Ogrevanje

Novi izolacijski materiali

Trendi kažejo, da je pri razvoju oblikovanja grajenega okolja, pomemben trajnostni pristop ob poudarjeni skrbi za okolje in človeka.


V zadnjem obdobju so se na tržišču pojavili novi, alternativni izolacijski materiali, ki naj bi zadostili težnjam za okolje in prijazni gradnji. Po vsestranski presoji njihovih lastnosti in vplivov, so na zdravje ljudi ter okolje obetavni, vendar še ne moremo trditi, da v celoti izpolnjujejo naša pričakovanja. Pri odločanju glede izbora materiala, njegove zanesljivosti in cene, je pomembno tudi poznavanje posledic naše odločitve za okolje.  

Resol - trda pena: Paketi izolacijskih materialov, debeline 16 cm ali več, niso vedno primerni za vgradnjo na zunanje stene, ob pločnikih ali na okenskih okvirjih. Izolacijski materiali iz Resol pene, že na veliko vgrajujejo v Veliki Britaniji in Nemčiji. Z Resol toplotno izolacijo se je zmanjšala l vrednost na okoli 0,022 W/mK; tako se lahko debelina izolacije zmanjša za okoli 50 do 70 %.        

Vakumska izolacija že nekaj let pomeni, kot razvoj novega izolacijskega materiala in z vrednostjo  l    okoli 0,0004 (laboratorijske meritve) in 0,008 na objektu (vrednost enega elementa, vključno z robno povezavo) in ima, do desetkrat boljše izolacijske sposobnosti, od dosedanjih izolacijskih materialov. U-vrednost 0,25 W/m2K za zunanji zid, za namestitev na zgradbo zadostuje že 3 cm debela izolacijska plošča.

Vakum izolacijske plošče (VIP) so zaradi njihovega  tankega ovoja zelo občutljive. VIP plošč ne moremo sproti rezati ali prilagajati na gradbišču. Modeli morajo biti točno izdelani že v proizvodnji in pripravljeni za vgradnjo na fasado, kot sendvič elementi. Možna vgradnja je prikazana na sliki št.1.

Slika 1 - Naknadno vgrajena vakuumska toplotna izolacija
Slika 1 - Naknadno vgrajena vakuumska toplotna izolacija

Okoljski vidiki pri izbiri gradbenih in izolacijskih materialov

Izbira materialov je zelo pomembna za blaginjo prebivalcev. Neodvisno od škodljivih emisij, uspešne uravnave vlažnosti, razumnih pogledov in razumevanj, je uporaba gradbenih materialov, v vsakem primeru nujno potrebna. Z ekološkega vidika je potrebno, da so vsi vgrajeni materiali izdelani iz surovin, ki so primerni za reciklažo ali izdelani iz obnovljivih surovin. V kolikor zgradba ni več potrebna, se zahteva, da vse te materiale recikliramo ali uporabimo tudi za kompostiranje ali pa, da jih lahko varno odložimo na odlagališče. V vse te zahteve še zdaleč niso zajeti vsi gradbeni materiali. Pri energetski prenovi je nujno potrebno upoštevati energetske zahteve in zahteve za proizvodnjo gradbenih materialov. Izolacijski materiali, po eni strani pomagajo prihraniti energijo pri ogrevanju, po drugi strani pa so, kot vložek za primarno energijo pri proizvodnji, izraženo v [ kWh/m3] in se zelo razlikujejo od gradnje in toplotne izolacije (preglednica št. 4).

Preglednica št. 4: Potrebna primarna energija za izdelavo, skupaj z  vgradnjo izolacijskega materiala, v lWh/m3

Vrste izolacijskih materialov V kWh/m3
Na vrhu vgrajenih izolacijskih materialov so kovinske, na primer:
 • Aluminij pločevina
 • Svinčene plošče
 • Bakrena pločevina
 • Betonsko železo

 

195.000

155.000

  70.000

20. do 50. 000

Sledijo plastični in stekleni materiali, na primer:
 • Polietile
 • PVC
 • Steklo

 

22.000

21.000

15.000

Kot naslednji so omenjeni žgani materiali, na primer:

 • Opeka za zunanji zid
 • Polni zidak 1,8
 • Zidak z navpičnimi luknjami
 • Porasti zidak z luknjami
 • Strešna opeka

 

1.400

1.160

    950

    600

1.500

Sledijo nežgani masivni gradbeni materiali, na primer:

 • Betonska nežgana opeka
 • Porobetonski blok 0,7
 • Les
 • Apneno - trdna opeka
 • Naravni polirani bloki
 • Apneni peščenec - Yali
 • Naravni kamen, drobljen

 

    850

    650

    400 - 500

    450

    200

    189

      70

Izolacijski materiali, ki se razlikujejo glede na proizvodni proces in gostota materiala, na primer:

 • Lesna volna v ploščah
 • Oblanci
 • Izolacija iz celuloze, razsuta
 • Plošče iz celuloze
 • Suhe plošče iz plute
 • Ovčja volna, lan
 • Pluta v zrnih
 • Bombaž
 • Kokosovo vlakno
 • Ekspandirani Perlit
 • Mineralno vlakno
 • Penasto steklo
 • Vezana pluta
 • Plošče polistirena (XPS)
 • Plošče polistirena (EPS)
 • Lesna vlaknasta izolacija (razstresena)
 • Lesne vlaknaste plošče
 • Plošče iz poliuretena
 • PU - pena

 

 

                   35

                   50

                   58

      55  -    80

      35  -    65

      70  -    80

                   90

     90   -  100

                   95

     90  -   235

   100  -   700

   320  -   975

                 360

   400  -   600

   530 - 1.050

   600  -   785

   600  -   785

   838 - 1.330

1.140 - 1.330

Trendi kažejo, da je pri razvoju oblikovanja grajenega okolja, pomemben trajnostni pristop ob poudarjeni skrbi za okolje in človeka. Področje toplotnoizolacijskih materialov je, z vidika vključevanja v tako imenovanih ekoloških materialov v zgradbo, še posebej zanimivo. Optimalnega toplotnoizolacijskega materiala torej še nimamo, zato morajo odločitve o izbiri materialov temeljiti na vsakokratni presoji prednosti in slabosti.     

Vse bolj se kaže, da graditelji ne želijo samo zmanjšati rabo energije v zgradbi, in tako manj obremenjevati okolje. Njihova želja je, da se v prihodnosti vgrajujejo le okolju prijazni materiali. Na trgu je na voljo veliko različnih toplotnoizolacijskih materialov, ki so izdelani iz naravnih surovin in iz recikliranih izdelkov. Pri teh izdelkih je, poleg nekaterih izpostavljenih okoljskih prednosti, potrebno vzeti v zakup tudi določene slabosti, v primerjavi s klasično uporabljenimi materiali.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje