo sejemska prireditev zanimiva, tako, za strokovno, kot tudi široko javnost.

Boljša toplotna zaščita objekta

Ovoj stavbe mora imeti približno 0,1 W/m2K toplotne prepustnosti, kar v praksi pomeni 30 cm toplotne zaščite na modularnem bloku, 20 cm, 40 cm na strehi in 20cm v tleh. Stavbno pohištvo, torej okna in vrata, z vhodnimi vred, morajo imeti izolacijsko vrednost pod 0,8 W/m2K. Vse našteto je tudi največji dodatni strošek pasivne gradnje. Razlika se iz leta v leto vse bolj manjša, saj se cena v prid toplotnim izolacijam vedno bolj manjša. Vse bolj, pa se temu nagiba tudi država s številnimi subvencijami.

Subvencije države

Prve pasivne objekte so pred leti zgradili v Nemčiji in Švici. Z njihovo izgradnjo so pokazali, na kaj je treba biti pozoren, hkrati pa dokazali uspešnost takšne gradnje. Ideja pasivne gradnje je nato preplavila Evropo, predvsem Nemčijo, Avstrijo in Švico. Kvaliteto stavbe danes, tudi  po njeni izgradnji, preverjajo, glede na energetski učinek. Ko je objekt zgrajen in so opravljene meritve, se lahko pridobi certifikat, oziroma potrdilo o doseganju standarda pasivne hiše. Celotna poraba energije mora znašati med 10 do 15 kWh/m2 na leto, to pa je osem do desetkrat manj, kot je značilno za klasične objekte.

Razlike je očitna:

Boljša toplotna zaščita objekta je nujna. Investitor šele nekaj časa po vselitvi, ko so stroški ogrevanja visoki, prostorska klima neugodna, spozna svojo napako. Vsakršno naknadno poseganje v izboljšavo toplotnega ovoja zgradbe je drago in operativno problematično, zato se večina investitorjev ne odloči za sanacijo in pristanejo na kontinuiranih stroških ogrevalnega sistema. Ti pa se iz leta v leto vse bolj višajo.

Vseeno pa ostaja vprašanje, kaj je bolj smotrno, ali graditi nekoliko dražjo, pasivno hišo ali se sprijazniti z nekoliko cenejšo izgradnjo objekta in porabiti nekoliko več goriva, vendar pa prihraniti velike pogonske stroške za pogon energije, ki jo porabi prezračevalni sistem. Razmišljanja o tem so vse bolj pogosta. Zato bo na to tematiko možno na sejmu »UMNA RABA ENERGIJE« na ta problem opozoriti in razviti širšo debato.

Alternativni viri

Na sejmu ne bomo pozabili spregovoriti tudi o alternativnih virih energije. Tudi ta tehnologija, skupaj s sodobnim gradbeništvom, vse bolj kreira energetsko politiko. Danes si je skoraj nemogoče predstavljati sodobno civilizacijo, brez izkoriščanja električne in drugih virov energije. Ker so resursi energije vseeno končni in neenakomerno porazdeljeni po zemeljski obli, je proizvodnja in prodaja vseh vrst energij, pomemben tržni segment. Obnovljivi viri energije igrajo pri tem ključno vlogo. Dejansko so edina izbira, ki lahko pokrijejo svetovne zahteve, po klimatsko še znosni rabi energije. Alternativni viri energije so ponavadi mišljeni kot viri manjših moči obnovljive energije.

Med obnovljive vire prištevamo:

 • izrabo sončne energije, kjer sončno energijo pretvarjamo, preko sončnih sprejemnikov, v toplotno energijo ali električno, preko sončnih celic, direktno v električno,
 • izrabo vetrnih virov, kjer energijo vetra pretvorimo, v rotacijo vetrne turbine, s katero poganjamo generator ali vodno črpalko,
 • izkoriščanje energije bioplina.
 • toplotne črpalke, ki sicer niso samostojen vir, ampak zaradi principa delovanja dobimo v normalnih  pogojih delovanja trikrat več toplotne energije, kot smo vložili električne,
 • izrabo vodnih virov, kot je izgradnja manjših hidroelektrarn,
 • neposreden zajem sončne energije kot so zimski vrtovi, pasivne hiše itn. in
 • kurišča z biomaso.

Vsebinska področja sejma »Umna raba energije«

V prihodnosti ne bomo gradili samo novih in energijsko varčnih objektov. Obnavljati in vzdrževati je potrebno obstoječe zgradbe. Problematična so predvsem mestna jedra, kjer veliko objektov spada pod zaščito spomeniškega varstva. Takšnim objektom je potrebno nameniti veliko pozornost. Prav tukaj, gradbena stroka ekstremno napreduje in bo potrebno dati poseben poudarek na vakuumske toplotne izolacije, ki namenjene prav takšnim zgradbam.

Med največje porabnike energije in posledično onesnaževalce okolja, se štejejo zgradbe, ki so bile grajene v času poceni energije. Njihova sanacija je povezana z ekstremno visokim stroški. Kako izvajati obnovo takšnih in podobnih objektov, bo na sejmu dodatni izziv. To pomeni veliko priložnost za številne slovenske strokovnjake, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti.

 • Sodobna energetsko varčna gradnja in sanacija objektov
 • Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija
 • Vodovod in kanalizacija
 • Bazenska tehnika
 • Alternativni viri / energija sedanjosti in prihodnosti
 • Monitoring rabe energije
 • Energetski management v podjetjih in javnih stavbah
 • alternativna goriva v transportu (elektrika, plin, bioplin)
 • Izvajanje nacionalnih načrtov za energetsko učinkovitost in za rabo obnovljivih virov energije
 • Ekološki materiali
 • Poslovno sodelovanje - internacionalizacija poslovanja podjetij


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje