Ogrevanje

Absorpcijska toplotna črpalka

To pomeni, da je namesto mehanskega kompresorja vstavljen toplotni kompresor.


Do štiri petine energije, potrebne za ogrevanje, pridobimo s pomočjo toplotne črpalke, s toploto iz okolja, ki nas čaka neposredno pred našimi hišnimi vrati. To je predvsem toplota sonca, ki je shranjena v zunanjem zraku, podtalnici in v zemlji. Ogrevanje s toplotnimi črpalkami imenujemo, uporabljati energijo, ki se vsak dan obnavlja. Energija, ki je ekološko in gospodarsko hkrati sprejemljiva.

Sorpcijska oziroma absorpcijska toplotna črpalka se po njeni izgradnji razlikuje od kompresijske toplotne črpalke. To pomeni, da je namesto mehanskega kompresorja vstavljen toplotni kompresor. Slika 1 prikazuje shematsko zgradbo absorpcijske naprave toplotne črpalke.

Zgradba absorpcijske naprave toplotne črpalke
Zgradba absorpcijske naprave toplotne črpalke

Toplotni kompresor, v prvem delu toplotne črpalke, ki ga lahko imenujemo tudi toplotni pogon, je sestavljen iz absorberja, črpalke za pretok, izstiskovalnika, grelca in dušilca topila. V tem krogu kroži mešani delovni medij, ki se z menjavo koncentracije iz hladilnega medija in odgovarjajočega topila, (absorpcijskega medija) združi.

Danes so običajni mediji za združevanje voda / amonijak ali litijev bromid. Hladni medij (na primer - voda / amonijak), ki ga pod visokim tlakom potiska topilna črpalka v izstiskovalec in se tam segreva. Pri tem se amonijak iztisne in tako zapusti izstiskovalnik v obliki pare - izpari. Njegova nadaljnja pot je opisana v drugem delu.

Ostanek topila gre iz iztiskovalnika preko dušilca, kjer se njegov tlak zmanjša, naprej do dušilca in se sreča s parami amonijaka, ki ga medij absorbira. Pri tem se sprošča toplota, ki ga izmenjevalec toplote odda ogrevalni napravi. Nato črpalka vrne medij v stanje visokega tlaka in le ta se vrne v iztiskovalnik. Tako je krogotok toplotnega pogona zaključen.

V drugem delu, v »toplotnem uporabniku«, je absorpcijska topilna črpalka sestavljena iz kondenzatorja, dušilca hladnega medija in izparilnika. Kot že v prej opisanem postopku, se v izstiskovalcu ustvarjene pare amonijaka, pošljejo najprej v kondenzator. Ta je zgrajen kot izmenjevalec toplote, ki odda pretežni del toplote, ki jo vsebuje amonijak v ogrevalni krog.

S tem kondenzirajo amonijakove pare. Tekoči amonijak se nato, preko naslednjega dušilca, zniža na nižji tlak in dovede v izparilnik, ki je formiran kot zunanji del, kar nam omogoča, da na ta način zmanjšan tlak amonijaka, preko sprejemanja toplote iz zraka,  ponovno izpari iz zemlje  ter se te pare amonijaka v absorberju ponovno vežejo s topilnim medijem.

Prednost absorpcijske toplotne črpalke proti kompresijski toplotni črpalki je v tem, da poleg topilne črpalke v agregatu ni nobenih delujočih premičnih delov, kar omogoča skoraj neslišno delovanje, dolgo življenjsko dobo in minimalno vzdrževanje. Poleg tega lahko namesto električne energije uporabimo plin ali olje.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje