Plinske instalacije

Varnostne naprave


Te mora v primeru napake, na primer v primeru požara ali slabega kurilnega plina in / ali nepravilnega vhodnega tlaka zraka pri gašenju pilotni plamen ali dovod plina na gorilniku samodejno zapreti. Podrobnosti o varnostnih napravah za sisteme za oskrbo s plinom pri delovnem tlaku do 100 barov glej, DIN 3381.

Varnostne toplotne zapiralne naprave

Zagotavljanje varnostnih naprav za utekočinjeni plin, pod zemljo

Kurišča smemo postaviti šele po smernicah TRF 1988 pod tlemi, ko je zagotovljeno, da v primeru, če se izključi kurilna naprava (na primer zaradi izpada električne energije), je dobavo tekočega plina v ceveh za gorivo do prostora namestitve kurilne naprave treba preprečiti tudi z elektromagnetnimi ventili v neposredni bližini objektov. Elektromagnetni ventili so lahko zunaj in nameščeni v jekleni omarici, ki jo pritrdimo na steno ali morda celo v svetlobni jašek.

G65-1
G65-1

Slika G 65/1 – Ogrevalni kotel za UNP, ki je nameščen pod raven zemlje

Varnost v primeru požara

Toplotno krmiljenje in samodejno zapiranje zapornih armatur se uporabljata za zaščito plinske instalacije v primeru požara. Uporabljajo se predvsem v področju hišnega instalacijskega dovoda v hišo za zagotovitev požarne oziroma protipožarne zaščite v povezavi s plinsko vtičnico. Samodejno delujoči zaporni ventil je lahko v kombinaciji z ročnim delovanjem glavnega zapornega ventila.

G65-2
G65-2

Slika G 65/2 - Protipožarni zaščitni ventil

Dotok plina se pri 70 °C ± 5 K odzivne temperature popolnoma samodejno ustavi, ko je požar v bližini in ogroža namestitev plina.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje