Solarno ogrevanje

Uporaba solarne energije


Regulacija solarnega sistema v 1 kosu
Regulacija solarnega sistema v 1 kosu

Uporaba solarne energije, ki jo zbiramo s solarnimi sprejemniki toplote (SSE), že lep čas ni več omejena samo na ogrevanje sanitarne vode. Toplota se vse pogosteje zbira v hranilnikih toplote, ki so namenjeni za ogrevanje sanitarne vode in za  prostorov. Narejene so vse bolj sofisticirane hidravlične rešitve hranilnikov toplote in povezave z drugimi grelniki in viri toplote.

Da takšni sistemi učinkovito delujejo in izkoristijo vso razpoložljivo solarno energijo, so potrebni tudi sodobni in zmogljivi sistemi regulacije. V sestavku bomo predstavili lastnosti, prednosti in koristi nove generacije solarnih regulacij SGC13, 24 in 35 podjetja Seltron.

Kaj pomenijo oznake diferenčnih regulatorjev SGC?

SGC13 je regulator za osnovne zahteve z 1 diferenčno

regulacijsko zanko in 3 temperaturnimi tipali.

SGC24 lahko krmili sheme z 2 diferenčnima zankama in

4 temperaturnimi tipali.

SGC35 lahko krmili sisteme s 3 diferenčnimi zankami in

5 temperaturnimi tipali.

To je nekoliko poenostavljen opis, saj so dejanske zmogljivosti regulatorjev mnogo širše in so prikazane v tabeli 1.

TABELA 1: ZMOGLJIVOSTI REGULATORJEV SGC

KAJ SO KLJUČNE PREDNOSTI REGULATORJEV SGC IN PO ČEM SE RAZLIKUJEJO OD DRUGIH?

Regulatorji SGC se odlikujejo po izjemno enostavnem načinu uporabe, tako za uporabnika kakor za monterja. Uporabniški vmesnik je zasnovan na grafični predstavitvi vseh aktivnosti in nastavitev. To omogoča velik osvetljen grafični LCD prikazovalnik in navigacija, s pomočjo namenske tipkovnice. S tipko "Help" lahko prikličemo pomoč oziroma kratka navodila.

 Druga ključna prednost je vgrajena zagonska procedura. Le ta se samodejno aktivira pri prvem zagonu regulatorja in nas vodi skozi nastavitev. Postopek je povsem enostaven in temelji na izbiri želene hidravlične sheme. Na zaslonu pregledujemo hidravlične sheme in izberemo tisto, ki ustreza dejanskim potrebam. S tem se delovanje regulatorja nastavi v celoti, za optimalno reguliranje izbrane hidravlične sheme. Za morebitne dodatne prilagoditve delovanja regulatorja specifičnim zahtevam uporabnika ali zahtevam vgrajenih komponent, so na voljo številni parametri, z opisom pomena vsake nastavitve. Pri regulatorju SGC35 je na voljo kar 48 različnih hidravličnih shem.

V čem je razlika? Diferenčni termostat deluje po principuTretja ključna prednost je zmogljiv regulacijski algoritem diferenčnega kroga za solarni sistem. Za doseganje največjega izkoristka solarne energije je vgrajen diferenčni regulator in ne klasični diferenčni termostat.

ON/OFF. Tak način delovanja pogosto izklaplja solarno črpalko in s tem zmanjšuje učinek solarnega sistema. Pri reguliranem delovanju pa z regulacijo vrtljajev črpalke (RPM) in s tem pretoka medija, vzdržujemo stani delta T med kolektorji in grelnikom. Tak način delovanja omogoča neprekinjen prenos toplote iz solarnega sistema. V ta namen pozna regulator, poleg vklopne in izklopne diference, ki pomenita samo robne pogoje za zagon in prekinitev delovanja, še širino temperaturne cone za RPM modulacijo. Regulacijski algoritem RPM regulacije teži k temu, da je dejanska diferenca v sredini cone.

Četrta ključna prednost regulatorjev SGC je merjenje pridobljene energije solarnega sistema. Merjenje energije je omogočeno na dva načina. Prvi način je enostavnejši in omogoča približno merjenje energije, za kar potrebujemo samo dodatno temperaturno tipalo na povratku solarnega sistema. Pretok medija odčitamo na mehanskem merilniku, ki je vgrajen v solarno enoto in ga vnesemo v regulator. Drugi način je točno merjenje energije. V tem primeru merimo dejanski pretok medija, s pomočjo dodatnega impulznega merilnika pretoka. Merilnik pretoka je na voljo kot dodatna oprema in ima oznako SVC15 za pretoke do 1,5 m3/h in SVC25 za pretoke do 2,5 m3/h. Aktiviranje merjenja energije in nastavitev delovanja se izvrši s parametri F1. Med drugim je potrebno vnesti podatek o vrsti glikola in koncentraciji le tega, če je mešan z vodo.

Peta ključna prednost je sistem za shranjevanje vseh izmerjenih temperatur in podatkov o pridobljeni energiji. Regulator si vse podatke o izmerjenih temperaturah shrani. Podatke nam regulator grafično prikaže. Na ta način lahko natančno spremljamo delovanje regulatorja, v zadnjem časovnem obdobju. Podobno velja za podatke o pridobljeni energiji, le te beleži za zadnji dan, za vse dni v zadnjem tednu in zbirno po letih. Podatki so prikazani numerično in grafično.

Sodobni diferenčni regulatorji so že daleč prešli svojo osnovno poslanstvo diferenčnega krmiljenja obtočne črpalke za solarni sistem. Regulatorji SGC sodijo v vrh ponudbe na tem področju in učinkovito ter enostavno rešujejo številne hidravlične sheme v katerih nastopajo grelniki sanitarne vode, hranilniki toplote, bazeni in kombinacije solarnega in drugih virov energije.Šesta ključna prednost regulatorjev SGC je prosto programiranje delovanja krmilnega izhoda R1. To je izjemno močno orodje, ki nam omogoča enostavno programiranje delovanja enega prostega krmilnega izhoda. Na ta način si lahko obstoječe sheme nadgradimo s svojimi posebnimi zahtevami in izkoristimo vse možnosti regulatorja. Pri tem lahko kombiniramo časovne programe, termostat, diferenčni termostat, časovne zakasnitve itd..

POKLIČITE

Za dodatne informacije o novih diferenčnih regulatorjih SGC pokličite na tel.: 02 671 96 00.

Seltron d.o.o., Jože Hertiš, univ. dip. inž.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje