Ogrevanje

Zaporni organi

Že pred izvedbo instalacijskih del, moramo predvideti namestitev raznih zapornih organov.


Brez njih je nemogoča regulacija, izvedba potrebnih popravil ob poškodbah v instalacijah, pri zamenjavi posameznih instalacijskih delov, prekinitev iztokov ob nujnih primerih in še bi lahko našteval. Vse našteto je moč enostavno in na hiter način opraviti, če predhodno na primerna mesta vgradimo zaporni organ.

Razne vrste pip, ventilov in zasunov, s katerimi je mogoče zapirati cevovode, oziroma prekiniti pretok tekočin, plinov in pare, prištevamo med zaporne organe. Kot regulacijo pretočne količine se poslužujemo raznih izvedb. Vodovodna pipa se šteje med najbolj poznane. Tehnično gledano je pipa pravzaprav ventil. Razlika med pipo in ventilom je v osnovi. Tako je stožec pipe vrtljivo nameščen v okrov pipe in je pravokotno prevrtan na svojo os. Na eni strani okrova je vstopna odprtina za medij, katerega tok hočemo prekiniti, na drugi strani pa izstopna odprtina. Če sta ti dve odprtini medsebojno zvezani z vrtino stožca, teče medij neovirano skozi.

Slika 1 - Prirobnični zaporni organ
Slika 1 - Prirobnični zaporni organ

Druga vrsta zapornega organa je ventil. Od zunaj prepoznamo ventil po kroglasti odebelitvi v sredini okrova, kakor tudi po ročnem kolesu ali pa po vrtljivem ročaju v obliki križa. Ročaj je pritrjen na zunanji del vijačnega vretena. Tekočina ali plin vstopa na eni strani v okrov, se nato zaobrne in teče od spodaj navzgor skozi odprtino, imenovano ventilni sedež. Z vrtenjem ročnega kolesa ali vrtilnega ročaja ventil zapremo, ker se ventilni stožec pritisne na ventilni sedež, z dvigom stožca pa ventil odpremo.

Tretja vrsta zapornih organov so tako imenovani zasunki. Pri njih potisnemo v okrov, med vstopno in izstopno stran, klinasto ploščo, ki jo dvigamo in spuščamo, oziroma potiskamo z vijačnim vretenom. Vijačno vreteno, ki vodi od znotraj navzven, mora biti, pri ventilih in zasunkih, tesnjeno tako, da ob vijačnem vretenu ne more uhajati tekočina, plin ali para, ki se pretaka skozi zaporni organ.

Ker moramo pri uporabi zapornega organa vijačno vreteno vrteti, potrebujemo za zatesnitev tako imenovana brtvila. Ta so sestavljena v bistvu iz treh delov: brtvilnega prostora, ki ga narede tako, da ustrezno izstružijo okrov okoli vretena, stiskala brtvila in vložka. Vložek, ki je napravljen iz tesnilnega materiala, s specialnimi dodatki v obliki vrvi kvadratastega prereza, vložimo v brtvilni prostor okoli vretena. Nato se namesti stikalo brtvila, ki tišči s svojim, v brtvilni prostor segajočim delom, na vložek. S tem pa je vložek pritisnjen tako proti vretenu, kakor proti steni brtvilnega prostora. Ker vložek nalega tesno ob vreteno, ne more uhajati pretočni medij, četudi vreteno vrtimo.

Delitev armatur:

Poleg opisanih zapornih organov na ročno upravljanje, so na voljo še zaporni organi za upravljanje s pomožno, električno, pnevmatično in hidravlično silo. Zaporne organe delimo tudi po izvedbi. Tako ločimo armature v navojni in armature v izvedbi s prirobnico. V preglednici št. 1 so prikazane različne osnovne izvedbe zapornih organov.

Preglednica št. 1: Osnovna izvedba in način izvedbe:

Osnovna izvedba in način izvedbe

Premik zapornega dela

                                  Premočrtno

 Vrti se prečno okoli osi v smeri pretoka

Pretok v smer zapore

Prečni pomik proti zapornemu organu

Daljši pomik proti zapornemu organu

Skozi zaporni organ

Okoli zapornega organa

Oblika zapornega organa

Batni, membranski, klinasti

Ploščati, cilindrični, membranski, stožčasti, krogelni itn.

Krogelni, stožčasti, cilindrični

Ploščati

Primerjava vrednosti izgub za DN 25 n. DIN 1988 T3

Klinasti zasun:

         0,5

Z ravnim sedežem: 7,0

Membranski ventil:  7,0

Poševnosedežni ventil:2,0

Krogelna pipa:

         0,5

Zaporna loputa:

       0,5

Primerjava vgradne dolžine in mere za DN 100

           

Označevanje prirobničnega zapornega ventila, kompaktna izvedba

Oznaka: mehkotesnjeni prirobnični zaporni ventil, enodelno ohišje iz EN-GJL-250 (GG-25), kratka vgradnja DIN EN 558-1/14, brez potrebnega servisiranja, prehodni v poševnosedežnem ohišju z ravnim gornjim delom, izolacija po EnEV, z ne vrtljivim vretenom in brezstopenjskim ročnim kolesom, dušilni stožec z EPOM-izolacijo, s tesnjenjem vretena brez potrebnega servisiranja, z štirikratnim O-tesnilom-puša, azbest-,FCKW- in PCB-prosto, oznaka armature po DIN EN 19.

Na sliki št. 2 je prikazano označevanje prirobničnega zapornega ventila, kompaktna izvedba.

Slika 2: Označevanje dimenzije ventila
Slika 2: Označevanje dimenzije ventila

Področje uporabe: Za toplo vodo pri ogrevalnih napravah do 120 oC po DIN 4751 in za klimatske naprave, ni za uporabo pri parnih sistemih in za medije, v katerih so prisotne mineralne snovi.

Dopustna delovna temperatura: fs =  od - 10 do  + 120 oC

Posebna izvedba: s kapo za plombiranje proti rokovanju nepooblaščenim osebam

Način vgradnje: Potrebno je paziti na smer pretoka, menjava smeri pretoka je dovoljena.

V preglednici št. 2 so prikazane mere prirobnične izvedbe zapornega ventila, kompaktna izvedba.

Preglednica št. 2: Prirobnični zaporni ventil, kompaktna izvedba                                                                         

 

DN

Mere za PN 6 in PN 16

             PN 6

    PN 16

   l

mm

dH

mm

h1

mm

h2

mm

  D

mm

  k

mm

  b

mm

  a

mm

mv

kg

  D

mm

  k

mm

  b

mm

  a

mm

mv

kg

  15

  20

  25

  32

  40

  50

  65

  80

100

125

150

200

115

120

125

130

140

150

170

180

190

200

210

230

100

100

100

100

100

125

125

200

200

250

250

315

119

119

119

162

162

179

207

234

243

325

338

423

153

153

153

203

203

233

261

309

318

439

447

575

  80

  90

100

120

130

140

160

190

210

240

265

320

  55

  65

  75

  90

100

110

130

150

170

200

225

280

12

14

14

16

16

16

16

18

18

20

20

30

  74

  74

  74

117

117

132

160

182

191

269

282

353

  2,6

  3,0

  3,2

  4,6

  4,9

  6,0

  8,0

12,4

15,8

28,2

33,6

60,0

  95

105

115

140

150

165

185

200

220

250

285

340

  65

  75

  85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

14

16

16

18

18

20

20

22

24

26

26

30

  74

  74

  74

117

117

132

160

182

191

269

282

353

  2,9

  3,6

  3,9

  5,7

  6,1

  8,0

10,6

14,1

18,8

32,1

38,3

68,0

Nadaljevanje v prihodnji številki. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje