Najlepše hiše

S sušilnikom za lase lahko ogrejemo 4 stanovanjske hiše

Da, res je kar ste prebrali. V Avstriji s pridom izkoriščajo dane možnosti, ki jo nudi sodobna gradbena tehnologija z novimi gradbenimi in izolacijski materiali na področju stanovanjske gradnje.


Vse to smo si lahko ogledali s pomočjo združenja pasivnih hiš IG Passivhaus Steiermark-Burgenland.

Slika 1 - Pasivna hiša v Hartbergu
Slika 1 - Pasivna hiša v Hartbergu

Tudi tokrat je zanimivo srečanje pripravila Mariborska razvojna agencija. Povabilu ogleda pasivnih hiš v Hartbergu ( Avstrija) smo se odzvali v velikem številu. Na ogled sta bila dva objekta:

  • vzorčna enodružinskahiša in
  • poslovni večnadstropni objekt.

Ekskurzija je bila organizirana v okviru projekta PASS-NET in mednarodnih dnevov pod imenom Dnevi pasivnih hiš, ki so potekali v posameznih evropskih državah od 5. do 7. novembra. Tako je bilo omogočeno posameznim interesentom, da so si pridobili nove koristne informacije in se na lastne oči prepričali, da pasivne hiše ne pomenijo le prihranka energije, temveč tudi izboljšanje udobja bivanja.

Slika 2 - Andreas Lackner je tudi tokrat podal detaljno razlago
Slika 2 - Andreas Lackner je tudi tokrat podal detaljno razlago

Za strokovno vodenje so poskrbeli eksperti IG Passivhaus Steiermark - Burgenland. Najprej smo si ogledali vzorčno enodružinsko pasivno hišo (slika 1). Hiša je prva izmed devetih, ki so predvidene za gradnjo. Vsaka hiša ima svoje zemljišče in vse bodo usmerjene strogo proti južni strani. Celotno naselje Singergasse tvori harmonično komponijo v srcu mesta Hartberg.

Slika 3 - Tudi tokratnega predavanja so se udeležili številni obiskovalci
Slika 3 - Tudi tokratnega predavanja so se udeležili številni obiskovalci

Osnovni princip pasivne hiše pomeni odlično izolirani ovoj zgradbe, ki v poletju in zimskem času nudi konstantno prostorsko temperaturo, brez dodatnega ogrevanja oziroma hlajenja.

Slika 4 - Dobra toplotna izolacija tudi v tleh
Slika 4 - Dobra toplotna izolacija tudi v tleh

Vse to se doseže z visoko kvalitetno toplotno izolacija in z izdelavo neprepustnih sten in tal za veter, strešne konstrukcije ter nepredušnih toplotnih mostov. Vsekakor je treba omeniti, da so za pasivno hišo pomembne še številne podrobnosti, med katerimi je potrebno še omeniti izolacijska trislojna okna in kvalitetna vhodna vrata, kakor tudi kompaktna gradbena arhitektura objekta. V primerjavi s klasično gradnjo potrebije pasivna hiša od 80-90 % manj toplotne energije. Tesnost hiše je bila opravljena po postopku »blower-door« testom, ki jamči, da ni prekoračena vrednost n50=0,6m/s.

V preglednici 1 so prikazani primerjalni podatki toplotnih vrednosti gradbenih elementov in stavbnega pohištva za nizkoenergijsko in pasivno hišo.

Preglednica 1: Primerjava nizkoenergijske in pasivne hiše.

Tehnični podatki Pasivna hiša Nizko energijska hiša
Temeljna plošča U   =  0,11 W/m2K [26 cm XPS pod temeljno ploščo] U   =  0,18 W/m2K [14 cm XPS pod temeljno ploščo]
Zunanji zid (srednji) U   =  0,10 W/m2K [26 cm EPS-F plus]  U   =  0,18 W/m2K [18 cm EPS-F plus]    
Zunanji zid (širok) U   =  0,13 W/m2K [26 cm EPS-F] U   =  0,18 W/m2K [18 cm EPS-F]
Ravna streha U   =  0,10 W/m2K [35 cm EPS-W 25] U   =  0,16 W/m2K [22 cm EPS-W 25]
Okna/balkonska vrata Uw =  0,79 W/m2K [trojna zasteklitev] Uw = 1,10 W/m2K [dvojna zasteklitev]
Vhodna vrata Ud =  0,79 W/m2K [Les/Alu tip po izbiri] Ud = 1,30 W/m2K [Les/Alu tip platana]
Energijska vrednost  < 15 kWh/m2a < 45 kWh/m2a
Pri standardno grajeni hiši znašajo ti podatki okoli 60 - 120 kWh/m2a

 Iz preglednice je razvidno, da potrebuje prikazana pasivna stanovanjska hiša za ogrevanje s tlorisno površino 173 m2 (pritličje in nadstropje) samo 0,15 kWh/m2a, kar znese skupno 259,5 kWh, ali slabo četrtino sušilnika za lase s 1200 W moči.

Slika 5 - Zračni filter poskrbi za čist in svež zrak v prostoru
Slika 5 - Zračni filter poskrbi za čist in svež zrak v prostoru

Predgreti sveži zrak se v hišo dovaja preko zemeljskega toplotnega menjalnika, kjer se predhodno tudi ogreje. S komfortnim prezračevanjem in s povratno dobljeno toploto dosežemo v prvi liniji kvaliteten zrak v prostoru in drugič, prihranimo veliko energije. V prikazani pasivni hiši se preko 90 % toplote iz odpadnega zraka ponovno vrne v prostor s primešanim svežim zrakom preko toplotnega menjalnika. Zaradi dobre toplotne izolacije je prostor v celoti ogret enakomerno.    

Slika 6 - Prezračevanje je pri pasivni hiši ključnega pomena
Slika 6 - Prezračevanje je pri pasivni hiši ključnega pomena

Cena

Nekoliko višja cena, ki nastane zaradi vgradnje kvalitetnejših materialov se povrne v relativno kratkem času. K vsemu temu je potrebno dodati, da odpadejo številni servisi za ogrevalne naprave, odpadejo vse dajatve in stroški za vzdrževanje dimne naprave ter porast vrednosti pri prodaji objekta.

Slika 7 - Strojnica
Slika 7 - Strojnica

V preglednici 2 so prikazane primerjalne cene za izgradnjo nizkoenergijske in pasivne hiše v Avstriji.

Preglednica 2:  Primerjava cen med nizkoenergijsko in pasivno hišo.

Nizkoenergijska hiša Pasivna hiša
Stanovanje z 87 m2
vključno s 350 m2 zemljišča
Cena Stanovanje z 87 m2
vključno s 350 m2 zemljišča
Cena
V surovem stanju 104.900 € V surovem stanju 108.700 €
Površinsko obdelana 161.500 € Površinsko obdelana 174.700 €
Na ključ 179.300 € Na ključ 192.400 €
Dvojček 121 m2
vključno s 450 m2 zemljišča
Cena Dvojček 121 m2
vključno s 450 m2 zemljišča
Cena
V surovem stanju 157.400 € V surovem stanju 163.600 €
Površinsko obdelana 239.800 € Površinsko obdelana 259.500 €
Na ključ 1265.800 € Na ključ 285.500 €
V vse cene so iz meseca oktobra 2008 in je vključen 20 % davek

Z dolgoletnimi izkušnjami, nenehnim nadaljnjim razvojem in s potrebnimi konsekvencami  v prenosu znanja si je podjetje SINGER pridobilo številne certifikate in ateste za kvaliteto. Vse to omogoča podjetju prodajo hiš v naselju Singergasse direktno kupcu, brez posrednika, kar vpliva na končno ceno. 

Ekopark 

Po zanimivi in obširni predstavitvi stanovanjske pasivne hiše smo naš ogled nadaljevali v tako imenovanem Ekoparku, kot simbiozi za delo, napredek in doživetje.  

Ekopark je inovativen  trostebrni koncept, ki združuje mrežo neodvisnih okoljskih podjetij, v katerem bo prostor za podjetja, uporabne raziskave in pridobivanje izkušenj. Na ogled bodo tudi razstave o svetovnih dosežkih s tega področja.

Slika 8 - Na tem okolju raste sodoben Ekopark
Slika 8 - Na tem okolju raste sodoben Ekopark

Tesno povezana kombinacija dela, raziskav in izkušenj, je v tem trenutku mogoče najti le na področju Ökopark Hartberg. Za mnoge že uveljavljene družbe je ravno ta interakcija pomembna prednost in ne samo lokacija, prav tako je pomemben dejavnik oziroma imidž podobe. 

    Slika 9 - Prva izmed pomembnejših zgradb bo že v kratkem odprla svoja vrata    

Podjetniški park

Najbolj aktivno delovno okolje v Hartenbergu se beleži na okoljskem področju. Tudi v mestu se v ozadju vzporedno s sedanjo prakso in poleg rednih aktivnosti razvija znanstveno področje (to pomeni, da Ekopark deluje v veliki meri popolnoma neodvisno). 

Slika 10 - Del lepo urejene strojnice v kleti poslovne zgradbe
Slika 10 - Del lepo urejene strojnice v kleti poslovne zgradbe

Obstaja posebna želja, saj obstaja enkraten ambient, ki zagotavlja smiselno in pomembno infrastrukturo na različnih področjih (na ravni komercialnih in industrijskih parkov), ki so nameščeni v bližini centra za uporabne raziskave. Vse skupaj pa se povezujejo z rekreacijo in dogodki, ki so kot destinacija ključnega pomena oziroma "bolj" privlačna ponudba. 

Park se razprostira na skoraj 15 hektarjih uporabne površine z različnimi skladiščnimi, pisarniškimi in razstavnimi prostori, ki jih ima v najemu preko 35 podjetij. Na sliki 8 je viden le del ekoparka, v katerem so nameščene proizvodne hale.

Raziskovalni park

V sklopu skupnega dela lahko Raziskovalni park s svojimi servisnimi partnerji JOANNEUM RESEARCH, S-I-M in IG Pasivne hiše sodeluje v številnih raziskavah in tehnološko razvojnih projektih. Raziskovalni park je usposobljen dajati različne ponudbe in jih tudi uspešno zaključiti. Prav tako se v Raziskovalni park vključujejo podjetja iz različnih področij, ki lahko z različnimi inovacijami in vedenji iz tehnološko transferskih procesov pridobijo številne odgovore.

Slika 11 - Zelena streha
Slika 11 - Zelena streha

Info-zabava park

V Avstriji je prvi Info-zabava park, ki je v povezavi z ekologijo, gospodarstvom in za obiskovalce na nivoju trajne zabavne izkušnje. Na splošno je doživetje za obiskovalce razdeljeno na več kot 30 področij z različnimi tematikami o naravoslovju. Usposabljanja, seminarji za znanstvene, kulturne in gospodarske prireditve vseh vrst in okrogle mize so prioriteta ekološkega parka.

Na tokratnem obisku smo si ogledali zgradbo, v kateri bo deloval podjetniški park (slika 9). Zanimiva sedem nadstropna zgradba, ob kateri se nahaja 50 m visoko panoramsko dvigalo pritegne pozornost vsakega obiskovalca. Zanimiv je predvsem način gradnje, saj nobena zunanja in tudi notranja stena ni zidanaravno. Vse stene so z nagibom, razlage zakaj tako pa žal nisem uspel dobiti.

  Slika 12 - V ekoparku ne gre brez vetrnice   

Gostitelji so nas povabili še na ogled parka z vožnjo s panoramskim dvigalom, kjer je lep razgled na celotni Ekopark (stolp ob poslovni zgradbi na sliki 9). Neposredno ob samem objektu še stojijo številni energijsko varčno naravnani objekti. Zanimiv je bil pogled na objekt v neposredni bližini, ki je prekrit z zeleno streho (slika št. 11). Tik ob njem stoji velika vetrnica in številni proizvodni objekti opremljeni s sprejemniki za fotovoltajiko. Proizvodnja v teh halah je izključno namenjena izdelavi elementov za gradnjo pasivnihhiš.

Slika 13 - Sprejemni prostor v objektu Maxoom
Slika 13 - Sprejemni prostor v objektu Maxoom

Na koncu smo si še ogledali razstavni objekt Maxoom (slika št. 13). Lepo opremljen sprejemni prostor, v katerem so nameščeni številni in lepo urejeni akvariji navdihnejo slehernega obiskovalca. Na razpolago je bilo veliko strokovnega materiala in za bolj detajlno razlago so nam bili na voljo številni strokovni delavci.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje