Najlepše hiše

Trilitrska hiša (3 - litre - hiša)

Do danes ni določeno kaj uporabljati, koristno energijo, končno energijo ali primarno energijo.


Ne samo gradnji novih sodobnih stavb, vse večji pomen se daje tudi  sanaciji starih stavb, in sicer tako, da bi se dosegla letna primarna raba energije 30 kWh/m2, kar je preračunano v kurilno olje okoli 3 l/m2. Ta varčen način »tri litrske hiše« je analogno prikazana k »avto na tri litre«. Ta varianta se je ustalila že koncem 90. let, kot boljša izmed variant nizko energijskih hiš (NEH). Trilitrska hiša je prav tako kot tudi »ultra energijska hiša«, marketinško zaščitena.

Do danes ni določeno kaj uporabljati, koristno energijo, končno energijo ali primarno energijo. Z razširjanjem predpisov o varčevanju z energijo, ki vključujejo tudi izračun količine porabe končne energije in ovrednotenje primarnih energetskih naprav, se definicija razširi in na novo interpretira.

Nizko energetski objekti so objekti, ki letno ne porabijo več, kot 34 kWh/a primarne energije na m2, kar je enakovredno 3 litrom kurilnega olja. Ta količina kurilnega olja mora zadostovati za ogrevanje (končna energija), za pogonsko energijo črpalk in podobno pomožno energijo. V to količino energije ni zavzeta priprava tople sanitarne vode. Slika prikazuje obnovo hiše in preureditev v 3 - litrsko hišo.

Slika - Obnova in preureditev obstoječe hiše, v 3 litrsko
Slika - Obnova in preureditev obstoječe hiše, v 3 litrsko

Pri ogrevanju z regenerativnimi sistemi, kot so ogrevanje z lesom, površinsko bližnjo geotermijo ali čem podobnim, ta izračun ni primeren, ker prihaja do visokih vrednosti potrebe po energiji, zaradi razvrščanja po primarni energiji, glede na dobre izračune pri regenerativnih sistemih.

Ultra nizko energijska hiša (hiša »tri litre«) je nadgradnja nizko energijske hiše (NEH), ki se ne distancira od konvencionalnih ogrevalnih tehnik, kot pri pasivni hiši. To nam dokazuje, da je mogoče standard nizko energijskih hiš izpopolniti, tako, da konvencionalno energijsko varčno hišno tehniko in dobro toplotno izoliran objekt v načrtih združimo.

Porabo energije pri NEH tako znižamo iz 7 litrov/m2 na 3 litre/m2. Torej na manj kot na tretjino, kot je poraba pri konvencionalni novogradnji - 10 litrov/m2. Hiše na »tri litre« so se pojavile v sredini 90 let. Material za gradnjo je les. Hiše so grajene pod nadzorom institucij, ki jih načrtujejo.

V osnovi je hiša »tri litre« predhodnica energijsko varčne hiše. Pri energijsko varčni hiši je določeno, da je poraba primarne energije med 40 in 60 kWh/m2. Tukaj je upoštevana tudi priprava tople sanitarne vode.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje