Plinske instalacije

Hišni priključek plina na javno plinsko omrežje v več družinski hiši


G83-1
G83-1

Slika G 83/1 Tloris načina za izvedbo hišnega plinskega priključka s cevnim dovodom zemeljskega plina.

Od napajalnega voda na cesti ali pod pločnikom in od odcepa za povezovanje plinske instalacije do hiše mora biti izkop narejen v globini > 60 cm pod zemljo. Priključek se konča enako kot za vodovod, električnega in telekomunikacijskega kabla ali za daljinsko ogrevanje, ki hišo povezujejo z glavnimi zapornimi napravami.

G83-2

 

Slika G83/2 – Opozorilni napis

Opozorilni napisni znak (s črnim napisom na rumeni podlagi, ki je na zunanji steni in se nanaša na položaj, ki leži zunaj stavbe glavnega zapornega ventila. Pomen napisnega znaka, na primer: DN 50, 0,5 m levo, 1.4 m, pred znakom.

 

Pri priključitvi priključnih instalacij > DN 80 ali celo pri višjih obratovalnih tlakih poleg glavnega zapornega ventila, ki je vgrajen izven stavbe in je treba vključiti še dodatno zaporno napravo, kot je prikazano na slikah v tem poglavju.

G83-3-
G83-3-

Slika G 83/3 – Prostor z glavnim plinskim dovodom z nameščenim merilnikom plina

Pogled prikazuje priključek plinskega dovoda v objekt, komplet z izolirnim in čistilnim "T" kosom, glavno zaporno napravo, ločljivo povezavo in regulatorjem plinskega tlaka. Zaradi rosenja leži plinska instalacija načeloma nad vodovodno instalacijo (glej poglavje G 3.1.1). Nadalje je za zaporno pipo nameščen plinomer. Od tam se plinski vod pod stropom nadaljuje po kleti do ogrevalnega kotla. Kot alternativa je mogoča vgradnja oziroma uporaba večjega števila plinomerov (plinski števec) hkrati, kot so prikazani na sliki.

G83-4
G83-4

Slika G 83/4 – Namestitev večjega števila plinomerov

Kar se tiče posameznih stanovanj, ki imajo lasten plinski priključek za etažno ogrevanje s plinskim števcem ali pa so priključeni na skupni plinski števec za celotno zgradbo, kot je prikazano na sliki G 83/4 ter opisano v poglavju G 3.1.2. Plinomer je lahko nameščen, kot je na splošno urejeno na osrednjem področju hišnih priključkov ali v ločenih prostorih, kot posamezni plinski števci.

Utekočinjeni plin za enodružinske hiše

Prikazana je dobava utekočinjenega naftnega plina v družinski hiši, na primer, na podeželju, kjer oskrba s plinom ni na voljo in kurjenje s kurilnim oljem ali trdnimi gorivi zaradi varstva okolja ni zaželena oziroma dovoljena.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje