Ogrevanje

Nepravilna regulacija ogrevanja

Zraven ugodja moramo upoštevati tudi energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja, kar je povezano tudi s stroški. V zadnjih letih je cena kuriv občutno porastla.


 Z ogrevalnim sistemom zagotavljamo potrebno temperaturo v bivalnih in delovnih prostorih, pri nizki zunanji temperaturi. Delovanje ogrevalnega sistema mora biti prilagojeno zunanjim pogojem in zahtevam, uporabnikov prostorov. Energijsko učinkovito delovanje ogrevalnega sistema, lahko zagotovimo s kakovostno regulacijo.

Zraven ugodja moramo upoštevati tudi energijsko učinkovitost in prijaznost do okolja, kar je povezano tudi s stroški. V zadnjih letih je cena kuriv občutno porastla. Vendar pa niti najsodobnejši in najučinkovitejši kotel, v še tako dobro izoliranem objektu, ne more ustvariti prijetne temperature, če ga ne podpira primeren regulacijski sistem.

Slika 1 - Regulacija s termostatskimi ventili
Slika 1 - Regulacija s termostatskimi ventili

Samo nakup in vgradnja dobrega regulacijskega sistema ni dovolj, če nam dela ne bo opravil za to usposobljen strokovnjak. Napake bodo opazne že takoj, ob prvih hladnih dnevih. Vsekakor pa je dobro, da moderno ogrevanje stanovanjske hiše reguliramo v dveh stopnjah: neposredno na kotlu za centralno ogrevanje in na radiatorjih s termostatskimi ventili (slika 1). Le, če oba sistema delujeta usklajeno, bomo imeli ustrezno ogrevanje in s tem manjše stroške. Najpogostejša napaka je napačna namestitev regulatorja kotla (napačna krivulja ogrevanja). Instalaterji praviloma upoštevajo srednje vrednosti, kar pa ne daje pravilne krivulje ogrevanja.

Avtomatična regulacija ogrevanja, ki deluje z zunanjim tipalom, zunanje temperature, deluje le pozimi, ko se zunanje temperature znižajo, pod mejo zmrzovanja. V prehodnem obdobju, to je spomladi in jeseni, je najbolje ogrevanje regulirati ročno. V tem primeru, s termostatskimi ventili ne prihranimo energije za ogrevanje, ker morajo ventili stalno izravnavati napačno temperaturo v kotlu. Radiatorji so tudi pozimi segreti le v zgornji tretjini.

Zato je prav, da krivuljo ogrevanja, naravnamo na spodnje področje. To terja manjšo moč kotla in temperature vode so lahko nižje. Da dosežemo, v prostoru, čim ugodnejšo temperaturo, termostatske ventile povsem odpremo. To je potrebno tudi zato, da ti takoj reagirajo na dodatno ogrevanje prostora, z lončeno pečjo ali s soncem in zaprejo radiator ter s tem prihranijo energijo za ogrevanje. Krivuljo ogrevanja naj določi pristojni strokovnjak. To delo je dokaj zamudno, zato si lahko pomagamo z avtomatom in mikroprocesorjem. Ta naprava lahko sama programira ogrevalno krivuljo, glede na dejansko stanje. Na sliki 2 je prikazana nastavitev krivulje za sisteme z nizko temperaturo.

Slika 2 - Regulacija velja samo za sisteme z nizko temperaturo
Slika 2 - Regulacija velja samo za sisteme z nizko temperaturo

Različne vrste regulacije je mogoče vgraditi v nove, oziroma obstoječe naprave za ogrevanje. Pred samo vgradnjo se je potrebno posvetovati s strokovnjakom, ki predhodno pregleda obstoječi ogrevalni sistem in ugotoviti, ali je še v takšnem stanju, da bo vgradnja regulacije še smotrna.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje