Kanalizacija

Hišna čistilna naprava


Nova zakonodaja s področja odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo zahteva, da je treba do konca leta 2017 namesto greznic namestiti male čistilne naprave. Ena od možnosti so male biološke čistilne naprave. Lastniki stavb, katerih fekalne in pralne vode niso speljane v javno kanalizacijsko omrežje, morajo torej do takrat zagotoviti čiščenje svojih odpadnih voda s čistilno napravo. 

Biološka čistilna naprava_2
Biološka čistilna naprava_2

Čistilna naprava, ki je namenjena za čiščenje odplak, lahko očiščeno vodo vračamo v okolje. V čistilni napravi lahko s fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki zaradi teh procesov očistimo vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje. Namen teh postopkov je čiščenje odpadne vode in varovanje okolja pred težkimi kovinami ter drugimi škodljivimi snovmi, ki so v odpadni vodi.

Mala čistilna naprava
Mala čistilna naprava

Čiščenje odplak ali domače čiščenje odpadnih voda je postopek odstranjevanja onesnaževalcev iz odpadnih voda, ter proizvajati okolju varne tekočine in trdne odpadke (obdelano blato). Primerne morajo biti za odstranjevanje ali ponovno uporabo, običajno kot gnojilo na kmetiji. Z uporabo napredne tehnologije je mogoče, da odplake ponovno uporabimo, odpadne vode pa prečistimo v pitno vodo.

 Odpadna voda se odvaja iz stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov in vključujejo tudi gospodinjske odpadke, ki jih odvržemo v kanalizacijo. Voda, ki se uporabi v gospodinjstvu in industriji, se zavrže kot odpadna voda. Ta se pri uporabniku zbere in odvede v kanalizacijo. Na mnogih področjih se v odpadni vodi zlivajo tudi tekoči odpadki iz industrije in trgovin. Prečiščeno odpadno vodo lahko nato spustimo v površinske vodotoke ali v talnico, oziroma jo recikliramo tako, da jo uporabimo za zalivanje

Biološka čistilna naprava 0
Biološka čistilna naprava 0

 Nedvomno je čistilna naprava stroj, ki opravlja zelo težko delo čez celotno življenjsko dobo, ta doba z vgradnjo sodobne naprave pa mora znašati preko 30 let. Takšno delo zmorejo upravljati le ustrezne čistilne naprave, zato izberite pravo, saj je v današnjem času kakovost pomeni že za pravo redkost.

Zaradi ekoloških razlogov iz preteklih let se je pokazalo, da je zakonodaja vse bolj in bolj stroga in od leta 2017 se bo zagotovo ta trend nadaljeval. Zato je najboljša izbira takšna čistilna naprava, ki bo presegala trenutne standarde.

 Čistilne naprave se proizvajajo v mnogih državah. Trg za nakup naprave je po večini odprt, zato se ti izdelki znajdejo tudi pri nas. Mislim, da ni treba omenjati, katere države proizvajajo kakovostne izdelke in katere ne. Zatrdim lahko, da je oznaka »Made in Germany« v ospredju tako pri nas, kot tudi po svetu.

 Najpogosteje je posoda čistilne naprave narejena iz betona ali iz plastične mase. Nedvomno je najbolj odporna, betonska greznica. Z uporabo zelo kakovostnega betona lahko dosežemo odpornost proti večini kemičnih sredstev, ki se uporabljajo v gospodinjstvih. Pri betonskih so tudi pokrovi iz vidika velike in trdne mase pokrova, ki so zaradi varnosti veliko močnejši in onemogočajo dviganje vsakemu mimoidočemu. Imajo pa tudi boljše mehanske in trdnostne lastnosti.

 Pri betonskih so tudi pokrovi iz vidika velike in trdne mase pokrova, ki so zaradi varnosti veliko močnejši in onemogočajo dviganje vsakemu mimoidočemu. Imajo pa tudi boljše mehanske in trdnostne lastnosti.

 Posode iz plastične mase so izdelane iz polietilena in poliestra in so izdelane iz enega kosa z debelino sten od 8 mm naprej, zato jih lahko označimo kot najboljše. Pri teh je potrebna le večja pazljivost pri vgradnji kot pri betonski greznici. Pri zasutju potrebujemo pesek in, v primeru vožnje preko, še razbremenilno betonsko ploščo. V primeru visoke podtalnice pa je potrebno dodatno sidranje posode sicer lahko izplava na površje.

Biološka čistilna naprava-
Biološka čistilna naprava-

 Velikost posode čistilne naprave:

Danes najdemo na trgu različne velikosti čistilnih naprav, ki pa so odvisne od posameznega proizvajalca. Nemške posode imajo v povprečju večji volumen. Njihova zakonodaja pa določa tudi najmanjši volumen posode na uporabnika. Prodaja čistilne naprave ni dovoljena, če je bila naprava potrjena le s strani laboratorijskih testov. Nadzor nad kakovostjo čistilne naprave lahko opravijo le pristojni nadzorni organi oziroma pooblaščeno komunalno podjetje, ki lahko prepove uporabo neustreznih proizvodov.

 Premajhne posode niso priporočljive, saj povzročajo pogoste zamašitve, smrad in razne umazanije ter se napolnijo že v nekaj tednih. Večje naprave so v startu res dražje, vendar pa se na vse muke, ki bi jih lahko dodatno doživeli, večji vložek izplača. Pri daljših časovnih intervalih praznjenja pozabimo tudi na čistilne službe, na čiščenje okolice ter ponovni zagoni, ki niso brezplačni.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje