Ogrevanje

Robni konvektorji

Priporočljivo je, da so cevovodi čim krajši, saj bodo le tako toplotne izgube majhne.


Tudi pri centralnem ogrevanju za ogrevanje prostorov z ogrevalnimi konvektorji pripravljamo potrebno toploto na enem mestu v zgradbi ali preko skupne kotlovnice. Cevni razvod toplote od kotla ali razdelilne omarice v stanovanju poteka do ogreval v posameznih prostorih po cevovodih.

Priporočljivo je, da so cevovodi čim krajši, saj bodo le tako toplotne izgube majhne. Vsi cevovodi, ki potekajo po neogrevanih prostorih, pa naj bodo toplotno dobro izolirani. Glede na število cevi v ogrevalnih sistemih ločimo eno in dvocevne sisteme. Pri konvektorskem ogrevanju se najpogosteje odločimo za enocevni sistem.

Pri enocevnem sistemu so ogrevala v veji sistema vezana zaporedno. Zaradi tega priteka v vsako naslednje ogrevalo delno ohlajena voda. Padec temperature vode v posamezni veji je omejen, zato je potrebna vezava ogreval v posamezne zanke. V dveh zaporednih prostorih je mogoče doseči enako oddajo toplote s povečanjem površine zaporedno vezanega ogrevala.

Robni konvektorji

Podnožni ali robni konvektorji so ogrevala z zelo majhno vgradno višino in globino, ki ga namestimo na steno.  Končno obdelani in pobarvana obloga, ki so hkrati potrebne za konvekcijo zraka, ustvarijo nekakšen jašek, ki povzroča kroženje zraka.

Ogrevalni elementi izdelani so najpogosteje izdelani iz bakrenih, redkeje pa iz jeklenih cevi. Na cevi so nataknjene kvadrataste aluminijaste lamele. Dimenzije konvektorja so prikazane na sliki št. 1. Povprečna oddaja toplote pri temperaturi ogrevalnega medija okoli 80 °C znaša približno 500 W/m. Za druge temperature ogrevalnega medija se je potrebno orientirati po navodilih proizvajalca.

Običajno delujejo robni konvektorji kot enocevni ogrevalni sistem s prisilnim pretokom v krožnem sistemu, kjer se toplotno moč regulira s pomočjo nastavljive lopute v zračnem kanalu (z dušenjem znižamo do okoli 30 % toplotne oddaje). Enocevni sistem, na katerega so grelna telesa priključena s stranskimi priključki, je mogoča veliko lažje regulacija posameznega grelnika. Na sliki št. 3 je prikazan enocevni ogrevalni sistem z radiatorji in regulacijo s tri oziroma štiri potnim regulacijskim ventilom s termostatom.

Cevno instalacijo med grelnimi elementi je mogoče zakriti za "slepimi okrasnimi ploščami" ali s posebnimi robnimi profili. Za posebne prehode, kot na primer pod vratnim okvirjem so na voljo posebna odgovarjajoča prekritja.  

Legenda k sliki:

A  Sistem s prisilnim pretokom

B  Sistem s stranskimi priključki

  •      1 sesalni kos
  •      2 Dušilni T-kos
  •      3 Tri potni ventil s termostatom
  •      4 Štiri potni ventil z dvema stranskima priključkoma (s termostatom)
  •      5 Štiri potni ventil z enim notranjim  priključkom (s termostatom)
  • Delovanje in izvedba sta danes večinoma izvedena Z regulacijo B4 in B5.

 V obstoječih zgradbah je najbolj primerna povezavo med grelnimi telesi ob spodnjih robovih zidov. Za razvod cevi je potrebno izvesti le nekaj zidnih prebojev. Slabost takšnih sistemov je predvsem zaradi omejene razporeditve pohištva in eventualno nezadostne ogrevalne moči pri velikih steklenih površinah.

Pri enocevnem sistemu so ogrevala v določeni veji ali zanki vezana zaporedno. V vsako naslednje ogrevalo prihaja delno ohlajena voda. Padec temperature vode v posamezni veji je omejen, zato je potrebna vezava ogreval v posamezne zanke. Enako oddajo toplote je mogoče doseči v dveh prostorih samo s povečanjem površine zaporedno vezanega ogrevala.

Pri novogradnjah je mogoča vgradnja v tlake in stene. Za izvedbo cevovodov se uporabljajo cevi iz različnih materialov: jeklo, baker umetni materiali, kombinacije različnih materialov.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje