Solarno ogrevanje

Sončne celice

V naslednjih nekaj letih bo zaradi zakona doseženo dolgo pričakovano povečanje povpraševanja in s tem, posledično povečana tudi proizvodnja sončnih celic.


Pod besedo fotonapetostni sistem razumemo neposredno proizvodnjo električne energije iz sončne svetlobe, ki pade neposredno na sončne celice. Še vedno je relativno visoka cena za proizvodnjo električne energije vzrok za zelo visoke proizvodne stroške sončnih celic, pri relativno majhnih količinah. 

V naslednjih nekaj letih bo zaradi zakona doseženo dolgo pričakovano povečanje povpraševanja in s tem, posledično povečana tudi proizvodnja sončnih celic. Proizvajalci solarnih naprav računajo, da se bo s povečano proizvodnjo, znižala tudi cena kompletnih fotonapetostnih sistemov. V srednjeročnem obdobju bi se lahko z ustreznimi finančnimi spodbudami olajšal preboj vgradnje za fotonapetostne sisteme.

Gospodarske razmere

Gospodarna uporaba fotonapetostnega sistema za proizvodnjo električne energije zahteva, po možnosti, dolga obdobja sončnega sevanja kakor tudi, da je brez osenčenja in po možnosti lega neposredno proti južni strani. V nasprotju z zelo sončno obsevanimi legami je ekonomsko uspešna uporaba v nekaterih krajih, ki so daleč od strnjenega naselja. In tudi, če so ti kraji s soncem slabše obsijanimi, je naložba v sistem fotonapetostne naprave za proizvodnjo električne energije bolj racionalen, kot vgradnja velikih dolžin električnega kabla.

Za takšno gradnjo so zanimive predvsem oddaljene kmetije ali planinske koče, do katerih bi bil dovod instalacij nesorazmerno dražji od naprav. Podporni programi, kot so bili tisti iz preteklosti, 100 tisoč streh za proizvodnjo električne energije pridobljeno s sončno svetlobo ali že od 1. 4.2000 dalje uveljavljeni zakon v nekaterih državah Evrope o obnovljivih virih energije s solarnimi sistemi, ki velja že od 1. 1. 2004,

Južna stran zgradbe s foto napetostnimi moduli
Južna stran zgradbe s foto napetostnimi moduli

Fotovoltaika (FV) ima veliko prihodnost, navkljub dejstvu, da je v tem času še vedno eden od najdražjih načinov za proizvodnjo električne energije iz Sonca. Uporabiti jo je načeloma mogoče kjerkoli na Zemlji in spada med najugodnejše naravne načine sončne energije z dolgo intenzivno sončnim sevanjem. Za arhitekte je uporaba fotonapetostnih sistemov za proizvodnjo električne energije s sončno svetlobo toliko pomembna v fazi planiranja izvdbe zgradbe. Da je le-ta posebej narejena in oblikovana. Zato je ta tehnologija tukaj bolj natančno obrazložena.

Proizvodnja solarnih modulov, se je iz leta 1999 do 2005 povečala za več kot desetkrat, pri čemer potencial še zdaleč ni izčrpan. Stroški za pridobivanje elektrike iz sončne energije pa se bodo znižali tudi do 70 %. Stroški za proizvodnjo elektrike iz fotonapetostnih sistemov so skladni z obnovljivimi viri energije in so prikazani v preglednici št. 1.

Za uporabo sončne svetlobe za proizvodnjo električne energije je poleg moči sevanja, pomembno predvsem letno število ur trajanja sončnega sevanja. Za lažje določanje primernih krajev z ugodnim sončnim sevanjem imajo nekatere države izdelane posebne karte, ki prikazujejo grobo povprečno razdelitev sončnega sevanja. V posameznih primerih je pomemben tudi podatek za konkreten podnebni položaj. S podrobnejšimi podatki za posamezne predele se dobijo na posameznih krajevnih vremenskih službah. Za primerjavo služijo zemljevidi s podanimi povprečnimi podatki za dnevno vsoto globalnega sevanja sonca v  kWh/m2. Na sliki št. 1 je prikazan primer v omrežje priključene foto napetostno naprave za enodružinsko hišo.

V omrežje priključen foto napetostni sistem

V nasprotju s tukaj prikazanimi napravami in rezultati, po danes veljavnih predpisih je dana prednost obnovljivim virom energije. Dovajanje električne energije v skupno električno omrežje, kjer jo shranimo in po opravljenem obračunu lahko dobimo povrnjen strošek, če je bil proizveden višek električne energije po dogovorjeni ceni ali pa tudi obratno. Za osebno uporabo se električna energija izračuna po običajni ceni dobavitelja električne energije. V preglednici št. 1 so podatki za prikazani primer. V preglednici št. 1 so podatki za prikazani primer.

Preglednica št. 1: Podatki za prikazani primer

Komponente Način / tip / oznaka / proizvod / Velikost
Solarni model Moč Dimenzija Monokristalni / MQ 36 D /proizvod AEG-TST 53 WP v modulu 1) 45,9 x 97,7 cm / odmik od strehe 10 cm
Število modulov Skupna moč 48 kosov, razdeljeno na 8 vrst s po 6 kosi 48 x 53 WP = 2544  WP = 2,544 kWP
PV - odcep 2 x PV A 2100 / proizvod TST
PV – razdelilnik z razsmernikom 2 x PV-V 2100 /proizvod SMA / moči 1,8 kW MSV (Master-Slave-Betrieb) izkoristek > 90 %
Instalacija PV-modulna instalacija HO7RN-F  1 x 2,5 mm2 PV- glavna instalacija za istosmerni tok NYM 2 x 10 mm2

Opis in predstavitev naprav

V nasprotju s tako imenovanimi napravami na posameznih ploščadih, pri katerih se pridobljena energija shranjuje, se pri solarni energiji proizvodena elektrika shranjuje in jo kot višek distribuiramo v javno električno omrežje. Tako pri fotonapetostnih sistemih za proizvodnjo električne energije služi javno električno omrežje kot velik hranilnik energije. Fotonapetostni sistemi proizvajajo istosmerni tok, ki ga s pomočjo razsmernika spremenijo v 230-V izmenični tok (na primer 400-V trifazni tok) s 50 Hz, ki ga sočasno pošilja v omrežje.

Po do zdaj opravljenih meritvah in oblikah fotonapetostnih sistemov dobimo podatek, kako bodo takšne naprave videti v prihodnosti. Videz takšnih naprav bo zagotovo popolnoma drugačen. Te meritve in študije so bile opravljene po predhodnih smernicah "1000 streh-s fotonapetostnim sistemom za spodbujanje in preizkušanje majhnih solarnih naprav", ki so bili  instalirani in izpostavljeni številnim meritvam. V preglednici št. 1 so podatki za prikazani primer.

Prikazana preglednica št. 2, prikazuje izmerjene podatke naprave z močjo 2,86 kWP, ki prikazuje mesečno bilanco za leto 1997.

Preglednica št. 2: Izmerjene vrednosti fotonapetostne naprave z močjo 2,86 kWP v letu 1997 (v kWh)

meseci v letu 1997 Solarna elektrika Poraba Bilanca
Solarna Proizv. Direktna uporaba Shranjena Prejemanje z omrežja Poraba skupna + dobiček  -  izguba Solarno pokrivanje
Stolpec   1   2   3 (1-2)    4  5 (2+4) 7 (3-4) 6 (1/5 • 100)
Januar 20,7 11,6 9,1 174,7 186,3 - 165,6 11,11 %
Februar 130,1 43,5 86,6 147,1 190,6 -  60,5 68,26 %
Marec 149,5 51,1 98,4 150,1 201,2 -  51,7 74,30 %
April 251,8 62,4 189,4 123,3 185,7 + 66,1 135,60 %
Maj 310,9 56,4 254,5 76,2 132,6 + 178,3 234,46 %
Junij 264,2 57,9 206,3 93,5 151,4 + 112,8 174,50 %
Julij 237,7 68,2 169,5 113,6 181,8 +  55,9 130,75 %
Avgust 275,2 54,9 220,3 87,4 142,3 + 132,9 193,39 %
September 295,1 48,7 246,4 68,5 117,2 + 177,9 251,79 %
Oktober 177,9 41,1 136,8 109,3 150,4 +  27,5 118,28 %
November 81,9 22,2 59,7 143,0 165,2 -  83,3 49,58 %
December 47,1 17,0 30,1 184,9 201,9  - 154,8 23,33 %
Vsota 2242,1 535,0 1707,1 1471,6 2006,6 + 235,5 111,74 %
Dnevno povp. 6,14 1,47 4,68 4,03 5,50 + 0,65 1,12 %
% porabe 111,74 26,66 85,07 73,34 100,00 - -
% proizvodnje 100,00 23,86 76,14 65,63 89,50 - -


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje