Ogrevanje

Jedrski reaktor


Jedrski reaktor uporabljamo za spreminjanje jedrske energije v toplotno. Atomska jedra v glavnem sestavljajo elementarni delci protoni in nevtroni. Protoni so nabiti pozitivno, nevtroni pa so brez naboja. Med temi »nukleoni« delujejo močne privlačne sile, ki jih držijo skupaj v jedru. Vendar so težja atomska jedra manj stabilna od lažjih, ker odbojne sile protonov razrahljajo strukturo. Zato se nam lahko posreči razbiti težka jedra (npr. U 235) s tem, da jih obstreljujemo s prostimi nevtroni. Na sliki 1 je zadel nevtron jedro urana 23S. Zato delci v jedru zanihajo in to nihanje lahko postane tako močno, da jedro razpade v več delov, na primer v eno barijevo in eno kriptonovo jedro.

Slika 1 – Cepitev jedra urana 235 z nevtronom
Slika 1 – Cepitev jedra urana 235 z nevtronom

»Cepitveni produkti« odletijo z veliko energijo, zadenejo ob druge atome in oddajo svojo kinetično energijo kot toploto. Tako se spreminja jedrska energija v toploto. Poleg cepitvenih produktov in toplote pa se sprostita pri cepitvi urana še dva nova nevtrona, ki lahko cepita nove uranove atome. To je verižna reakcija, ki jo ponazarja slika 2: Z leve prihajajoči nevtron zadene jedro U-235, ustvari za kratek čas vmesni produkt U-236, ki pa sam od sebe razpade, to pot v stroncij in ksenon. Pri tej cepitvi se sprostijo trije nevtroni. Da bi lahko te tri nevtrone, ki zapustijo začetno jedro z veliko hitrostjo, uporabili za nove cepitve, jih je treba zavreti.

Nevtroni z majhno hitrostjo so mnogo ustreznejši za cepitev jeder kot pa nevtroni z večjo hitrostjo. Počasni nevtroni ostajajo dalj časa v reakcijskem polju jeder, medtem ko se hitri nevtroni premalo časa zadržujejo vbližini jeder, da bi prišlo do cepitve. Trki z lahkimi atomi pa zavirajo nevtrone, ki zaradi trkov zgubijo precej energije. Da bi zavrli nevtrone, moramo vgraditi v reaktor veliko število lahkih atomov, kot so na primer atomi vode, grafita itd. Zavrti nevtroni nato dalje cepijo jedra U-235. S tem, da nastajajo pri vsaki cepitvi novi prosti nevtroni, se vzdržuje jedrska reakcija in reaktor obratuje.

V jedrskem reaktorju se nahaja voda pod pritiskom. Kovinski uran je v palicah vstavljen v posodo, napolnjeno z vodo. Tu se cepijo jedra. Pri tem osvobojeni nevtroni difundirajo iz urana v obdajajočo jih vodo, kjer pogosto trkajo ob lahke vodikove in kisikove atome, kar nevtrone zavira.

Slika 2 – Verižna reakcija in zaviranje nevtronov
Slika 2 – Verižna reakcija in zaviranje nevtronov

Ti »počasni« nevtroni dosežejo nato z neko verjetnostjo ponovno eno od uranskih palic in sprožijo nove cepitve. Pri tem nastali cepitveni produkti oddajo svojo energijo kot toploto uranu, le-ta pa jo odda naprej vodi, to pa prečrpavamo skozi toplotni menjalnik, v katerem odda toploto normakiemu sekundarnemu toplotnemu krogu. Da reaktor ne bi ugasnil ali da se ne bi sprožil plaz cepitev, moramo količino nevtronov zelo natančno krmiliti. Zato uporabljamo krmilne palice iz materiala, ki absorbira nevtrone. Palice lahko potisnemo različno globoko v jedro reaktorja. Potisnemo jih tako globoko v reaktor, da ostane povprečno pri vsaki cepitvi ravno en nevtron za novo cepitev. Ker so cepitveni produkti praviloma močno radioaktivni, obdaja reaktor debel betonski plašč, »ščit«. V vrelnem reaktorju izpareva voda v samem reaktorju, paro pa lahko uporabimo že v primarnem krogu, zato toplotni menjalnik lahko opustimo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje