Plinske instalacije

Nevarne eksplozijske površine


Nevarne eksplozijske površine

Skladiščni prostori za shranjevanje jeklenk, ki so napolnjene z utekočinjenim plinom v jeklenkah ≥ 14 kg polnilne teže se izvaja v predpisani obliki kroga ali cilindričnega zaščitnega območja, saj morajo biti posode pred nevarnostjo od zunaj in okolice zavarovane zaradi nevarnosti uhajanja plina med polnjenjem ali zaradi puščanja. Območja morajo biti osredotočena na največ dve strani, ki imajo minimalno višino 2 m zaščitne stene.

Preglednica: G 70/4 Nevarne površine po TRF 1996

Pri odvzemu iz

 plinske faze

Polmer  r

Na prostem

V prostoru

Od 1 do 6 jeklenk

1,0 m

2,0 m

Več kot kot 6 jeklenk

2,0 m

3,0 m

 

Območja morajo biti osredotočena na največ dve strani, ki imajo zaščitne stene z minimalno višino 2 m.

G70-5
G70-5

Slika G 70/5 Območja nevarnosti eksplozije pri jeklenkah za UNP

  1. b) Skladiščenje utekočinjenega naftnega plina v nepremičnih posodah

Za oskrbo večjih plinskih naprav zlasti za uporabnike je hramba utekočinjenega plina v nepremičnih cisternah zelo primerna. Bodisi v nadzemnih ali na pol nadzemnih plinskih rezervoarjih, ki so izdelanih v skladu z DIN 4680 ali v zakopanih rezervoarjih po DIN 4681 je ta način najbolj sprejemljiv.

Preglednica G 71/1 - Fiksni rezervoar z utekočinjenim naftnim plinom. Velikosti in mere 1)

Nominalna teža polnjenje (tip)

Namestitev

1,2 t

 2,1 t

2,9 t

Prostornina                                                v  l

 

2700

4850

6400

Količina polnjenja                                   v  l

 

2340

4120

5440

Dolžina                                                        v cm

 

2500

4300

5500

Premer d                                                     v cm

 

1250

1250

1250

h1           od OK temelja                            v cm

h2     preko OK okolja                              v cm

h3    s pokrovom                                       v cm

Nadzemni

Pol nadzemni

Vkopan

1600

850

1800

6400

850

1800

1600

850

1800

1) Manjše razlike so mogoče glede na znamko. Ostale velikosti rezervoarjev so: 4,0 t (8700 I), 5.6 t (12 500 I).

 

Namestitev nepremičnih rezervoarjev za UNP so predmet odobritve, in spadajo med redna ponavljajoča se testiranja. Dovoljenje in obveznosti urejajo posamezne države članice EU, dokler ni drugače urejeno.

G71-2
G71-2

Slika G 71/2 – Dimenzije rezervoarja

Eksplozijsko nevarne površine

Skladiščenje na prostem: Pri skladiščenju na prostem v obliki stožca nevarnem območju je predpisano, da uhajanje tekočine ne prodre v globlja območja, saj bi tam tvorila mešanico eksplozivnega plina.

  • Območje A: konstanta območja z zahtevami v območju 1 so v skladu s smernicami za varstvo eksplozije (EX-RL)
  • Območje B: začasno območje z zahtevami v območju 2 so v skladu s smernicami za zaščito pred eksplozijami (EX-RL).

Zaščitena območja so označene z napisom na opozorilni tabli.

Preglednica 71/3 – Nevarne površine rezervoarjev (TRF 1996)

Območje A in B

Območje  A

RI

Območje  B

RII

Nadzemni in

pol nadzemni

1,0 m

3,0 m

Zakopan v zemljo

1,0 m nad in

ob pokrovu

3,0 m nad in

poleg pokrova

 

Če nimate vrta ali zunanjega prostora, lahko shranite plinski rezervoar v skladu s predpisi, ki v določenem območju (na primer v garaži). Lahko se odločite tudi za namestitev utekočinjenega naftnega rezervoarja (UNP) v prostoru, kjer morajo biti tla ravna in rezervoar biti nameščen na cementni podstavek, ki je višji od zunanje ravni terena. Isti prostor, sam ni dovoljeno uporabljati za nadaljnje skladiščenje. V prostoru ne smejo biti vgrajeni nobeni jaški, kanali s pokrovi in poglobljene odprtine itn.

G71-4
G71-4

Slika 71/4 – Različne variante za namestitev rezervoarja za UNP na prostem

Pregradne stene do sosednjih sob morajo biti zgrajene z ognjevzdržnim materialom (F90) in ne smejo imeti nobene odprtine. Na splošno je treba pri ognjevzdržni gradnji (F30) prostora paziti, da se odpiranje vrat izvaja iz prostora navzven in da je na zunanji strani opozorilna tabla.

Za prezračevanje moramo zagotoviti odprtine v velikosti vsaj enega odstotka talne površine prostora.

G71-5
G71-5

Slika G71/5 – Rezervoar za UNP nameščen v prostoru

Za uravnavanje tlaka v rezervoarjih je voden zrak na prosto. Vse električne naprave morajo biti izvedena v skladu s proti eksplozijsko varnimi elementi in opremljeni z vsemi dokazili, kot so določeni v smernicah (EX-RL) za območje 1. Maksimalna dovoljena velikost plinskega rezervoarja za utekočinjeni naftni plin je po MFeuVO za 6500 l v prostoru za hranjenje in 30 000 l v zgradbi, po predpisih TRF 1969.

 I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje