Ogrevanje

Elektronska regulacijska oprema

Kompaktna regulacijska enota je običajno nameščena v kurilnici in je povezana z ogrevalnim kotlom ali integrirana v sam ogrevalni kotel.


Naložba v elektronsko regulacijsko opremo ogrevanja prinaša pomembne finančne prihranke, povečuje bivalno udobje in zmanjša ekološke obremenitve našega okolja. Vloženi finančni strošek se povrne že v nekaj letih. Glede na življenjsko dobo elektronske regulacijske opreme, pa le ta prinaša dolgoročne finančne koristi.

Za elektronske regulacije, s časovno programiranim mikroprocesorskim krmiljenjem za nadzor in regulacijo ogrevalne vode in temperature v prostoru pride v poštev:

  • Regulacija posameznih prostorov
  • Radijsko vodena regulacija posameznih prostorov
  • Sobni programski sistemi za celotno stanovanje ali stanovanjsko zgradbo
  • BUS sistemi, za večje kakor tudi stanovanjske objekte.

Regulacija ogrevanja

Kompaktna regulacijska enota je običajno nameščena v kurilnici in je povezana z ogrevalnim kotlom ali integrirana v sam ogrevalni kotel. V osrednji regulacijski enoti se povezujejo napeljave posameznih merilnih členov: zunanja - notranja temperatura, tipalo pred točne temperature, regulacijske naprave - sobni termostat. Njihove nastavljene vrednosti dajejo signal za zagon gorilnika, motornega pogona na mešalnem ventilu, obtočne črpalke itn.. Slika št. 1 prikazuje kompleten ogrevalni sistem, vključno z elektronsko regulacijsko opremo.

Slika 1 - Osrednja krmilna enota
Slika 1 - Osrednja krmilna enota

Preko prikazovalnika lahko določimo želeno nastavitev, kot so: sobna temperatura, zmanjšana temperatura ponoči, različni dnevni programi itn..

Elektronski regulatorji grelnih teles

Za regulacijo samo enega prostora uporabimo termostatsko glavo na regulacijskem ventilu radiatorja, z integrirano mikroprocesorsko regulacijo, za časovno programsko regulacijo sobne temperature.

Slika 2 - Elektronski regulator grelnega telesa
Slika 2 - Elektronski regulator grelnega telesa

S pomočjo elektronskega preklopnega sistema lahko določimo: čas, trajanje in dovoljen padec temperature. Nastavitve so lahko za vsak dan posebej. Nastavljene vrednosti lahko odčitamo na digitalnem ekranu (slika št. 2). Taki elektronski termostatski ventili so priključeni na električno hišno napeljavo (230 V) ali jih oskrbimo z baterijami. Delovna doba baterije je približno 2 leti. Termostatski ventil lahko namestimo tudi na steno v prostoru. Opremljen je z daljinskim tipalom za daljinsko upravljanje.

Radijsko krmiljeni sobni regulatorji

Ti regulatorji dovoljujejo, v povezavi z glavnim regulatorjem, brezžično krmiljenje posameznih termostatskih ventilov grelnih teles ali talnega ogrevanja.

Elektronski osrednji prostorsko programirani sistemi

Omogočajo individualno programiranje posameznih termostatskih ventilov grelnih teles, za posamezne prostore iz enega mesta.

Vsak termostat grelnega telesa je opremljen s signalnim sprejemnikom, ki prejme od osrednje naprave, preko dvožilnega kabla, krmilne impulze, tako, da se lahko termostatski ventil odpre ali zapre. Na sliki št. 3 je na diagramu prikazan pomemben prihranek na primer,  z nastavitvijo priporočene temperature v času med 20 - 21 uro. Potrebne temperature v posameznih prostorih so označene z različnimi barvami za vsak prostor.

Slika 3 - Prostorsko programiran sistem za eno stanovanje z nastavitveijo med 20 - 21 uro
Slika 3 - Prostorsko programiran sistem za eno stanovanje z nastavitveijo med 20 - 21 uro

BUS - sistem

Ti sistemi so v glavnem namenjeni za reguliranje v večjih objektih, uporabni pa so tudi za regulacijo ogreval v stanovanjskih zgradbah. Pri tem načinu lahko poljubno reguliramo številna grelna telesa, prostore ali posamezno ogrevana območja v prostorih.

Iz prakse je razvidno, da investitorji vedno bolj upoštevajo priporočila sodobne gradnje stanovanjskih objektov, manj pozornosti pa posvečajo kakovostni izbiri, ustrezne regulacijske opreme, za določene ogrevalne sisteme. Eden izmed glavnih vzrokov za to, je v pomanjkljivem poznavanju sodobnih tehničnih rešitev in dejanskih koristi, ki jih daje pravilno reguliran ogrevalni sistem.

Tudi z najboljšo toplotno zaščito objekta in z najsodobnejšim ogrevalnim kotlom za centralno ogrevanje, ne moremo doseči želenih varčevalnih učinkov, če s toplotno energijo, ki jo kotel proizvede, ne ravnamo ekonomično. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje