Ogrevanje

Spojni elementi za press sistem


Pressfitting sistem omogoča zanesljiv in gospodaren način polaganja cevovodov, za različne vrste namenov, v industrijskih, stanovanjskih in poslovnem območju, vse od premera 15 do 108 mm. Da bi se zagotovila popolna neprepustnost cevovodov, v vseh pogojih, obstajajo za to razni normativi, oziroma standardi.

Glavne prednosti pressfitting sistema:

- Enostavna in hitra montaža
- Zanesljivost cevovoda tudi v težjih pogojih
- Odpornosti proti koroziji
- Majhna teža vgradnih materialov
- Ni nevarnosti požara med namestitvijo  

- Maksimalni delovni tlak do 16 barov
- Delovna temperatura od -20 do +120 ° C
- Najvišja dovoljena temperatura do 150 ° C

Pressfitting sistem se vgrajuje z naslednjimi komponentami:

Fitingi:

Loki, T-kosi, reducirni in spojni kosi, itd. , izdelani so lahko iz Cr-Ni-Mo nerjavnega jekla, bakra, raznih plastičnih materialov in podobno. Fitingi so narejeni za cevi, za hladno oblikovanje.
Cevi:

Visoko tlačne cevi so prav tako izdelane z nerjavnega jekla, visoke kakovosti razred 316, bakra ali plastike (PE - Xc) cevi, v skladu s predpisanimi standardi. Na voljo so premeri od 15 do 108 mm in se lahko uporabljajo za oskrbo z vodo, stisnjen zrak in druge tekočine, medtem, ko se glede na visoke temperature in različni tlak z lahkoto prilagajajo skoraj vsem pogojem. Prednost teh cevi, v primerjavi z jeklenimi, je tudi majhna masa in enostavna uporaba (zvijanje, spajanje).

Večina cevi novejše izdelave ima nanesen poseben zaščitni sloj iz etilen - vinilakohol - kopolimera (EVOH). Vgrajen zaščitni sloj, skupaj s slojem lepila, preprečuje dostop kisika in njegovo difuzijo v material cevi in s tem onemogoči prehod kisika do grelne vode, znotraj cevi. Delež kisika v vodi ogrevalnega sistema je pri teh ceveh bistveno manjši od mejne vrednosti, ki je predpisana z DIN 4726. Ta znaša 0,1 ml/l,d (ml kisika na liter vode dnevno).

Večina proizvajalcev označuje cevi in spojne kose z neizbrisnim črnilom. Tako so označeni z znamko proizvajalca, številko postavke, vrsto materiala, velikost in serija vzdolž celotne dolžine.

Cevi so na voljo v kolutih ali v fiksnih dolžinah od 4 do 6 m.

Preglednica št. 1: Tlačne izgube skozi spojni material

Tlačne izgube se lahko izračunajo po naslednji formuli: Dp = xp (v2/2) (Pa), kjer je faktor x odvisen od vrste opreme, kot je razvidno v preglednici 1.
Razpon premera cevi je naslednji:


15 x 1
18 x 1
22 x 1,2
28 x 1,2
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x1,5
76,1 x 2
88,9 x 2
108  x 2

Pribor za Pressfitting sistem

Osnovni element sistema so posebej izdelani pressfitting elementi, iz nerjavnega jekla AISI 316 L, bakra ali plastike, ki so na voljo v različnih oblikah in merah. Spojni kosi imajo po navadi, na vsakem koncu utor za O-tesnilo ali nastavek za tesnilni vložek. Tesnila so izdelana iz  sintetične gume in podobnih materialov, odvisno od proizvajalca. S pritiskom orodja za spenjanje zagotavljamo neprepustnost. Tesnila so odporna na staranje, kot tudi za kemikalije, visoke temperature in se običajno uporabljajo za pitno vodo, ogrevalne sisteme, hlajenje itn. Pri napeljavah za kurilna olja ali razna maziva so posebej izdelana tesnila.

Preglednica št. 2: Določanje razdalje in nameščanje pritrditev za posamezno cev

Povezava cevi in spojnih materialov na ta način zadovoljuje obremenitvam pri vgradnji in cevovodih, kot so vibracije, toplotne širitve in krčenja in podobno. Seveda pa se je potrebno pri vgradnji strogo držati navodil proizvajalca, kot tudi predpisanih standardov za tovrstne cevne napeljave.

Vrednosti padca tlaka za fitinge in ravne cevi pri Pressfitting sistemih so podani v preglednici 1 in 2. Te vrednosti se uporabljajo v cevovodih za svežo pitno vodo, pri temperaturi 10 °C in za hitrost pretoka do 5 m/s. Hrapavosti cevi je K = 15x10-4 mm


Orodja za priklop:

Za vgradnjo cevi, oziroma za spajanje, so na voljo razna elektro hidravlična, baterijska ali ročna orodja za spajanje cevi do premera 108 mm. Vsako od orodij, mora biti opremljeno s primernimi in zamenljivimi čeljustmi , glede na velikost cevi in spojnega kosa. Orodje na zaskok čeljusti omogoča nadzorovano zatiskanje in zagotavlja neprepustnost, vgrajene cevne instalacije.

Slika 1 - pravilne razdalje za določanje položaja čeljusti pri zatiskanju

Pred nameščanjem cevi je potrebno preveriti, da je okoli cevi in spojnega materiala dovolj prostora za vstavljanje orodja za zatiskanje. Na sliki št. 1 in preglednici št. 3 so prikazani minimalni odmiki, ki so potrebni za zatiskanje, za vsako cev določenega premera in za različne položaje pressfitting orodja.

Preglednica št. 3: Minimalni odmiki za zatiskanje z orodjem

Zunanji premer cevi   15    18    22    28    35 

  42

   54      76,1       88,9       108

A (mm)                       25    27    42    45    47

  72

   85       210        210       210

B (mm)                       60    65    77    79    85

  93

 106       225        230       235     

C (mm)                       40    43    70    72    80

D (mm)                       21    22    40    42    44

  93

  72

 106       185        185       210

   85       112        124       136

Raztezki

Ker je raztezanje cevi podobno kovinskim cevem, jih lahko brez težav priključimo na ogrevalna telesa. Raztezanje cevi lahko rešimo z izdelavo kompenzatorja, neposredno na cevnem razvodu, v obliki črke »U« ali »Z«. Najbolj primerna rešitev je vsekakor vgradnja pressfitting kompenzatorja, ki omogoča širjenje in krčenje cevovoda, (glej sliko 2). Slika št. 3 prikazuje način pritrjevanja cevne instalacije, z fiksno in drsno pritrditvijo.

Slika 2: Cevni kompenzator

Pred vgradnjo cevi v spojni kos je potrebno dobro preveriti, če je »O« tesnilo pravilno vstavljeno v spojni kos. Cev porinemo v spojni kos in jo nekoliko zavrtimo. Cevi nikoli ne vstavljamo poševno v spojni kos, saj lahko poškodujemo tesnilo. Priporočljivo je, da predhodno označimo globino, do kod bomo vstavili cev. V primeru manjše tolerance in, če cev vstavimo s težavo, lahko uporabimo kot mazivo v vodi raztopljeno milo, nikakor pa olja ali raznih masti. Pozorno, preden pričnemo z zatiskanjem cevne instalacije, oziroma spojnega kosa, je potrebno preveriti, da instalacija ni vgrajena z napetostmi v spoju.

Slika 3 - Fiksna in drsna pritrditev za raztezanje cevi

Pri vgradnji dveh različnih vrst cevi in daljših cevnih razvodih, moramo vgraditi cevno držalo za fiksno in drsno pritrditev, ki omogoča drsenje cevi, v primeru toplotne razteznosti. Pravilna namestitev fiksne in drsne pritrditve je prikazana na sliki št. 3.

Na ravnem delu cevne instalacije zadostuje samo eno drsno držalo, ki omogoča širitev v obeh smereh. Pritrdila, ne smejo biti nameščena na opremi ali na mestih, kjer vgradimo pritrdila za toplotne raztezke.

V preglednici št. 2 so prikazane razdalje za nameščanje pritrditev za posamezno cev.

V preglednici št. 4 so podane širitve, ki jih absorbira aksialni kompenzator v različnih dimenzijah.

Preglednica št. 4: Cevni kompenzator

 Ø D

 mm

  22

    L

  mm

  230

   Prevzem raztezkov v mm

   +         -           Skupaj

  26

  35

  42

  54

  76

  245

  272

  312

  400

  580

  13       27           40

  13       27           40

  13       27           40

  15       30           45

  15       30           45

  89

106

  640

  760

  15       30           45

  17       33           50

 

Pressfitting sistem je idealna rešitev za vgradnjo vodovodnih, toplovodnih in drugih cevnih instalacij. Poleg pitne vode, raznih drugih instalacij, glede na njegove značilnosti, se pogosto uporablja tudi v industrijskem področju.

Slika 4 - Pritrjevanje cevne instalacije

Da bodo izpolnjeni pogoji za nemoteno delovanje in pravilno raztezanje cevne instalacije se je potrebno držati pritrjevanja cevi, kot je prikazano na sliki št. 4.

V preglednici 5 in 6 so podane dimenzije spojnih kosov za press sisteme

Preglednica 5:  Spojni elementi za press sistem

Reducirka

Prehodni T-kos in podobno

Spojka

Kotni prehodni kos

D1 - D2

l

z

D1 - D2 - D3

l1

l2

l3

D1 - D2 - D3

l1

l2

l3

D -R/Rp

l4

Z1

L5

Z2

l6

l7

l8

L9

 

15 - 12

15 - 14

18 - 12

18 - 15

22 - 15

22 - 18

28 - 18

28 - 22

35 - 22

35 - 28

42 - 22

42 - 28

42 - 35

54 - 28

54 - 35

54 - 42

50

51

54

55

59

57

64

60

71

68

81

81

73

81

96

89

33

31

37

35

39

37

44

39

50

45

60

58

47

58

70

59

15 - 12 - 12

15 - 12 - 15

15 - 15 -12

15 - 18 - 15

15 - 22 - 15

18 - 12 - 18

18 - 15 - 15

18 - 15 - 18

18 - 18 - 15

22 - 15 - 15

22 - 15 - 18

22 - 15 - 22

22 - 18 - 15

22 - 18 - 18

22 - 18 - 22

22 - 22 - 15

32

32

32

35

38

34

34

34

34

37

37

37

37

37

37

37

32

32

32

34

34

35

35

35

34

38

38

38

38

38

38

37

35

32

36

35

38

34

40

34

42

43

40

37

44

41

37

46

22 - 22 - 18

28 - 15 - 28

28 - 18 - 22

28 - 18 - 28

28 - 22 - 22

28 - 22 - 28

28 - 28 - 22

35 - 15 - 35

35 - 22 - 35

35 - 28 - 35

42 - 28 - 42

42 - 35 - 42

54 - 22 - 54

54 - 28 - 54

54 - 35 - 54

54 - 42 - 54

37

42

42

42

42

42

42

50

50

40

57

57

69

69

69

69

37

41

41

41

41

41

42

44

44

44

56

61

59

64

67

70

43

42

47

42

49

42

52

50

50

50

57

57

69

69

69

69

12 - 3/8

12 - ½

14 - ½

15 - 3/8

15 - 1/2

15 - ¾

18 - ½

18 - ¾

22 - ½

22 - ¾

28 - ¾

28 - 1

35 - 1

35 - 1 ¼

42 - 1 ½

54 - 2

32

35

37

33

37

39

37

39

38

40

43

44

48

50

58

63

15

19

17

13

17

19

17

19

17

19

20

21

22

24

28

28

31

35

37

33

38

39

37

39

37

39

40

45

46

50

54

63

2

3

2

2

3

3

2

3

1

2

1

2

1

2

2

2

32

34

46

33

36

  -

36

38

53

45

  -

51

  -

55

67

74

23

33

22

24

26

  -

30

30

24

27

  -

33

  -

45

52

60

30

32

43

32

35

  -

35

38

38

48

  -

58

  -

55

62

70

25

31

28

27

31

  -

34

33

37

44

  -

53

  -

47

51

53

 

                                                 

Preglednica 6:  Spojni elementi za press sistem

Privijalo z ravnim tesnenjem

  Reducirni T-kos

Prehodni kos

Privijalo

dvojno tesnjenje

Kotni prehodni kos

D - Rp

l

z

D - R

l

z

D - Rp

l1

L2

D - G

l

z

D

l

z

 

 

                                                                                                                                                                      Kotni prehodni kos

 

½ - 3/8

12 - ½

15 - ½

15 - ¾

18 - ½

18 - ¾

22 - ¾

22 - 1

28 - 1

35 - 1 ¼

40 - 1 ½

54 - 2

 -

42

46

55

48

57

61

65

59

69

77

82

 -

10

11

18

13

21

24

25

17

22

26

21

12 - 3/8

12 - ½

15 - ½

15 - ¾

18 - ½

18 - ¾

22 - ½

22 - ¾

28 - 1

35 -1 ¼

40 - 1 ½

54 - 2

48

54

57

58

59

61

66

66

71

75

28

93

31

37

37

38

39

41

45

45

48

49

52

58

12 - ½

15 - ½

18 - ½

22 - ½

22 - ¾

28 - ½

28 - ¾

35 - ½

42 - ½

54 - ½

     -

     -

29

41

41

42

45

44

41

50

57

69

 -

 -

23

23

24

26

27

29

30

34

38

44

 -

  -

 

15 - ¾

18 - ¾

22 - 135 - 1 1/2

28 - 1 ¼

42 - 1 ¾

54 - 2 3/8

      -

      -

      -

      -

      -

25

28

29

31

32

39

45

 -

 -

 -

 -

 -

6

8

8

8

6

9

10

 -

 -

 -

 -

 -

15

18

22

28

35

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

65

69

75

78

76

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

25

59

33

32

24

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 

 

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje