Plinske instalacije

Namestitev in odvod izgorelih plinov od plinske naprave


Za odstopanje zahtev po sistemu utekočinjanja plinov (propan, butan in njihove zmesi) je treba upoštevati predpisane zahteve.

G73-1
G73-1

Slika G 73/1 – Zgradba s prostori pod zemeljskim nivojem

Kurišča za utekočinjeni naftni plin smejo biti nameščene v zaprtem prostoru le, če je dovodna plinska instalacija izvedena fiksno in so v skladu s § 4 odstavkom 7 za vzorec kurjenja VO, nameščena v prostorih, katerih odmiki tal z vseh strani znašajo več kot 1 m proti površini tal v sosednjih prostorih (glej sliko G 73/1). Samo za vgradnjo,

- le s kurišči, ki imajo zagotovljen nadzor plamena in

- če je zagotovljena popolna zapora plina in ne more uhajati iz cevi za dovod goriva v instalacijskem prostoru v nevarnih količinah in če bo varno odvajanje preko mehanskega prezračevalnega sistema.

G73-2
G73-2

K sliki G 73/2

Legenda                                                                

1. Cisterna (plinohram) za utekočinjeni naftni plin (UNP) za vgradnjo pod zemljo

2. Cisterna (plinohram) za utekočinjeni naftni plin (UNP) za vgradnjo nad zemljo

3. Cev, zaščitena pred korozijo, položena v 10 cm debelo plast peščene postelje

4. Opozorilni trak (PVC), rumene barve in z opozorilnim napisom

5. Hišna plinska omarica, prezračevana z zunanje strani

6. Zaporni ventil na plinski napravi

7. Dovod zraka za ogrevanje

8. Prezračevalna rešetka za odvod dimnih plinov

Slika G73/2 - Primer za plinske naprave, ki morajo biti priključene na fiksno instalacijo za dovod utekočinjenega naftnega plina (UNP)

Za spremljanje stanja plamena in nadzor z opremo v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati zahteve po DIN EN 125, 126 in 298 oziroma odgovarjajoče zahteve. Prezračevalni sistemi s točko 2 jih je treba razlagati tako, da prezračevalni sistem zagotavlja 1,5 krat izmenjavo zraka v plinskih napravah tipa B.

Odvajanje dimnih plinov iz plinskih naprav

Za dimne pline pri napravah za utekočinjeni naftni plin in opreme za kurilne naprave so zahteve in predpisi enaki, kot so napisani v poglavju G 3. 3.

Preizkus in zagon

Za varno ravnanje z utekočinjenim naftnim plinom je treba z vsemi napravami ravnati po navodilih s strani strokovnjakov, izvajalcev ali specializiranih podjetij in je treba upoštevati, da so v dobrem stanju

- pred prvo uporabo

- po spremembah

- po opravljenih delih na operativni varnosti in vplivom zanesljivosti

- po prekinitvi več kot eno leto

- ponavljajoče se v rednih časovnih presledkih.

Opomba

Varnost naprav za utekočinjeni naftni plin je v zvezi z možnimi številnimi nevarnostmi zaradi uhajanja plina pri netesnostih plinskih naprav. Zato za vgradnjo teh sistemov veljajo strogi predpisi.

Pri preskusih je treba ločiti razlike med izvajanjem in izdanimi predpisi, ki so odvisni od let izvajanja in se razlikujejo od TRF 1996 naprej:

- „Strokovnjaki“ po § uredbi za tlačne posode (kot Tehnični inšpektorat, TÜV)

- "Usposobljena oseba" skladno s § 32 smernicami za tlačne posode

- TRF - Strokovnjak za tlačne posode in

- specializirano podjetje za izvajanje tlačnih posod.

DVFG = je Nemško združenje za utekočinjeni naftni plin

TRF = Tehnična uredba za utekočinjeni plin

 

Oskrba jeklenk za utekočinjeni naftni plin

Preučitev instalacije se mora izvesti pred prvim zagonom sistema in velja po predpisu TRF (Tehnična uredba za utekočinjeni plin), da to izvede strokovnjak ali specializirano podjetje. V tem stanju, funkcija, puščanje, protikorozijska zaščita, označevanje, oprema, varnostne opreme in zaščite, se preverja pred dostopom nepooblaščenih oseb. Po opravljenem preizkusu se izda potrdilo oziroma certifikat za delovanje tekočega plina po navodilu operaterja in predaje po navodilih za uporabo, če ni kakršne koli napake ali nasprotovanj pri zagonu.

Dobava plina iz nepremičnih posod

Če je pravilno izvedena posoda za utekočinjanje mora preveriti strokovnjak in izdati potrdilo, ko je končano testiranje rezervoarja za utekočinjeni plin, ki je bilo izvedeno s strani pooblaščenega strokovnjaka.

Preizkus v zemljo zakopanega plinskega rezervoarja:

Ker ti rezervoarji pozneje niso več dosegljivi in jih ni mogoče nadzorovati od zunaj, morajo biti pred, med in uporabo skrbno pregledani v zvezi z

- celovitostjo zunanje zaščite pred korozijo

- zaščiteni z ustrezno varnostjo pred vzgonom s podtalnico

- rezervoarji morajo biti vsestransko zapolnjeni s finim peskom in zemljo do pokrova.

Rezultati testov se potrdijo z izdanim potrdilom po DVFG. Za rezervoarje s katodno proti korozijsko zaščito, morajo prav tako biti s protokolom instalacijskega podjetja, izdana navodilo za pravilno uporabo.

Zagon: Šele ko so opravljeni vsi preskusi, predvsem cevovodi za utekočinjeni naftni plin, lahko, če ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, napolnimo rezervoar z utekočinjenim naftnim plinom in takoj nato napravo predamo oziroma izročimo v upravljanje naročniku. Pri tej priložnosti mora biti lastnik opozorjen na obvezne periodične preglede rezervoarja.

Ponavljajoči se pregledi

Fiksno vgrajeni plinski rezervoar za utekočinjeni zemeljski plin UZP ali za utekočinjeni naftni plin UNP in z njim povezane cevne instalacije je treba redno pregledovati.

Instalacije in naprave za povezavo jeklenk za UNP je treba redno pregledovati

- vsakih 5 let za UNP jeklenke do 14 kg prostornine

- vsakih 10 let za UNP jeklenke s prostornino večjo kot 14 kg.

Rezervoarji za utekočinjeni naftni plin ali utekočinjeni zemeljski plin spadajo za periodične preglede

- Vsakih 10 let (notranja revizija)s  strokovnjaka

- Vsakih 5 let (notranja revizija) v zemljo zakopanega rezervoarja in za rezervoarje, ki so napol nadzemni za utekočinjeni naftni plin brez protikorozijske zaščite. Posebni učinkovit premaz mora opraviti le za to usposobljeni strokovnjak.

- Vsaki 2 leti (zunanji pregled) strokovnjaka.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje