Alternativno ogrevanje

Kisel dež in pH lestvica


Učinki onesnaževanja na okolje vključujejo

Kisli dež, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, segrevanje ozračja, ki je kot posledica tople grede, ter uporabe fosilnih goriv.

Globalno segrevanje je zagotovo glavni krivec za veliko sedanjih podnebnih ekscesov, kot so poplave, višje temperature in suše.

Globalno onesnaževanje
Globalno onesnaževanje

Nenamerno ali namerno puščanje olja lahko povzroči resne okolijske težave. Naftnega madeža in kurjenje naftnih vrtin v Perzijskem zalivu leta 1991, se obravnavajo za najhujšo okolijsko katastrofo v zgodovini.

Zgodijo se lahko tudi jedrske nesreče, kot se je zgodila eksplozije jedrske elektrarne v Černobilu.

Goriva vseh vrst opravijo z njihovo uporabo okolijske posledice. Pri zgorevanju goriv v zgradbah ali prometu povzročajo z izpusti velike količine strupenih emisij v obliki dima, ogljikovodikov, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, svinca, benzena in drugih spojin v ozračje.

Vizualni pogled za kisel dež
Vizualni pogled za kisel dež

Ohranjanje energetske učinkovitosti

Omejenost z uporabo fosilnih goriv je privedla do kampanj za varčevanje z energijo, vendar brez izgube udobja. Da bi to dosegli, je treba najti načine za bolj učinkovito uporabo energije.

Toplotna izolacija vašega doma lahko zmanjša stroške ogrevanja in poveča udobje. Izklop naprav, kot so ogrevanje in luči, ko jih ne potrebujemo in druga sredstva, ki so poceni in se izplačajo v ekonomskem smislu.

Hidroelektrarne in posodobljeni alternativni viri energije še do zdaj niso bili uporabljeni v polni meri. Viri za izrabo hidro-električne energije so bili razviti že dolgo nazaj in kar obstaja, je relativno majhno, a pomembno. Vetrne elektrarne vedno bolj vidno napredujejo in pridobivajo vse večji pomen. » Žal je pri nas ravno obratno.«

Na ravni energije je moje osebno mnenje, da se lahko veliko prihrani tudi tako, da doma nosimo topla oblačila, ki ohranjajo toploto (izolacija).

Tudi industrijska in komercialna predelava na ravni energije je vse bolj pogosta. Tako se obnova (rekuperacija) odpadne toplote zdaj že na široko uporablja na primer, toplota v enem postopku se uporablja še za drugega.

Številni domovi in šole so slabo toplotno izolirani in izgubljajo veliko toplote. To izgubo je mogoče zmanjšati z ustrezno toplotno izolacijo in vpeljati učinkovit kontrolni sistem.

Obnova izrabljenega zraka
Obnova izrabljenega zraka

Transportni sistemi je mogoče izboljšati bodisi z delitvijo, z uporabo boljšega sistema javnega prevoza, ali da,ljudje kolesarijo in hodijo.

Varčevanje z energijo in učinkovitost

Varčevanje z energijo ni isto kot energetske učinkovitosti.

Hiše, ki so bile narejene bolj energetsko učinkovito z boljšo toplotno izolacijo, niso vedno vodila k varčevanju z energijo. Pomembno je ugotoviti, kako in kdaj se toplota na domu najbolj uporablja, da bi našli načine za izboljšanje učinkovitosti. "Energetski pregledi" je le eden od načinov za dosego tega cilja.

Izvede se lahko v dveh fazah:

  1. Ugotoviti je treba, koliko energije je bilo porabljene v preteklih dvanajstih mesecih in koliko to stane.
  2. Nastavitev programa, ki kaže, kako se lahko ohranja toplota, da se ugotovi, kje, kako in koliko energije bomo prihranili s takšno izvedbo.
Smeti - ene izmed največjih svetovnih okolijskih težav
Smeti - ene izmed največjih svetovnih okolijskih težav

Viri energije

Energija za toploto in svetlobo se pridobiva iz premoga, nafte, plina, lesa, šote, vetra, vode, sonca in jedrske energije.

Številni od teh virov se uporabljajo za proizvodnjo električne energije, katere moč se nato uporablja pri izdelavi vsem svojim fizikalnim potrebam, kot so obleke, zdravila, toplota in svetloba. Nekateri viri goriva se uporabljajo za prevoz. Obstajajo stroški vključeni v proizvodnjo energetskih virov, finančnih stroškov in tudi stroški za okolje. Okolijske vidike je treba vedno upoštevati pred finančnimi in udobja stroškov.

Premog, nafta, zemeljski plin in šote so se veliko tisoč let tvorili v zemlji. V tem trenutku i se ti uporabljajo zelo hitro, in jih ni mogoče nadomestiti. So neobnovljiv in so označeni kot fosilna goriva. Les je obnovljiv vir, ampak traja veliko let, da se zamenja. Jedrska energija se lahko uporablja za več let, saj se uporablja cepljiv plutonij. Če je mogoče razviti za uporabo jedrsko fuzijo, bo ta vir za večno.

Sonce, veter in voda se lahko uporabljajo tudi kot vir energije in jih lahko uporabimo za nedoločen čas. Ti, skupaj z jedrsko fuzijo, so redki obnovljivi viri energije. V trenutku, ko so fosilna goriva najpogosteje uporabljeni viri energije, ki jih izkoriščajo predvsem v zahodnem svetu.

Onesnaženje preko odtočnih kanalizacijskih cevi
Onesnaženje preko odtočnih kanalizacijskih cevi


Okolijski vidiki

Okolijska škoda je iz vseh goriv neizogibna in mora biti sprejeta do neke mere, če želimo ohraniti porabo energije na sedanji ravni. Gospodarski stroški imajo za izpolnjevanje okolijskih zahtev, ki se doseže z uvedbo tehnik, kot so razžveplanja dimnih plinov v primeru premoga, v poskusu, da bi zmanjšali količino plinov, ki jih odvajamo v zrak itn. Neosvinčeni bencin se zdaj široko uporablja v avtomobilih. Načinov za zmanjšanje ogljikovega dioksida v okolje se še naprej aktivno raziskuje.

Kisel dež ni prizanesljiv niti avtomobilom
Kisel dež ni prizanesljiv niti avtomobilom

Fizično onesnaževanja

Iz energetskih procesov obstajata dve glavni vrsti vplivov na okolje, kot sta fizikalni in kemični

Proizvodnja in transport energije imata velik vpliv na fizično okolje, kot na primer, vetrne turbine, ali dimniki iz termoelektrarn, stebri in omrežja za prenos električne energije po vsej državi. Vsi ti imajo vizualni učinek na pokrajino.

Po drugi strani pa je zanesljiva moč bistvenega pomena za življenje v naših domovih, kmetijah, šolah, tovarnah, bolnišnicah in pisarnah. Ko se razvoj ustvarja, je pomembno, da se vplivi na okolje in stroški teh učinkov upoštevajo kot tudi potrebni sanacijski ukrepi, da se lahko pretehtajo koristi trajnostne rabe energije.

pH Lestvica-
pH Lestvica-

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje