Ogrevanje

Popravilo sistema za distribucijo tople vode

Sistema za toplo vodo in paro delujeta podobno, vendar se sistem na paro ni priporočljivo nameščati v novejših domovih. Ker pa sta oba še vedno v obstoječih domovih, je tu nekaj nasvetov za vzdrževanje.


Gravitacijski sistemi so odvisni od višjega toka tople vode za kroženje ogrevane vode iz kotla in se nadaljuje po cevnih razvodih do radiatorjev, ki so nameščeni v prostorih vašega doma. Boljši radiatorji uporabljajo ventilatorje za razpihovanje vročega zraka po prostorju in se imenujejo konvektorji.

Toplota iz vode v radiatorjih ali konvektorjih se najprej prenaša na kovinske radiatorje in nato v zrak. Ko voda izgublja toploto, se skozi cevi na povratnem vodu izteka nazaj v ogrevalni kotel. Večina gravitacijskih sistemov z vodo, se segreje na največ okoli 80oC in v povratnem cevovodu, ki gre nazaj v ogrevalni kotel, pa le redko pade pod 60oC, razen pri nizko temperaturnih sistemih, kjer so zgradbe z zelo kakovostno toplotno izolacijo.

Kako popraviti sistem za distribucijo tople vode-
Kako popraviti sistem za distribucijo tople vode-

Slika št.1 - Sistemi za pridobivanje tople vode uporabljajo obtočno črpalko za pomikanje tople vode, ki jo poganja motor. Voda se hitro premika in prihaja hitreje do radiatorja z majhnimi izgubami toplote.

Tlak v sistemu

Odprti gravitacijski sistemi imajo preliven odtok, da lahko voda pri previsoki temperaturi ogrevanja uhaja. To prepreči kopičenje presežnega tlaka v sistemu. Zaprti sistemi pa imajo zaprto raztezno posodo. Ko se v sistemu nabere previsoki tlak vode, se odvečna voda pretaka v raztezni rezervoar z gumijasto membrano, da prepreči poškodbe cevi ali kotla. Hidravlični sistemi za ogrevanje vročo vodo so podobni zaprtim gravitacijskim sistemom, le da hidravlični sistem za premikanje vode uporabljajo motorno obtočno črpalko. Posledično se voda v hidravličnem sistemu hitreje premika in pride hitreje do radiatorja. Tako se zmanjšajo izgube toplote kot pri ogrevanju s hidravličnimi sistemi.
Pri vzdrževanju sistema za distribucijo tople vode in pare je treba upoštevati še druge ključne predpisane dejavnike, kot so:

Nagib, vodostaj in raztezna posoda
Spodaj so zapisani ključni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri vzdrževanju in servisiranju sistema za ogrevanje s toplo vodo in paro.

Naklon
Sistemi tople vode so odvisni od pravilnih naklonov. Vse cevi in ​​radiatorji morajo biti nagnjeni nazaj proti ogrevalnemu kotlu. Hrup s kladivom in odpoved toplote kažeta na napačen naklon. Če želite odpraviti te napake, preverite nagib radiatorjev in cevi ter podprite radiatorje ali pritrdite cevi, tako da so vse komponente pravilno nagnjene.

Odprta raztezna posoda
Nivo vode v ogrevalnem kotlu za delovanje z odprtim razteznim sistemom mora biti približno do polovico jeklenega rezervoarja, ki je običajno nameščen na najvišji točki ogrevalnega sistema. Med površino vode in vrhom rezervoarja mora biti zračni prostor. Prenizka raven vode lahko povzroči neustrezno ogrevanje.

V večini primerov sistem samodejnega polnjenja ohranja kotel napolnjen s primerno količino vode. Če pa je nivo vode v sistemu nenehno nizek, preverite tesnjenje cevi in druge grelne elemente. Za dopolnjenje vode v sistemu odprite ventil za dovod vode, ki je običajno nameščen na najnižji točki ogrevalnega kotla in ga zaprite, ko v kotlovnico priteče iz raztezne posode skozi prelivno cev voda. Če se raven vode drastično spusti, pokličite strokovnjaka za servisiranje.

Zaprti sistem
Za učinkovito ogrevanje pri zaprtem razteznem sistemu s toplo vodo se voda segreva precej nad vreliščem, vendar se ne pretvori v paro, ker je voda v sistemu pod tlakom, ki preprečuje vretje. Raztezna posoda in varnostni ventil za zmanjšanje tlaka ohranjata vodo pod pritiskom. Običajno je raztezna posoda obešena ob strani ogrevalnega kotla ali visi s stropa v kleti, nedaleč od kotla.

V starejših sistemih poiščite raztezno posodo na podstrešju. Če v raztezni posodi ni dovolj zraka, se bo zaradi naraslega tlaka voda v ogrevalnem kotlu dvignila na raven dovoljenega tlaka in se preko varnostnega ventila, ki je nad ogrevalnim kotlom, iztisnila. Brez dovolj zraka v raztezni posodi, ki ga od vode loči vgrajena gumijasta membrana, vgrajena v raztezni posodi. Voda, ko se segreva, se širi in pri hlajenju ponovno krči, odvečni tlak pa uhaja skozi varnostni ventil.

Preverite zrak v raztezni posodi z rahlim dotikom. Običajno je spodnja polovica raztezne posode nekoliko toplejša od zgornje, če je v raztezni posodi vroče, se je napolnila z vodo in jo je treba izprazniti. Tukaj je opisano, kako izprazniti raztezno posodo:

Izklopite ventil na spodnjem delu ogrevalnega kotla, ki služi za napajanje in odvajanje vode z ogrevalnega kotla. Kombinirani ventil za izpust pušča vodo in zrak, ko ventil odpremo. Če obstaja kombinirani ventil, pa na ventil pritrdite vrtno cev in izpustite 2 ali 3 litre vode. Če kombiniranega ventila ni, zaprite ventil, ki je nameščen med raztezno posodo in kotlom ter popolnoma izpustite vodo iz raztezne posode.

Ko ste to delo opravili, znova odprite oskrbo z vodo na predpisan tlak. Nato vklopite kotel in ponovno zaženite sistem. Ni treba ponovno napolniti raztezne posode, saj se napolni le kot del normalnega delovanja sistema.
Radiatorji na sistemu tople vode in pare zahtevajo redno vzdrževanje. V naslednjem odstavku je zapisano, kaj vse morate vedeti o tem.

Radiatorji, cevovodi in puščanje
Radiatorji in cevovodi za distribucijo tople vode in pare so pomembni sestavni deli ogrevalnega sistema, zato vam bodo pri servisiranju na voljo naslednji nasveti.

Če je posamezen radiator hladen in cevi, ki vodijo do njega vgrajene s pravilnim nagibom, potem preverite vse dovodne ventile na radiatorjih. Ta ventil je treba odpreti do konca, da radiator deluje pravilno. Če se nekateri radiatorji segrejejo bolj kot drugi, verjetno ni pravilno odzračen. Prilagodite tudi regulacijske ventile tako, da so tisti, ki so najbolj oddaljeni od ogrevalnega kotla, odpirajo bolj kot tisti, ki so najbližje ogrevalnemu kotlu.

Zrak, ujet v radiatorjih, lahko prepreči vstop vode in preprečuje, da bi se segreval. Za odstranjevanje zraka, ujetega v sistem, je treba na enoti odpreti ventil za odzračevanje zraka, tako, da iz njega priteče voda. Za odpiranje uporabite izvijač ali ključ, ki ga je zagotovil proizvajalec. Če nimate ključa, ga poiščite v trgovini za ogrevanje. Nato zaprite odprtino za zračenje in ga ponovno odprite na želeno toploto. Nekateri radiatorji imajo samodejne ventile, ki jih ni treba ročno odpirati ali zapirati.

Kroženje medija
Za hitrejše kroženje ali kroženje medija skozi radiatorje, ki so nižji od ogrevalnega kotla, je treba vgraditi obtočno črpalko, ki vročo vodo sili v radiatorje po hiši. Težave s kroženjem ogrevalnega medija se navadno pojavijo, ko so spoji nepravilno ločeni od črpalke, ali motor črpalke nepravilno deluje. To na splošno povzroči veliko hrupa. Drug vir težav z obtokom je tesnilo črpalke. Če voda iz črpalke pušča, obstaja velika verjetnost, da je tesnilo poškodovano. Če se v obtočnem kanalu pojavijo katere koli od teh težav, pokličite strokovnjaka za servisiranje.

Puščanje
Sistemi za ogrevanje s toplo vodo so nagnjeni k vodnim puščanjem iz cevi in na vstopnih ventilih. Puščanje cevi pogosto povzročijo ohlapne navojne ali varjene povezave, ki jih je mogoče zaustaviti z zategovanjem navojnih povezav s primernim ključem ali varilnimi aparati. Vendar puščanje okrog dovodnih ventilov nastane zaradi okvare tesnjenja ventilov ali dotrajane podložke v ventilu.
Dovodni ventili radiatorjev so sestavljeni iz navojne regulacijske matice, telesa ali stebla ventila in sklopa s podložko. Spodaj je opisano, kako zamenjati ventil ali podložko:

       -      Izključite ogrevalni kotel in pustite, da se ohladi. Ko se sistem ohladi, bo voda odtekla iz radiatorja nazaj v kotel.

 • Odstranite vijak na vrtljivem ročaju. Odvijte regulacijsko matico in odstranite ročaj ter izvlecite steblo ali telo ventila.
 • Odstranite vijak in podložko na dnu stebla. Zamenjajte podložko s tesnilom z novo enake velikosti in vrste.
 • Med ponovno montažo regulacijskega ventila zamenjajte tesnjenje s predivom oziroma s teflonom.
 • Spodnji ventil na radiatorju pa nastavite na zahtevano stopnjo regulacije.  
 • Zategnite vse povezave in nato vklopite sistem.

Pomembno je tudi vedeti, kako izplakovati in odvajati sistem za vročo vodo in paro.

Naučite se smernic, kako opraviti te naloge v naslednjem odstavku.

Tehnike izpiranja in odvajanja
Enkrat na leto oziroma po potrebi je treba izpirati celoten sistem tople vode in pare, da bodo cevi čiste in bo voda lahko prosto tekla. Za izpiranje sistema odprite odzračevalni ventil in pustite, da voda teče v vedro, dokler ne izteče. Če je voda po izplakovanju sistema še vedno zarjavela, pokličite strokovnjaka za servisiranje.

Ogrevalni sistem s toplo vodo je treba izprazniti:

Če bo hiša čez zimsko obdobje prazna ali po daljšem servisiranju in pred izpadom električne energije za daljši čas, je treba, da se prepreči zamrznitev ogrevalnega sistema v hladnem vremenu iz celotnega sistema vodo izprazniti. Morda pa bo treba vodo izprazniti iz sistema zaradi popravila.

Izklopite napajanje kotla in pustite, da se voda ohladi, dokler ni ravno topla.

Postopek:

 • Zaprite ventil na ogrevalnem kotlu (OK) za dovod in izpust vode ter pritrdite dolžino vrtne cevi na odtok kotla.
 • Odprite odtočni ventil na (OK) in zračnike na vseh radiatorjih. Voda iz sistema bo odtekala skozi cevi.
 • Dajte ventilu veliko časa za odtekanje.
 • Za ponovno polnjenje sistema odprite zračnike na vseh radiatorjih in zaprite odtočni ventil.
 • Odprite ventil za dovod vode v ogrevalni kotel.
 • Če je na ogrevalnem kotlu vgrajena samodejna zaustavitev, je samodejno tudi polnjenje.
 • Če ni samodejnega izklopa, ga napolnite, dokler kombinirani merilnik ventila ne prikaže tlak v sistemu, 2,5 bara.    
 • Sočasno je treba iz vseh radiatorjev sprostiti zrak, da bodo dobro odzračeni, le tako bodo lahko pravilno segrevali.
 • Merilnik, ki je vgrajen na kotlu ali na ceveh ob (OK) naj bo okoli 1,5 bara.
 • Če je tlak na merilniku nižji od 1,5 bara, dodajte več vode. Če je tlak nad 1,5 bara, odcedite nekaj vode.

Če sledite korakom v tem članku, ste lahko prepričani, da bo vaš sistem za vročo vodo deloval učinkovito nekaj prihodnjih let.

Opomba:

Obstaja nešteto težav, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje vašega sistema. Zapisane so le nekatere od manjših težav, ki jih lahko odpravite sami. Za večja oziroma zahtevnejša popravila je najbolje poklicati za to pristojnega izvajalca.

Kako izprazniti radiatorje

Mnogi domovi se ogrevajo s pomočjo ogrevalnega kotla. Kotel ogreva vodo za pranje in ogrevanje vaše hiše s kroženjem tople vode ali pare po razvodnih ceveh in radiatorjev, ki so napeljane po celotni hiši. Pravilno vzdrževanje vašega ogrevalnega sistema je ključnega pomena za učinkovito ogrevanje hiše. Včasih, če se pojavi težava, je odpravljanje napake lahko preprosto.  Kadar pa v sistemu pride do puščanja ali kopičenja blata, je za rešitev treba izprazniti vse radiatorje. Odvajanje parnih radiatorjev poteka z odvajanjem vode iz ogrevalnega kotla. Tukaj je zapisano, kaj vse morate storiti, če boste morali sami izprazniti radiatorje in ogrevalni kotel.

Izklopite vso moč kotla. Stikalo za vklop se nahaja na kotlu.
    Izklopite plin v ogrevalni sistem.
    Zaprite ventil za dovod vode. Tako boste zagotovili, da med odvajanjem vode v sistem ne vstopi voda.
    Pustite, da se sistem vsaj 30 minut ohladi.
    Poiščite odtočni ventil na dnu kotla. Na ventil pritrdite vrtno cev. Drugi konec cevi položite v umivalnik. Kotel lahko odtečete tudi na vrt.
    Odprite odvodni ventil tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Voda se bo začela odvajati iz kotla. Ko iz cevi ni več vode, se sistem izprazni. Zaprite ventil in odstranite cev. Če nimate cevi, postavite vedro pod ventil za odvajanje in odprite ventil in napolnite vedro. Ko je vedro polno, zaprite ventil in izpraznite vedro. Postopek ponavljajte, dokler kotel ni prazen [vir:

Pripravil:

 1. K.


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje