Solarno ogrevanje

Razvoj solarne tehnologije

Pozitivni razvoj solarnega trga se nadaljuje in iz leta v leto vse bolj povečuje


Kako se proizvaja energija s sončnimi celicami
Kako se proizvaja energija s sončnimi celicami

Tudi neugodne gospodarskerazmere in iz tega izhajajoča manjša kupna moč ne more prizadeti solarnega trga. Če pogledamo na skupne številke,je jasno, da solarne naprave kljub pozitivnim rezultatom stojijo komaj nazačetku prodora na širši trg.

Solarni trgima prihodnost: dobra »slika« solarnih naprav, politična naklonjenost solarnimnapravam in povečane aktivnosti instalaterjev in načrtovalcev so garanti zauspeh sončne energije. Če se bo pozitivni razvoj solarnih naprav nadaljeval,vsi tržni podatki govorijo o tem, lahko brez pretiravanja govorimo o 20 do 30% rasti površin sončnih sprejemnikov naleto. Izraženo v številkah to pomeni, da bo do konca leta 2010 samo zaogrevanje vode instaliranih skupno preko 3 milijone kvadratnih metrovsprejemnikov sončne energije. Če v to številko vključimo še ogrevanja kopališč,dobimo več kot 3 milijone površin sončnih sprejemnikov.

Trend priopremljanju hiš gre vse bolj v smeri nizko energijskih hiš in s tem tudi vnizko temperaturne ogrevalne površine: poraba toplote se vse bolj manjša. Delskupne porabe energije za ogrevanje tople vode narašča procentualno. V enakimeri kot upada poraba energije za ogrevanje, raste poraba energije energije zaogrevanje vode. Z intelegentnimi rešitvami lahko še bolj zmanjšamo porabotoplotne energije.

V žariščunadaljnjih opazovanj stoji »normalna« priprava tople vode. Ta je najpogostejšivzrok za uporabo sončne energije. Sončne sprejemnike lahko namestimo praktičnona vseh strehah, tudi položnih, pomembna sta samo velikost in nagib strehe.

Določanje velikosti sončnih sprejemnikov zaogrevanje tople vode

Regija (Kraj namestitve)

1

2

3

4

5

6

Povprečno sevanje v kWh(m2 €€¢ a)

1175

1125

1075

1025

975

926

Popravek (korektura)

1,0

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

 

Korektura pri odstopanju

od:

€€¢ Kot naklona

(nagib strehe)

a (slika 001.2)

€€¢ Južna stran

(kot Azimuta)

a (slika (0001.3)

Topla voda - poraba vode v l/

(na dan €€¢ št. oseb)

Primer: 200 l/na dan, kraj namestitve, nagibni kot 25 °, odmik južne strani v smeri zahod 50 °, površina sprejemnikov 2,4 m2. Priporočeno: 5 m2 €€¢ 1,05 (Regija) €€¢ (slika 0001.2) €€¢ 1,1 (slika 0001.3) = 6.1 m2 ;

število sončnih sprejemnikov: 6,1/2,4 = 2,5 (izbrano št. sprejemnikov 3)

Preglednica 1 - prikazuje določanje površinesončnih sprejemnikov

Pomembni kriteriji so:

  • Način uporabe solarne naprave
  • Mesto za namestitev naprave (na primer nastrehi)
  • Postavitev sončnih zbiralnikov glede nastrani neba
  • Želen tip sončnih sprejemnikov.

Vpliv nagibnega kota na dimenzijo sončnegasprejemnika - korekcijski

faktor fN

Preglednica 2 - pokaže vpliv nagibnega kota gledena dimenzijo sončnega sprejemnika

Uporabljen čas (? 50o severne š.)

Priporočljivo

Začetek

Primer:

a = 25o a fN =

1,05 a znotraj

idealnih pogojev in

ugotovitvijo, da se

določena površina

sprejemnikov

mora povečati

za 5 %

 

Januar do december, (celo leto)

Aprila do sept. (samo v poletju)

Maja do avgusta (skozi sezono)

Oktobra do marca (kurilna sezona)

40o - 50o

30o - 40o

25o - 30o

55o - 65o

30o - 60o

20o - 50o

15o - 45o

40o - 75o

Ugodnejši kot se določa po uporabi:

Ogrevanje pitne tople vode ali za bazene od 30o - 45o

Ogrevanje pitne tople vode + za ogrevanje od 45o - 55o

30o

30o

30o

Pri močnem sončnem sevanju v poletju (optimalni kot)

Pri najnižji točki sonca v zimi (optimalni kot)

Kompromis v poletnem obdobju

30o €€¦. 60o nagib sprejemnikov med SV in JV je za ogrevanje pitne tople vode zadosten; Sončno pokrivanje med V in Z mora znašati: do 50 % (S,SV, SO > 60 %)

Vpliv nagibnega kota sončnih sprejemnikov -odstopanje od južne smeri

Preglednica3 - Nagibni kot sončnih sprejemnikov

€€¢ Lahka strešna konstrukcija in posledično smer

sprejemnikov na Z ali V povzročita, da sončni žarki

ne sevajo optimalno na sončne sprejemnike

€€¢ Usmerjenost sprejemnikov čisto na jug z 10o

Odstopanja proti Z je optimalno

€€¢ V poletju, če je mogoče, da se ne prekorači 55o

in skozi zimo 35o ( fSA = 1,1)

Primer:

1. Odstopanje od juga

proti zahodu

z 50o ( b 1 ) a

fSA = 1,1

2. Prav tako proti vzhodu

50o ( b 2 ) a f SA = 1,2

kar pomeni, da je

potrebno vgraditi od

10% do 20 % večjo

površino sončnih

sprejemnikov

 

Minimalni vrstni razmik med sončnimisprejemniki (površina strehe ali nezazidanepovršine)

Preglednica 4 - prikazuje minimalnivrstni razmik

 

a

Razdalja L

B

L

a

e

X

L D

n

B

Minimalni razmik med

dvema zbiralnikoma (preglednica)

Kot nagiba proti horizontali

Lega Sonca proti horizontali

brez zasenčenja (15-17o)

Dolžina sprejemnika

(tukaj 2070 mm)

Globina sprejemnika (globina strehe)

Razdalja od roba strehe

Mere vrstnih sončnih sprejemnikov

v m (prostor)

 

Navpično

Vodoravno

 

 

25o1)

30o

55o

40o

45o

50o

55o

4,74

5,18

5,58

5,94

6,26

6,52

6,74

2,63

2,871)

3,09

3,29

3,46

3,61

3,73

1,84

1,75

1,68

1,58

1,48

1,48

1,48

 

1) Nastavitev: Krajši teleskopski podpornik

 

Tlačne izgube ploščatih sončnih sprejemnikov(odvisno od proizvajalca), paziti je potrebno na izbiro obtočne črpalke

Preglednica 5 - Na preglednici 5 so prikazanetlačne izgube v ploščatih sončnih sprejemnikih

 

€€¢ Stalna temperatura (visoka in nizka temp.)

€€¢ Zaščitna tekočina 50 % brez prekoračitve

€€¢ Tlačne izgube (naprava) - dopustno do 7 m

po m2 vključno z Glikolom.

Pri 45 % r p = 1,3 krat nasproti vode

€€¢ Volumski tok v obtoku za sprejemnike

30€€¦50 l/(m2 €€¢ h) - pri običajnih sprejemnikih

€€¢ Solarna naprava regulirana s pretokom črpalke

€€¢ Običajna črpalka za ogrevanje pogosto

neprimerna (h)

€€¢ Izklop črpalke pri ? 120 oC

€€¢ Uporaba obstojne zaščitne tekočine Glikol

€€¢ Črpalko načeloma vgradimo na povratni vod

€€¢ Maksimalno zmanjšati dolga mirovanja naprave

001.6 Membranska raztezna posoda za solarno napravo(navedbe proizvajalca)

Å t. sprejemnikov

2-4

4-6

6-8

Plinski predtlak (delovni) ? 2 bar

Varnostni

ventil

 


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje