Prezračevanje


Adiabatsko hlajenje – »Hlajenje brez elektrike«

Adiabatsko hlajenje – »Hlajenje brez elektrike«
(Pomen »adiabatski«  - je postopek, ki poteka brez izmenjave toplote z okolico)  Hlajenje prostorov s hladilno napravo, običajno zahteva več energije kot njegovo ogrevanje z radiatorji. Pomembno vprašanje je za topla področja po svetu, je pa v toplih dneh primerno tudi v zmernih območjih. več

Merjenje pretoka zraka

Merjenje pretoka zraka
S pomočjo tako imenovanega Blower-Door-testa, ki so ga razvili v ZDA, je mogoče preveriti tesnost zgradbe ali posameznega stanovanja za vdor količine zraka skozi netesnosti v ovoju zgradbe, skozi strešne prehode, vgradnjo oken in vrat. S postopkom lahko ugotavljamo strukturno škodo, ki je nastala zaradi vdora vlage in nato izvesti še analizo za eventualna možna popravila. več

Zdravo živeti, s pravilnim prezračevanjem

Zdravo živeti, s pravilnim prezračevanjem
Sodobno grajene zgradbe prepuščajo skozi ovoj zelo malo količino zraka. Iz tega sledi, da naravna zamenjava zraka z odpiranjem oken v danih pogojih vedno ni mogoča. Zato se danes, ne samo pri pasivnih hišah, priporoča vgradnja prezračevalnega sistema, predvsem za odvod izrabljenega zraka in vodnih par , hkrati pa tako poskrbimo za prijetno počutje v prostoru. Prav tako je zaželena dobra toplotna izolacija, saj postane cena za energijo veliko nižja, če že ne skoraj nična. več

Prezračevanje in ogrevanje kopališč

Prezračevanje in ogrevanje kopališč
Zaradi visokih temperatur v prostoru, v kombinaciji z visoko zračno vlažnostjo, je toplotna izolacija na zunanjih straneh gradbenih delov nujno potrebna. Zaradi visokih temperatur v prostoru, v kombinaciji z visoko zračno vlažnostjo, je toplotna izolacija na zunanjih straneh gradbenih delov nujno potrebna.  več

Energetske in tehnične vrednosti toplotnih in hladilnih naprav

Energetske in tehnične vrednosti toplotnih in hladilnih naprav
Prezračevalne tehnične naprave služijo izboljšanju zraka v prostoru, odvajajo slab zrak, ki lahko pride v prostor tudi v večjih industrijskih mestih od zunaj. Zato uporabljamo določene prezračevalne naprave, na primer, prostorsko tehnične prezračevalne naprave služijo ljudem, za izboljšanje bivanja v prostoru, procesne prezračevalne naprave pa ohranjanju produktov v skladiščih. več

Ogrevanje in prezračevanje s povratno toploto

Ogrevanje in prezračevanje s povratno toploto
Ključni problem pri sodobno grajenih in zrakotesno neprepustno zaprtih stavbah, predstavlja izmenjava zraka. Naravno prezračevanje, pa zaradi velikih toplotnih izgub ni rentabilno.  Zato je prav, da že v času projektiranja predvidimo dober in ekonomičen sistem za prisilno prezračevanje. Med učinkovitejše načine prištevamo sistem, pri katerem lahko istočasno zagotovimo prezračevanje prostorov in ogrevanje. Posledično, pa koristimo povratno toploto odpadnega zraka. več

Izračun preseka prezračevalnega kanala

Izračun preseka prezračevalnega kanala
Pri današnji gradnji hiš je dan vse večji poudarek načelu nižanju toplotnih izgub. Mednje štejemo ventilacijske izgube oziroma izgube zaradi netesnosti ovoja zgradbe, oken ali vrat.  Ventilacijske izgube pri modernih zgradbah so majhne, zato je izmenjava zraka v prostorih nezadostna. več

Zrak skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik

Zrak skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik
Zemlja nam nudi enostaven in cenovno ugoden način za shranjevanje sončne energije, ki jo lahko shranimo v času, ko je le-te na razpolago veliko.Zemeljski toplotni izmenjevalnik za predgretje zraka z energijo tal, poleg prihranka energije v zimskem obdobju, nudi tudi učinkovito hlajenje prostorov v poletnem obdobju. Sveži zrak za prezračevalno napravo vodimo, skozi zemeljski toplotni izmenjevalnik in ga v zimskem obdobju predgrejemo na določeno temperaturo. Obratno naredimo v poletju, saj lahko na obraten način, pred uporabo, zrak predhodno ohladimo. Za takšno uporabo so primerna predvsem vlažna ilovnata tla. več

Zajem in odvod zraka

Zajem in odvod zraka
Sveži zrak zajemamo tarn, kjer je najbolj čist. Na primer, za objekt v mestu,  bomo zajemali zrak na dvoriščni strani, ne pa s ceste. Zajemamo ga čim višje. Pri tleh dvigajo udeleženci prometa prah. Ta se dviguje in spet pada. Pri tleh nastane vrtinčenje, plast je visoka kake tni metre. Sesalne odprtine naj bi bile torej višje. večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje