Ogrevanje

Ogrevanje

Knjiga za vsakogar - Izvajanje in načrtovanje ogrevalnih sistemov


Strokovna knjiga »OGREVANJE«

Strokovna knjiga, ki bo v pomoč izobraževanju, za izvajanje praktičnih del ogrevalnih sistemov, bo v veliko pomoč vsem uporabnikom, ki razmišljajo o gradnji ali obnovi objekta.

 Pred očmi moramo vedno imeti, da se vse spreminja. To še posebej velja hitrim spremembam pri ogrevalnih sistemih in pripadajočim dejavnostim. Gradbeništvo vse bolj močno posega v ogrevalno tehniko. Že danes je mogoče zaradi kakovostnih toplotnih izolacij in drugih vrst gradbenih materialov, ki varčujejo z energijo in zaradi sodobnih ogrevalnih sistemov mogoče zgraditi objekt z minimalno rabo energije. S kakovostno toplotno izolacijo pa ogrevanje niti ni več potrebno. Vse to in še veliko drugega boste lahko izvedeli ob branju naše strokovne knjige, ki bo zaradi lažjega razumevanja v celoti barvna. 

Strokovna knjiga, ki bo v pomoč izobraževanju, za izvajanje praktičnih del ogrevalnih sistemov, za lažje razumevanje, predvsem pa za veliko pomoč pri gradnji, je opremljena s številnimi preglednicami (preko 100) in s približno 400 slikami. Tiskana je na 470 straneh in nudi veliko pomoč, pri svetovanju vašim strankam oziroma kupcem. S slikovnimi prikazi lahko ogrevalni sistem razumejo tudi tisti, ki niso o stroki dobro poučeni, razumeli pa bodo, kaj je za njih najbolje.

V Sloveniji namreč že dolgo opažamo, da za to vrsto poklicne dejavnosti, razen cenenih revij, primernih učbenikov nimamo. Številne strokovne šole, delavci iz gradbene in ogrevalne tehnike, predvsem pa številni samostojni podjetniki izražajo velik interes o nabavi takšne literature. Pristojni organi, ki bi za kakovostno strokovno literaturo morali skrbeti, pa, zato ne namenjajo sredstev, ki bi omogočala lažjo izdajo knjige. Če pa že, je pot predolga in včasih tako dolga, da knjiga prej zastara, kot izide. To pa stroki ne more biti v korist. Zaradi relativno slabih strokovnih učbenikov za ta poklic smo se v Društvu instalaterjev energetikov (DIEM) odločili za izdajo strokovne knjige.

Tudi učencem v strokovnih šolah bo knjiga v veliko pomoč. Ravno ti se kasneje pri svojem delu najpogosteje odločajo za materiale in orodja, ki so jih spoznali v času izobraževanja. V tujini so takšni postopki nekaj popolnoma običajnega. Prav prvi koraki pa so najbolj pomembni, saj ostanejo v nepozabnem spominu. 

V vseh knjigah bodo podane informacije v številnih lepo oblikovanih preglednicah in posebej lepo izrisanih slikah (ne presnetih), lahko pred gradnjo objekta določijo zasnove in hitreje pridobijo potrebne informacije, od za to usposobljenih strokovnjakov. To je tudi edina prava pot, da kasneje pri gradnji ne pride do nesporazumov, ki jih kasneje ni več mogoče popraviti.

Knjiga je napisana v slovenskem jeziku in je prirejena kot učbenik. Veliko zadovoljstva bodo v njej lahko našli tudi splošni porabniki in samograditelji, ne le za odpravo manjših napak na svojem ogrevalnem sistemu. V korist jim bodo vsi napotki o delovanju, regulaciji, vgradnji in podobnih posameznih sistemih. Tudi številni potencialni graditelji se bodo že pred gradnjo lahko sami seznanili z vsemi pogoji in tehničnimi izvedbami želenega sistema, saj so le ti podrobno opisani v posameznih poglavjih. Dobro bo koristila tudi tehnikom v praksi, saj je podobnih knjig v slovenščini še zelo malo.

Bistvenega pomena je pa vsekakor podan razvoju z zahtevano kakovostno gradnjo energijsko varčnih objektov, nabave tehnične opreme in komponent. Te so poleg različnih preglednic, grafikonov s pojasnili ter številnih ilustracij za izvedbo cevovodov in ogrevalnih naprav, razdeljene po posameznih področjih z različnih gradbenih področij.

NAROČILO:

  • Predvideni izid knjige: pomlad, leto 2013
  • Avtor knjige: Ivo in Gregor Klevže
  • Število strani: okoli 480
  • V celoti barvna
  • Slike: v barvah, več kot 350
  • Preglednice: preko 135
  • Naklada: 5000 izvodov
  • Cena: 45,00 + 20 % = 54,00 €
  • V predprodaji z 10 % popustom in predplačilom: 49,00 €

Naročila sprejemamo na naslov:

ASIO d. o. o.
Ahacljeva ul. 12, a
2000 Maribor
Tel.: 040 661 448
02/320 13 10
E-pošta: [email protected]Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje