Ogrevanje

Določila in oznake

Cevovodi in armature morajo biti zgrajeni po zahtevah DIN standardov tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev


Pri načrtovanju, gradnji in rekonstrukciji vodovoda, ogrevalnih sistemov, plinskih instalacij itn., se morajo, poleg predpisov, ki urejajo tovrstno gradnjo, upoštevati tudi določila iz raznih  pravilnikov. Izvajalec del mora, pri predaji del zagotoviti vsa potrebna potrdila, strokovne ocene, projektne pogoje, soglasja, smernice ter tehnične podatke, ki so skladni, izključno s potrebnimi določili in pravilniki vgrajenih materialov.

Cevovodi in armature morajo biti zgrajeni po zahtevah DIN standardov tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in dinamičnih obremenitev, kar je treba, s testi o obremenitvi, dokazati po predpisanih standardih. Vse armature, spojni elementi in merilno regulacijska oprema morajo biti po načinu vgradnje, spajanja in funkcionalne unifikacije skladni z že vgrajeno opremo vodovodnega omrežja. Tip in proizvajalca te opreme potrdi upravljavec.

Nazivne vrednosti DN po DIN EN ISO 6708

Nazivna vrednost DN je številčna dimenzija za velikost cevi, fitingov, ventilov ali za cevne instalacije.

DN je približen notranji premer v mm.

DN je okrajšava za nazivni premer (DN, angl. izraz za Diameter in za nazivni premer, Norm).

Ta kratica se še uporablja za:

  • za navoje ali navojne povezave ali
  • v povezavi z DN/OD ali DN/ID (DIN EN 1452).
Slika 1 - Oznake za ventil
Slika 1 - Oznake za ventil

Preglednica 1: Oznake za DN

10

121)

15

20

25

32

40

60

562)

602)

65

702)

80

902)

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

100

1100

1200

1400

1500

1600

...3)

4000

1) Niso zajeti v DIN EN ISO 6708.   2) Samo za odtočne cevi.   3) DN > 1600 samo postopno od 200.

Izbira PN stopnje po DIN EN 1333 

PN alfanumerično velikost za referenčne namene. Zajema PN in število brez dimenzije.

PN je alfanumerična oznaka za cevovod v cevnem sistemu, ki se nanaša na mehansko lastnost tega cevnega dela. Pojem imenski tlak je v prid PN iz definicije izpeljan. Dovoljeni tlak  dela cevnega razvoda je odvisen od PN stopnje, materiala, zasnove sestavnih delov in dovoljene temperature.

PN-stopnja

PN 2,5

PN 6

PN 10

PN 16

PN 25

PN 40

PN 63

PN 100

Terminologija in simboli za tlak, temperaturo in volumen po DIN EN 764

Slika 2 - Oznake na toplovodnem kotlu, ki se navezujejo na preglednico št. 2 
Slika 2 - Oznake na toplovodnem kotlu, ki se navezujejo na preglednico št. 2

Preglednica št 2: podatki za terminologijo in simboli za tlak, temperaturo in volumen

pabs   Absolutni tlak

po     Nadtlak

€ˆ†p Diferenčni tlak = diferenca na obeh straneh ločilne stene

Oznaka: Simbol, na primer PO ali formula, na primer po (V lt. DIN 1 304)

 

 

Pojem

Oznaka

Pojem

Pojem

 

Delovni tlak

PO

p0

Delovna temperatura

TO

to

Vo

 

Maks. dovoljeni tlak

PS

ps

Dovoljena min./maks. temp.

TS

ts

Vs

 

Nastvljivi tlak

PD

pd

Nastavljiva temperatura

TD

td

Vd

 

Izračunani tlak

PC

pc

Izračunan temperatura

TC

tc

Vc

 

Preizkusni tlak

PT

pt

Preizkušena temperatura

TT

tt

V t  

 

 

Prekoračitev tlaka: maksimalni tlak v PS sme začasno prekoračiti

 

1) Notranja prostornina tlačne posode, vključno s prostornino v nastavkih do prve povezave (prirobnic,   

   vijačnih spojev ali priključnih nastavkov), vendar z odbitkom prostornine od znotraj ležečih delov.

Vrste inšpekcijskih pregledov za kovinske proizvode1), po   DIN EN 10204

Proizvajalec izda potrdilo o opravljenem preizkusu za izdobavljen proizvod, v skladu z uradnimi predpisi, tehničnimi pravili ali po zahtevanem naročilu, z ali brez navedb rezultatov testiranja. Opisu oznak v potrdilo o opravljenem preizkusu za jeklene proizvode sledi razpoznavna številka po DIN EN 10168. V preglednici št. 3 je prikazan način izdaje potrdila o opravljenem preizkusu za jekleni izdelek po DIN EN 10204.

Preglednica št. 3: Spričevalo za opravljeni preizkus za jeklene izdelke 

Potrdilo

Izdajatelj potrdila

Preizkusni rezultati

Potrdilo o preizkusu na podlagi nespecifičnih preverjanj

Opravilo atesta       2.1

proizvajalec

Nedoločeno

Izdaja atesta           2.2

proizvajalec

Nespecifično2)

Potrdilo o preizkusu na podlagi nespecifičnih preverjanj

Potrdilo o inšpekcijskem pregledu      3.1   

Neodvisno3)

Specifično4)

Potrdilo o inšpekcijskem pregledu      3.2

Neodvisno3)  Sprejem pooblaščenega predstavnika

Proizvajalca, ki jih naroči pooblaščenec  po uradnih pravilih.

Specifično4)

1) Ta dokument se lahko uporablja tudi za nekovinske proizvode. 2) Proizvajalec določi postopek preizkušanja. 3)Preizkušeni proizvod ne sme priti iz same dostave. 3)V proizvodnji opravi pregled pooblaščeni inšpektor. 4)Testi za proizvode, ki jih je treba opraviti.

Po končani vgradnji in opravljenem tlačnem preizkusu, se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo nadzorni organ upravljavca, izvajalec tlačnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o uspešno opravljenih tlačnih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje