Plinske instalacije

Vgradnja cevovodov za utekočinjeni plin (UP)


Plastične cevi se lahko uporabljajo le za podzemne instalacije.

Običajne dimenzije za priključitev plinskih naprav in dimenzije priključnih spojev za plinske instalacije, glej preglednico G 2/10. Za večje dimenzije cevnih instalacij je potreben izključno strokovnjak za dela s plinom.

Napeljava cevne instalacije v notranjosti objekta

Notranja napeljava cevne instalacije se izvaja podobno kot tista iz poglavja G 4.2.2 "druga oprema za plin" in slika G 50/1. Podzemna zunanja instalacija mora biti opremljena z ustrezno zaščito pred korozijo vsaj 60 cm globoko v zemljo od nivoja površine tal in vsestransko obsuta s finim peskom debeline najmanj 10 cm.

G72-1
G72-1


Slika G72/1 – Napeljava cevne plinske instalacije

Nad cevno instalacijo vsaj 20 cm je treba položiti plastičen trak rumene barve z opozorilom "plinske vod - previdno". Celovitost izolacije mora biti pregledana in potrjena na zapisniku. Oddaljenost od drugih podzemnih instalacij mora potekati v odmiku vsaj 80 cm. Za daljše razdalje, mora potek plinske instalacije biti narisan v risbi.

Delovanje, nadzor in varnostne naprave

Plinski regulator tlaka, izhodni tlak plinskih naprav mora znašati 50 mbar.

G72-2
G72-2

Slika G72/2 -  Delovanje, nadzor in varnostne naprave pri napravah z gorilnikom do 50 kW in s fiksno nameščenim rezervoarjem za UNP

Znižanje tlaka plina v UNP rezervoarjih in plinskih jeklenkah na delovni tlak plinskih naprav se izvaja z regulatorjem tlaka v dveh stopnjah. Najprej se izvaja utekočinjanje v prvi stopnji po DIN 4811-2 in -3.

Pri fiksno nameščenih rezervoarjih se izvajata dve stopnji (srednje in z nizko-tlačnim regulatorjem tlaka), v skladu z DIN 4811-3. Pri tem se zniža 1. stopnja v normalni delovni tlak < 1 bar in pri 2. stopnji na delovni tlak 50 bar.

G72-3
G72-3

Slika G72/3 – Zunanja naprava z večjim številom jeklenk

Oba regulatorja lahko plinski tlak v rezervoarjih za UNP znižujeta ločeno na delovni tlak plinskih naprav, ali varčujemo s prostorom in časom pri montaži tako, da vgradimo regulator v kombinaciji regulacijske armature, skupine (RAG), združeno (glej sliko G 72/2 in 3). Tlačni regulatorji na prostem nosijo oznako "F", za vgradnjo v naprave za hišno reguliranje tlaka in za povečanje toplotne obremenitve pri ogrevanjih v stavbah so regulatorji označeni z oznako "T".

 I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje