Ogrevanje

Hiša z dobičkom

Nov način gradnje sten in izolacija z novimi materiali iz naravnega lesa, kjer znaša toplotna U-vrednost 0,159 W/m2 K, po EnEV zahtevah, kar je nižje celo za 65 odstotkov.


Odločitev  za energijsko varčno zasnovo je prikazana v barvni tabeli. Kot osrednja točka je prikazana pasivna hiša, s težiščem na optimalni toplotni izolaciji in energijski porabi, znižano na najnižjo možno mero. Pri tem se pokaže zasnova, da je hiša narejena za ustvarjanje dobička.

Slika 1 - Energijske potrebe skozi leto za različne vrste zgradb
Slika 1 - Energijske potrebe skozi leto za različne vrste zgradb

Nov način gradnje sten in izolacija z novimi materiali iz naravnega lesa, kjer znaša toplotna U-vrednost 0,159 W/m2 K, po EnEV zahtevah, kar je nižje celo za 65 odstotkov. To pomeni, veliko manjšo energijsko potrebo, z odgovarjajočimi nižjimi stroški in zmanjšano proizvodnjo emisij ogljikovega dioksida (slika št. 2).

Slika 2 - Prerez gradbene stene z izolacijo
Slika 2 - Prerez gradbene stene z izolacijo

Legenda k sliki št. 2 -

Prerez zunanje stene za nizkoenergijsko hišo,                                  

od zunaj  navznoter:  

Zaključni sloj

Armiran omet

Lesna izolacijska plošča

Mineralna izolacijska plošča

Lesna izolacijska vlakna

Lesna plošča

Svilena parna zapora

Mavčna plošča

S kombinacijo z inteligentno hišno tehniko bomo iz nizkoenergijske hiše dobili zgradbo, ki lahko pridobi več energije, kot jo potrebuje: s toplotno črpalko pokrivamo kompletno potrebo za ogrevanje hiše in zadostno količino sanitarne tople vode. Na streho vgrajeni, fotonapetostni sistem pretvarja sončno energijo v električno. Tako se lahko s hišno elektrarno, brezplačno pokrivajo potrebe za gospodinjstvo, višek proizvedene električne energije pa oddajamo v javno električno omrežje. Na sliki št. 3 so prikazane  potrebne naprave za pridobivanje energije v pasivni hiši.

Slika 3 - Naprave za pridobivanje energije v pasivni hiši
Slika 3 - Naprave za pridobivanje energije v pasivni hiši

Legenda k sliki št. 3

Tako deluje foto napetostna naprava:

Hišna sončna elektrarna je sestavljena s solarnimi moduli (1) in s pretvornikom (2), ki enosmerni tok spremeni v izmenični tok. Količino proizvedene električne energije odčitamo na merilniku dovedenega toka (3). Skozi zemeljsko sondo (4) se pretaka slanica, ki odvzema toploto iz zemlje in se segreje. S pomočjo toplotne črpalke  (5) se toplota vode dogreje na potrebno temperaturo za ogrevanje s talnim ogrevanjem (6) in za ogrevanje sanitarne tople vode (7).

Trenutna cena za prodano električno energijo znaša v Evropi preko 50 centov za kW/h. Ker lahko foto napetostna naprava proizvede več električne energije, kot jo potrebujemo, je vložen denar za napravo, zagotovo dobra naložba. Slika št. 4 prikazuje optimalno delovanje s toplozračnim ogrevanjem.

Slika 4 - Optimalno delovanje s toplozračnim ogrevanjem
Slika 4 - Optimalno delovanje s toplozračnim ogrevanjem

Legenda k sliki št. 4

Tako deluje toplozračno ogrevanje:

Jedro je osrednji element (1). V njem delujeta dva ventilatorja, toplotni menjalnik, filter zraka na dovodu in na odvodu za odpadni zrak ter filter na toplotni črpalki zrak/zrak. Ventilator za sveži zrak sesa od zunaj sveži zrak (2), ki se v napravi najprej filtrira  in nato odvaja v bivalne prostore (3). Ventilator za odpadni zrak hkrati odvzame vlago v prostorih (4), ki ga naprava prav tako filtrira in nato transportira na prosto (5). Vsebovana temperatura se, preko toplotnega menjalnika, od 50 do 70 % prenese na dovedeni sveži zrak. Osrednja prezračevalna naprava priključena na toplotno črpalko  zrak - voda (6).  Priprava tople sanitarne vode (7).

Investitorji se lahko pri takšni zasnovi odločijo, da z dodatnimi tehničnimi paketi, kot je vgradnja foto napetostne naprave, toplotne črpalke, izvedba ogrevanja z zrakom ali s solarnim ogrevanjem, dosežejo dodatni energetski potencial, za prihranek energije v zgradbah. Vse to  jasno dokazuje, da je ta energetski potencial smiselno razvijati tudi v prihodnje. Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje