Ogrevanje

Hidravlični cevovodi

Z razvojem in večanjem hidravlične industrije, ki vse hitreje prerašča v kompleksnost njenih proizvodov in sistemov.


Hidravlični cevovodi

Hidravlični cevovodi se uporabljajo, za prenos toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Cevni sistemi so pomembni za kroženje hladne ali vroče vode, pri čemer se povezave med cevmi in priključnimi enotami izvedejo zaporedno. Končne grelne enote so toplotni izmenjevalci, ki prenašajo toplotno energijo med vodo in prostori, ki jih je treba hladiti oziroma ogrevati. Hidravlični sistemi lahko ločeno ali skupaj delujejo kot sredstvo za vodno hlajenje, medtem ko z ogrevalnimi kotli ogrevajo vodo.

Zakaj bi zgradili vesoljsko ladjo, ko je potrebna Cessna?

Velikokrat si številni ljudje predstavljajo, da je preprosto, ne biti na tekočem. Ni tako. Sistem, o katerem govorimo, uporablja najsodobnejše zasnove, kot so nadzor zunanje ponastavitve, modulacije kotla in kroženje s spremenljivo hitrostjo. Sam način pooseblja najsodobnejše stanje v hidrotehniki, vendar s precej manj sestavnimi načini in sestavnimi deli.

Vrste hidravličnih cevovodnih sistemov so:

Serijska zanka ogrevalnega kroga
Serijska zanka ogrevalnega kroga
  1. Serijska zanka

Ta sistem ima ustrezno ime, ker so vse enote povezane zaporedno in nastane zanka. V sistemu je celotna oskrba z vodo, ki teče skozi vsako priključno grelno enoto in se nato vrne v ogrevalni toplovodni kotel skozi črpalko. Čeprav gre za preprosto ureditev, ima ta konstrukcija svoje pomanjkljivosti:

-   Za servisiranje ali popravilo priključne enote je treba izklopiti celoten sistem.
-   Število enot je omejeno, ker v ogrevalnih sistemih temperatura vode stalno pada, ker v vsaki enoti oddaja toploto zaporedno. To lahko povzroči nizko temperaturo v oddaljenih enotah v sistemu, kar morda ne zagotavlja dovolj toplote za udobje.

Razporeditev serijske zanke je preprosta, poceni in se uporablja predvsem za stanovanjske hiše.

2.Enocevni sistem z glavno razdelilno zanko - V tem sistemu je vsaka priključna enota povezana z dovodom in povratno cevjo na glavni cevni zanki. Z lociranjem ventilov v cevovodih je mogoče vsako enoto posebej krmiliti in servisirati. Tudi v tem sistemu, tako kot v zanki iz serije, če je preveč enot, ogrevana voda, ki sega do daljnih enot, morda ne bo zadoščala za udobje v sobi.

Enocevni sistem z glavno razdelilno zanko
Enocevni sistem z glavno razdelilno zanko

Najboljši način za nadzor enocevnih sistemov je zagotavljanje konstantnega kroženja ogrevane vode okoli glavnega tokokroga med ogrevalno sezono. Termostati se po potrebi odpirajo in zapirajo za potrebe ogrevanja. Ker se uporablja stalno kroženje vode, je najbolje, da kotel priključite na sistem, kot je prikazano zgoraj. Termostat kotla deluje le, ko je kotel vklopljen. Drugače pretok vode v glavnem tokokrogu obide ogrevalni kotel in zmanjša izgubo toplote zunaj tokokroga.

Dvocevni sistem z neposrednim povratkom

V enocevnem sistemu je ogrevalni kotel, ki deluje ločeno od glavne cevne zanke. Cevi, opremljene s termostatsko krmiljenimi ventili, dovajajo vodo iz glavnega tokokroga in ga usmerjajo v glavni vod "enocevnega sistema." Ta sistem, priključen na distribucijski sistem uporablja posebne cevi za preusmerjanje dela tople vode po dvosmerni poti.

Enocevni sistem z neposredno vrnitvijo v drugi cevi-
Enocevni sistem z neposredno vrnitvijo v drugi cevi-

Čeprav gre za preprosto ureditev, ima ta sistem svoje pomanjkljivosti:

-      Za vzdrževanje ali popravilo katere koli ogrevalne enote je potreben izklop celotnega sistema.

 -      Število enot je omejeno, saj se pri vsaki ogrevalni enoti temperatura vode znižuje zaradi zaporedne oddaje toplote. To lahko povzroči nizko temperaturo v oddaljenih ogrevalnih enotah sistema, kar pa morda ne zagotavlja zadostne toplote za udobje.

-      Zaradi padanja temperature od prvega grelnega telesa in do zadnjega je treba pri radiatorju upoštevati, da se voda ohlaja in je zato treba radiatorjem dodajati velikost.

Razporeditev osnovne grelne zanke je poceni in se večinoma uporablja za vgradnjo v stanovanjske hiše, saj glavni grelni cevovod poteka večinoma pod radiatorji, v podu ali v nižjem nadstropju.

Razporeditev osnovne grelne zanke je poceni in se večinoma uporablja za vgradnjo v stanovanjske hiše, saj glavni grelni cevovod poteka večinoma pod radiatorji, v podu ali v nižjem nadstropju.

  1. Enocevni sistem z neposredno vrnitvijo v drugi cevi

Ta sistem se običajno uporablja za večje cevne ogrevalne sisteme z neposredno vrnitvijo in je sestavljen iz dveh omrežij. Glavni tok se uporablja za oskrbo in glavni tok za vrnitev. Sistem je dražji od enocevnega glavnega voda in serijskega tokokroga, vendar omogoča ločeno krmiljenje in vzdrževanje vsake priključne enote, ker je temperatura dovoda enaka za vsako enoto. Dvocevni sistem se imenuje neposredna vrnitev, saj je povratni vod položen tako, da se voda vrne v vir po najkrajši poti.

Enocevni sistem z neposredno vrnitvijo v drugi cevi
Enocevni sistem z neposredno vrnitvijo v drugi cevi

Dve cevi za neposredno vrnitev, dovod in odvod ogrevne vode sta enaki po dolžini in velikosti. Prvi dostavljeni grelni element je lahko zadnji vrnjen terminal in obratno, kar olajša uravnoteženje hitrosti pretoka.

Kombinacije lahko pripravimo tudi pri vgradnji sistema s tremi ali štirimi cevnimi razvodi. Z vgradnjo s tremi cevmi se lahko hkrati izvaja ogrevanje ali hlajenje. Obstajata dva dovodna voda, kroženje hladne vode in kroženje tople vode. Tri smerni ventili v sistemu do vsake priključne enote določajo, ali enota prejema toplo ali ohlajeno vodo, povratni vod pa vodo iz vsake enote.

Povratni vod v dveh ceveh-
Povratni vod v dveh ceveh-

Toda sistem s tremi cevmi lahko izgublja energijo, ker povratni vod meša ohlajeno in toplo vodo. V tem postopku mešanja se segrevata ohlajena voda in vroča voda, kar vodi v dodatno ogrevanje in hlajenje ogrevalnega kotla in / ali hladilnika. Ureditev s štirimi cevmi je draga, vendar ločuje dvocevne sisteme - enega za hladno vodo in drugega za toplo vodo. Zato ne pride do mešanja, kar je idealna izvedba, da se izognete zapravljanju energije.

I.K.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje