Ogrevanje

Tako deluje sodobno centralno ogrevanje

Kdor gradi novo hišo ali pa želi staro temeljito preurediti, se mora predhodno odločiti za vrsto ogrevanja.


Tehnologija ogrevanja se je v zadnjem obdobju, še posebej v smeri varčevanja, bistveno posodobila.

Ko razmišljamo o ogrevanju bivalnih prostorov, si je treba najprej zastaviti naslednje vprašanje: Koliko toplote sploh potrebujemo? Ta razmišljanja se lahko zelo razlikujejo. Tako je nekaterim še vedno zelo hladno, medtem ko se drugi že potijo.

Izjava kot "Zdaj je pa prijetno toplo", je torej objektivna le za določena temperaturna območja. Težave so dodatno podkrepljene z dejstvom, da je toplota odvisna tudi od relativne vlažnosti zraka, površinske temperature vgrajenih gradbenih delov, kakor tudi od gibanja zraka. Najpomembnejšo vlogo pri tem pripišemo temperaturi površine sten in oken. Nižja kot je, toplejši mora biti zrak v prostoru. Na splošno velja kot ugodna temperatura za stanovanjske prostore, od 19 do 23 ° C ".

Nedavne študije so pokazale, da večina ljudi povezuje temperaturo prostora minimalno okoli 22 °C ,s temperaturo stene 20 °C, kot prijetno. Z uporabo pravila preko palca, lahko sami določamo ugodno temperaturo : vsota temperature iz stene (povprečje temperature vseh okoliških sten) in temperatura zraka v prostoru, mora znašati približno okoli 42 ° C.

Udobna toplota v vseh prostorih

Večina enodružinskih hiš ima za ogrevanje prostorov vgrajeno centralno ogrevanje. Običajno je proizvajalec toplote, pogosto tudi grelnik za toplo vodo ali hranilnik za toplo vodo in so postavljeni v klet objekta.

Prenos toplote s pomočjo grelnega medija poteka od gorilnika, preko omrežja cevne instalacije do posameznega ogrevala v prostoru. S pomočjo obtočne črpalke hitreje, kontinuirano ter neprestano potiskamo vodo po cevnem omrežju.

V kolikor uporabljamo kot energent plin, je lahko proizvajalec toplote nameščen v kleti. V takšnih primerih lahko namesto zidanega dimnika, odvajamo dimne pline na prosto, od gorilnika direktno skozi kritino, na prosto, v jeklenih dimovodnih ceveh. S tem prihranimo minimalno tudi do 2500 € visok strošek, ki bi ga porabili za gradnjo dimnika.

Za ogrevanje s kompaktno hišno centralno napravo lahko uporabimo skoraj vse energetske vire, kot so kurilno olje, zemeljski plin, pod posebnimi pogoji tudi utekočinjeni naftni plin ali celo ogrevamo s trdnimi gorivi, kot sta les in premog.

Uporabljamo lahko tudi več vrst alternativnih virov energije. Nižja kot je temperatura vode v ogrevalnem sistemu, toliko lažje lahko vključimo solarno ogrevanje in toplotno črpalko. Nizka temperatura ogrevalnega sistema je ključni pogoj za uporabo alternativnih virov energije.

Moč toplotnega proizvajalca je seveda odvisna od potrebne toplote objekta, ki ga želimo ogrevati. Za izračun se poslužujemo smernic, določenih v skladu z DIN 4701 ki kažejo, koliko toplote moramo proizvesti, da bomo lahko notranjost objekta ogreli, pri najnižjih zunanjih temperaturah, na približno 19 oC.

Na sliki št. 1 je prikazana shema ogrevalne naprave, ki je nameščena v kleti od koder so radiatorji v posameznih etažah oskrbljeni s toplotno energijo. Vgrajeni toplotni hranilnik lahko oskrbuje s toplo vodo kuhinjo in kopalnico.

Slika 1 - Shema centralnega ogrevanja
Slika 1 - Shema centralnega ogrevanja

V kolikor ima v večstanovanjskem objektu, posamezno stanovanje svoje lastno ogrevanje, se najpogosteje uporabljajo kompaktne plinske ogrevalne naprave, ki ne ogrevajo samo stanovanja, temveč proizvajajo tudi toplo sanitarno vodo. To so naprave, ki jih lahko, zaradi majhne velikosti, namestimo na zid v kopalnici, kuhinji ali drugem prostoru.

Idealna je priključitev plinske naprave na dimnik, v katerem je vgrajen odvod za dimne pline in dovod zraka, potrebnega za zgorevanje. V tem primeru je lahko naprava nameščena tudi v najmanjši prostor, kot je na primer tudi garderobna omara in podobno.

S temi napravami, če uporabljamo za gorivo zemeljski plin, ne prihranimo samo pri strošku za gorivo, temveč  tudi na prostoru za gorivo. Napravo lahko namestimo tudi na podstrešju in tako dodatno prihranimo visok strošek za izdelavo dimnika. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje