Plinske instalacije

Sistemi oskrbe za ogrevanje in toplo vodo


Razlika

- Premični zabojniki (utekočinjeni plin v jeklenkah)

- Fiksni rezervoarji za različno vgradnjo (polovica nad zemljo, podzemni rezervoarji ter rezervoarji za zunanjo postavitev).

Nadalje se razlikujejo, če je plin s plinsko fazo- zgoraj ali spodaj - iz tekoče faze.

  1. a) Prenosni - tekoči plin v jeklenkah

Manjše plinske jeklenke

Za dobavo plinskih naprav na dom, prosti čas in v manjših podjetjih se najpogosteje uporablja plin v jeklenkah s 5 in 11 kg vsebine, poleg tega pa tudi v najmanjših jeklenkah 425 gramov. Te jeklenke se lahko uporabljajo tudi v sobah.

Velike jeklenke za plin

Pri večji porabi se uporabljajo jeklenke s polnjenjem do 33 kg. Če ne zadošča ena sama jeklenka, lahko jeklenke povežemo v baterije, od 2 x 8 jeklenk. Rezervni jeklenki, ki se lahko vklopita samodejno ali ročno, omogoča neprekinjeno oskrbo s plinom (slika G 70/3). Po pravilu se jeklenke prištevajo med zunanje naprave in so predmet določenih zavarovanih območij. Če so jeklenke nameščene na prostem, jih moramo zaščititi pred nepooblaščenim dostopom, na primer, za jeklenko v zaščitni omarici. Za uporabo v poslovnih in industrijskih objektih se uporabljajo drugi predpisi.

Zelo obsežne določbe "Tehnična pravila za utekočinjeni naftni plin - TRF 1996", zvezek 1 in 2, s številnimi dodatki, popravki se ne smejo ponoviti v okviru tega priročnika. Glej TRF 1996.

Preglednica G 69/2 – Velikost in zmogljivost  - utekočinjenega naftnega plina (UNP)

Polnjenje (nazivna velikost)

5 kg

11 kg

33 kg

Plinske jeklenke

Prostornina (približno)                                             v l

11,8

27,2

79,0

Teža prazne jeklenke                                                v kg

6,6

13,1

35,5

 Zunanji premer                                                          v mm

229

300

318

Skupna višina (dolžina)                                           v mm

505

600

1290

Preizkusni tlak                                                             v bar

30

30

30

Odvzemna obremenitev (trajanje)                      v kg/h

občasni odvzem                                                         v kg/h

0,2

1,5

0,3

2,0

0,6

3,0

 

Namestitev plinskih jeklenk

V bistvu je treba poudariti, da je utekočinjeni naftni plin težji od zraka, zato morajo biti jeklenke nameščene tako, da plin ne more prodreti globlje z območja uhajanja.

Preglednica G 70/1 - Najmanjše razdalje za vgradnjo jeklenk utekočinjenega naftnega plina

Toplotni viri sevanja

                                              Minimalni odmik  a

    Brez zaščite proti sevanju   

                     v                   

                  cm

Z zaščito proti sevanju

                   v

                cm

Grelci, kurišča

                   70

                 30

Radiatorji

                   50

                 10

Plinski štedilniki in podobno

                  30

                 10

Zaščita proti sevanju mora biti narejena iz negorljivih materialov in se trdno prilegati

 

Pri namestitvi jeklenk ni dovoljeno

- Pod tlemi, na stopnišču, hodnikih in v spalnih prostorih

- Na prehodih, zasilnih izhodih, evakuacijskih poteh in prehodih kot tudi v njihovi neposredni bližini.

Mesta namestitve morajo biti označena z imenom plina, s simbolom za nevarnost in navedbo nevarnosti.

G70-2
G70-2

Slika G70/2 – Zaščita pred sevanjem

Velike plinske jeklenke: Velike jeklenke s prostornino prazne jeklenke več kot 14 kg, se lahko namestijo po odloku le zunaj, zlasti ne v drugih uporabnih prostorih. Za nameščanje pred takšne prostore glej podrobnosti v TRF 1996:

G70-3
G70-3

Slika G 70/3 – Prostor za namestitev za jeklenk z utekočinjenim plinom

Požarno odporne stene in strope nad in pod tlemi v prostoru ter samozaporna vrata se morajo odpirati navzven. Prostori morajo imeti odprtine za prezračevanje nad tlemi in vsekakor pod stropom v velikosti vsaj 1/200 talne površine prostora namestitve. Poleg tega ne sme biti namestitev pod zračniki oziroma ne sme biti v bližini nobenih vodnjakov ali stavbnih odprtin. Shranjevanje drugih gorljivih ali eksplozivnih snovi ni dovoljeno. Na zunanjih vratih morajo biti ustrezni varnostni znaki v skladu s TRF.

Napisna tabla mora biti z napisom:

Majhne jeklenke: V stanovanju do 2 napolnjeni ali prazni. Jeklenke s polno težo ≤ 14 kg se lahko namesti v bivalni prostor samo ena jeklenka, ki mora biti nameščena po smernicah o minimalnih odmikih.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje