Kanalizacija

Ukrepi proti zastajanju

Zbiralni vodi in priključki, ki vodijo od sanitarne opreme do pokončnega voda, morajo biti čim krajši.


Za odvajanje odpadnih in meteornih vod uporabljamo hišno kanalizacijo. Najpogostejše odvajanje odpadnih voda je iz kopalnice, kuhinje, stranišča, skratka od povsod, kjer so nameščeni umivalniki z odtoki. Meteorne ali padavinske vode pa ob nalivih pritekajo s streh, se zbirajo na dvoriščih, raznih platojih in terasah.

Zbiralni vodi in priključki, ki vodijo od sanitarne opreme do pokončnega voda, morajo biti čim krajši. Na zunanji strani objekta se, z določenim padcem, priključijo v javno kanalizacijo. Tako se izognemo morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. Za preprečitev prehoda smradu mora biti vsak odtok opremljen s smradno zaporo, ki jo namestimo neposredno za sanitarno opremo ali pa jo ta že vsebuje, na primer straniščna školjka.

Zastajanje

Zastajanje nastane zaradi zamašitve v odtočni ali hišni kanalizaciji, če je:

  • sistem za odvajanje odpadnih voda zamašen odvodna zmožnost v cestni javni kanalizaciji, če je na primer pri velikem nalivu preobremenjena.
  • Pri tem narašča vodna raven, po principu veznih cevi v kanalizacijskem sistemu, do ravni zastajanja (po pravilu do cestnega zgornji ravni):

Tu pride do izstopa odpadnih voda, pri globlje ležečih in ne zavarovanih odtokih ter pri odvodih za meteorne vode. Še posebej je nevarno pri mešalnih sistemih zaradi preobremenitve vodnih instalacij, pri močnem deževju.

Slika 1 – Zastoj in nivo povratnega zastoja v mešanem sistemu

K sliki

Vse pod temi zastojnimi višinami ležeče naprave za odvod odpadnih voda, morajo biti na izstopnih višinah zavarovane z dvižno napravo oziroma zaporno loputo, da pri vodnem zastoju zadržijo, pred zvišanjem nivo vode in, da lahko s pomočjo dvižne naprave vodo odvajamo.

Shematski prikaz in pojasnilo za raven povratnega zastoja:

-  Pri povratnem zastoju v kanalizacijskem sistemu nivo vode naraste tako visoko, dokler ne prestopi  

   cestnega jaška.

-  Višino ceste določi upravni organ na višini, ki je določena kot "zastojna višina".

Raven povratnega zastajanja

Najvišja možna raven povratnega zastajanja določi za to pristojni organ. Na splošno velja za gornji rob zastajanja cesta ali cestni robnik na priključnem mestu. Prostor, v globini, kjer leži prostor za odvod meteornih voda, mora biti z zgornje strani zavarovan.

•  Vse do zastojne ravni ležeče naprave za odvod odpadnih voda se odvajajo z naravnim padcem.

•  Vse pod ravnijo povratnega zastoja ležeče odtoke za odpadno vodo ali deževnico so zaščiteni s 

    primerno zaščito proti povratnemu zastoju.

Zaščitni ukrepi proti zastajanju

Kot zaščita proti zastajanju se postavljajo v poštev naslednja vprašanja:

  • Samodejno delujoči povratno zaporni organi pri podzemnih odtokih ali, v instalacijah, ki jih potrebujemo poredkoma, če se je pri zastajanju, uporabnemu odtočnemu mestu možno odpovedati. 
  • Oprema za črpanje je potrebna za odpadne vode na mestih poplavne ravni, če smo prepričani, da voda ne more ponikniti.
  • Rezervoarji in naprave za odvod odpadnih voda za stalno uporabo odvodov se postavijo na spodnji nivo zastojnega mesta.
  • Naprave za odvod fekalij ali (pod nekaterimi pogoji posebej za to dopustne) posebne straniščne školjke in pisoarji s spodnjim izlivom.

Priključitev hišne kanalizacije na javno je dovoljena samo s soglasjem komunalnega podjetja. Prošnji za soglasje je treba dodati ustrezno projektno dokumentacijo.

V projektni dokumentaciji so, poleg položaja objekta in količine odpadnih voda, razvidni še profili kanalov in padci, razdalje med jaški. V projektni dokumentaciji morajo biti vključeni tudi vsi detajli priključitve na javno kanalizacijo.

Kanalske vode hišne kanalizacije moramo položiti dovolj globoko, da jih zaščitimo pred zmrzovanjem in dinamično in statično obtežbo. Izkope moramo narediti v predvidenem padcu (večji od 2 odstotkov) in dno jarka izravnati. Celotno kanalsko omrežje naj bo iz kakovostnih cevi. Stike med cevmi je treba zatesniti.

Za nove kanale in obnovo obstoječih uporabljamo cevi iz polivinilklorida (PVC), poliestra, modularne litine, betona in keramike. Nekatere občine prepovedujejo vgradnjo betonskih cevi za odvod odpadnih voda. Skoraj vse cevi so okrogle, na eni strani imajo za stik obojko, druga stran je ravna z utorom.

Cevi polagamo in zasipavamo sproti. Polaganje cevi začnemo na spodnjem koncu cevovoda, zato, da lahko vodo odvajamo iz jarka in iz že priključenih kanalov. Zaradi boljšega tesnjenja cevi so obojke obrnjene proti zgornjemu delu cevi. Skrbno in s spojnim materialom moramo v jaških napraviti ležišče cevi, še posebno pri zadrževanju vej. Po končanem polaganju in zasutju cevi opaže izvlečemo previdno, da ne premaknemo položene kanalizacijeStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje