Ogrevanje

Parni kotel


V industrijskih napravah, ki potrebujejo v različne namene velike količine vodne pare z visokim tlakom, uporabljajo parne kotle, ki dajejo pregreto paro 12.. .40 barov (v termoelektrarnah do 160 bar) s pregretjem 350...540°C.

Posamezne vrste parnih kotlov se razlikujejo med seboj predvsem po načinu, kako toplota kurjave in dimnih plinov vodo uparja. Pri najenostavnejšem načinu (sl. 1, kotliček za vodo v gospodinjstvu) pustimo, da ližejo vroči plameni spodnjo stran kotlička, napolnjenega z vodo. Pri mnogovodnih parnih kotlih pa vodimo vroče pline skozi dimne cevi ali skozi plamenice, ki ležijo v vodnem prostoru bobnov. Prednost tovrstnih kotlov je enostavno streženje, pomanjkljivost pa so majhne količine pare zaradi omejenih ogrevalnih površin ter šibke cirkulacije; zavzemajo tudi veliko prostora in imajo omejeno bratovalni tlak. Tovrstne kotle uporabljamo danes samo še pri lokomotivah in pri napravah, ki potrebujejo razmeroma malo pare.

Slika 1 - Kotliček za vodo
Slika 1 - Kotliček za vodo

Moderni kotli, ki jim lahko zelo hitro povečamo obremenitev, so vodocevni parni kotli. Pri njih se uparja voda v ceveh, ki so položene skozi ogrevani prostor, kjer so izpostavljene sevalni toploti plamenov in vročim dimnim plinom. Gradimo jih kot strmocevne kotle ali kot poševnocevne kotle, ki se razlikujejo, kakor pove ime, po legi cevi, v katerih se proizvaja para. Cevi so zvezane na bobne ali komore, ki leže največkrat pravokotno na cevi.

Slika 2 - Parni kotel
Slika 2 - Parni kotel
1. Parni kotel z gorilnikom 2. Parni boben 3. Tlačno stikalo 4. Manometer
5. Varnostni ventil 6. Tlačno stikalo 7. Izravnalna posoda 8. Vodokaz
9. Stikalo za vklop pri pomanjkanju vode 10. Zaporni ventil s kapo 11. Regulator vodostaja 12. Napajalna črpalka
13. Zaporni zasun 14. Ventil za usedline 15. Vodni števec 16. Obtočni vod
17. Optični javljalnik 18. Povratni ventil 19. Dušilna loputa 20. Lovilec nečistoč
21. Rezervoar kondenzata 22. Revizijski pokrov 23. Povratek kondenzata 24. Plovni ventil
25. Prezračevalna cev 26. Preliv 27. Plovno stikalo 28. Vodno kazalo
29. Regulacija kotla MW ± 20 mm  

Kotelsko napajalno vodo, ki jo ogrevajo dimni plini, dovajamo v zgornji boben. Od tu pada po neogrevanih ali slabo ogrevanih ceveh v spodnje komore ali bobne, od koder se dviga v vrelne cevi. Tu se voda uparja, natopa odteka zmes voda-para v zgornji boben. Para se tu odloči iz zmesi voda-para in teče po ceveh pregrevalnika, ki so ogrevane s še zadosti vročimi dimnimi plini. Končno odteka pregreta para k potrošniku. Odločena voda pa teče skupno s svežo vodo ponovno navzdol in tako se sklene tako imenovana naravna cirkulacija.

Take kotle kurimo s trdnimi, tekočimi ali plinastimi gorivi. Pogosto uporabljamo za zgorevanje premogov potujoče rešetke. To so počasi se gibajoči brezkončni rešetasti trakovi. Dovajani premog zgoreva v kurišču (= zgorevalnem prostoru). Zgoreline, to so: žlindra in leteči pepel, pa padajo z rešetke na drugi strani. Za regulacijo zgorevanja vpihujemo zgorevalni zrak od spodaj skozi rešetko v kurišče.

Pri drugih kurjavah na premog pa vpihujemo premogov prah skupno z zrakom v kurišče, kjer zgoreva pri temperaturi okrog 1400 °C. Pri kurjavah na tekoča goriva pa vpihujemo fino razpršeno gorilno olje skozi šobe v kurišče, kjer zgoreva. Zgorevalni prostor je znotraj obzidan s šamotno opeko. Notranje stene kurišč največkrat obdajajo hladilne cevi, v katerih kroži voda. Te cevi ščitijo šamotno obzidje, ker prevzemajo toplotno sevanje ter se zato v njih proizvaja dodatna para (pri sevalnih /žarilnih/ kotlih se proizvaja na ta način večina pare).

Parni kotli posebne vrste proizvajajo visoko tlačno paro s 100...225 bar, seveda z ustreznim pregretjem do 540 °C. Pri tej vrsti kotlov pošilja vodo v obtok obtočna črpalka (kotel na prisilni obtok; sl.2). Po ceveh uparjalnika se pretaka šest do sedemkrat več vode, kakor pa to ustreza količini proizvedene pare. Pri drugi vrsti pa potiska napajalka vodo skozi cevi teh kotlov.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje